Jak překládat stránky a jejich obsah

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Pro thewoodcraft.org
Knihy
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady

Wiki TheWoodcraft.org je cíleně multijazyčná, takže se zde můžete najít texty psané nejenom v češtině, ale i angličtině, polštině, němčině a.j. Dají se překládat s využitím on-line překladače, ale tato wiki má nástroje, s nimiž je lze překládat přímo zde. Každý uživatel tak může psát jazykem, který mu vyhovuje.

Tohle je testovací stránka, založená za účelem otestování rozšíření Translate, které umožňuje překládání obsahu

Na počátku je vždy stránka s obsahem, který může být napsaný v libovolném jazyce. Aby ho bylo možné překládat, může kterýkoliv přihlášený uživatel označit blok textu, který se má překládat, tím, že jej uzavře do tagu translate. Viz ilustrační obrázek

translate-01-mark.png

Po uložení tato upraveného kódu stránky, se objeví v jejím záhlaví následující text:

Tato stránka obsahuje změny, které nebyly označeny pro překlad.

Jak je ze screenshotu patrné, stránka, na které byly provedeny změny již jednou přeložena byla, protože je nabídnuta také možnost:

Přeložit tuto stránku.

translate-02-changes.png
Upozornění Nově přidané bloky textu bude možné přeložit pouze tehdy, budou-li připraveny k překladu. Přípravu stránek k překladu ale mohou provádět pouze uživatelé s právem pagetranslation, což jsou pouze členové administrátorské skupiny sysop.

Ani změny, které uživatel udělal v původním textu článku se do překladů automaticky nepromítnou. Link, schovaný pod slovem změny umožňuje zjistit, jaké změny byly ve stránce provedeny a pokud byly pozměněny bloky textu, které již v minulosti byly jednou přeloženy, je třeba provést revizi jejich překladů.

translate-03-changes.png

Označení stránky k překladu

translate-04-mark.png

Je-li uživatel členem administrátorské skupiny sysop, tak se v záhlaví již jednou překládané stránky objeví linky dva:

Tato stránka byla změněna od posledního označení pro překlad.

U stránky, která dosud přeložená nebyla se objeví pouze zpráva:

Označit tuto stránku pro překlad.

Po kliknutí na tento link, se dostanete na speciální stránku, která zobrazí nově přidané bloky textu, určené k překladu..

translate-05-newblock.png

Změny, které udělá v kódu originální stránky po označení verze pro překlad

translate-06-source.png

A formulář, ve kterém zvolíte do jakých jazyků se stránka bude překládat

translate-06-code.png

Po označení verze pro překlad, se do textu vymezeného tagem translate vloží značky, kterými se vymezí jednotlivé bloky textu, které se budou překládat. A stránka se zařadí mezi překládané stránky

translate-07-list.png

Z tohoto seznamu lze stránku kdykoliv vyřadit

Editace obsahu překládané stránky

Původní obsah překládané stránky lze kdykoliv změnit. A tuto změnu může udělat kterýkoliv přihlášený uživatel, není-li stránka nějakým způsobem chráněna.

Nejprve se však na ni musíte prokliknout. V případě, že jde o překládanou stránku se vám totiž bude primárně nabízet text jazykového překladu, podle vámi zvoleného jazykového nastavení. K původnímu obsahu stránky se musíte dostat klikem na link v upozornění

Přesměrováno z ..

translate-08-translate.png

Teprve pak se dostanete k původní stránce a nahoře se vám místo volby Přeložit objeví možnost Editovat

translate-09-original.png
PoznámkaPřekládat mohou pouze přihlášení uživatelé, s právem translate - viz přehled práv jednotlivých skupin na stránce Special:ListGroupRights. Anonymní návštěvník stránek se může do překládacího rozhraní podívat a případně si ho i vyzkoušet, ale žádné jím provedené změny se neuloží.

Překládací rozhraní

Příprava k překladu u složitějších textů