Stránka:svitek 1925.djvu/25

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


ZÁKON LESNÍ MOUDROSTI.

Tato jsou čtyři Světla, jež vyzařují z Velkého Ducha, jehož symbolem jest oheň:

Krása, Pravda, Síla a Láska.

Každé Světlo má tři paprsky:

SVĚTLO KRÁSY:

1. Buď čistý; ty i místo, v němž žiješ.
2. Znej a ctí své tělo. Jest to Chrám Ducha.
3. Buď přítelem divočiny. Buď ochráncem lesů a květin a zvláště dej pozor na oheň.

SVĚTLO PRAVDY:

4. Čestné slovo jest svaté.
5. Poctivou hru; ledabylá hra je zradou.
6. Buď zbožný, uctívej Velkého Ducha a měj v úctě zbožnost jiných.

SVĚTLO SÍLY:

7. Buď odvážný. Odvaha jest největší ctností.
8. Mlč, když starší mluví a i jinak buď skromný.
9. Poslouchej. Poslušnost je první povinností junákovou.

..text continues