Uživatel:Keny

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Keny

Name 
Aleš Kapica
Nickname 
Keny Otter
Age 
* 1969
Relationship to the woodcraft 
Woodcrafterem od r. 1983. V roce 1989 inicioval založení woodcrafterského spolku E.T.Seton klub, který se stal na jaře 1990 jedním z prvních kmenů Moravsko-Slezské Ligy Lesní moudrosti - organizace, později přejmenované na Woodcrafter ČR (zanikla v r. 2004) Členem LLM v letech 1992 až r. 1995 a pak znovu od r. 2000.

Keny – Diskless linux přes Wi-Fi Categories: Kenyho

Keny – mcachefs Categories: Kenyho

Keny – Diskless linux Categories: Kenyho
Většina počítačů, ale i dalších zařízení (tablety, mobilní telefony aj.) je vybavena lokálním blokovým zařízením, na kterém jsou uloženy soubory s nimiž pracuje spuštěný operační systém. Není to však nezbytně nutné. Pokud je takové zařízení vybaveno síťovou kartou, která umí komunikovat přes PXE a zavést jádro operačního systému po síti, může mít svoje soubory uloženo na vzdáleném úložišti a pracovat s nimi po síti.

Diskless linux je operační systém založený na GNU/Linux, který umí fungovat bez toho, že by musel být vybaven lokálním blokovým zařízení – je bez disku.


Keny – Videomanuály Categories: Kenyho
Prudký rozvoj mobilních IT technologií sebou přinesl zajímavý fenomén – videomanuály. Tisíce nadšenců zaznamenávají dění na obrazovkých svých počítačů, aby následně svá videa nahrály na web. Chvályhodná věc, přinejmenším pokud jde o instruktážní videa. Bohužel drtivá většina z nich stojí za starou belu. Jsou zdlouhavé, s nekvalitním zvukem a občas má člověk pocit, že si jejich autor potřeboval primárně posílit ego.

Ideální je, když video názorně demonstruje věc, či postup, kterou můžeme paralelně sledovat i ve formě textu. Video by mělo splnit také následující předpoklady:

 • Nemělo by nudit a trvat moc dlouho.
 • Měl by ho doprovázet srozumitelný a dostatečně hlasitý komentář, pokud možno doplněný o titulky.
 • Kodeky by měly být zvoleny pokud možno tak, aby ho bylo možné přehrát, byť s určitým omezením, i na starším mobilním zařízení, či prohlížeči.
 • Přehrávání by se mělo dát urychlit, nebo naopak, v případě potřeby – zpomalit.
 • Pokud je video delší, nebo demonstruje několik kroků, tak by měla existovat možnost přehrát jednotlivé logické úseky – kapitoly, bez toho, že by bylo nutné požadované pasáže hledat.


Keny – SMART Board Categories: Kenyho
Interaktivní tabule – SMART Board – je ve své podstatě bílá tabule (whiteboard) na kterou se promítá obraz z počítače, v kombinaci s technologií co snímá aktuální pozici prstu či speciálního pera, a tak umožňuje žákům interaktivně spolupracovat s počítačem, ze kterého se obraz promítá. Žáci tak pracují s obrazem na tabuli způsobem důvěrně známým ze šmatlaplacek (mobilních telefonů, tabletů, atp.) a vyučující nemusí při výkladu sedět u počítače, aby si mohl obracet listy nebo něco psát, protože to může dělat rovnou na tabuli a během výkladu sledovat žáky pěkně z nadhledu, aniž by mu v tom bránil monitor. Zároveň lze při zkoušení využívat interaktivní testy, při kterých mohou ostatní žáci sledovat počínání vybraného nebožáka, aby se mohli poučit z jeho chyb

SMART Board se chová v podstatě jako velký dotykový tablet. U staršího typu, jako například SMART Unifi 35, který máme jinde, jde o komplexní zařízení kde veškeré vstupy obsluhuje integrovaný firmware. Novější typy SMART Boardů ale nemají žádný firmware – veškerou obsluhu ponechávají aplikaci na straně připojeného počítače. Projektor se připojí jako normální projektor a zařízení přes které se snímá poloha prstu či pera přes USB – podobně jako myš. Rozlišení promítané plochy tak může být mnohem vyšší, protože se o výpočet pozice zobrazovaného kurzoru stará operační systém počítače, ve kterém běží také aplikace co byla u starších typů SMART Boardů integrovaná do firmware.

Ta bohužel nepatří mezi opensource. Nicméně SMART Board funguje i v linuxovém prostředí, kde pro něj existuje podobná aplikace s názvem OpenBoard.
Keny – Myši, klávesnice, touchpady a jiné v linuxovém prostředí Categories: Kenyho
Myši, klávesnice, touchpady, dotyková plocha na monitoru, aj. – to vše patří mezi vstupně-výstupní zařízení (I/O – z angl. Input/Output), jejichž prostřednictvím je realizována interakce mezi počítačem a jeho obsluhou.

O rozpoznání hardwarového zařízení se v linuxu stará udev. Jakmile zjistí, že se objevilo nové zařízení, pokusí se podle jeho identifikátoru zjistit jaký se má použít ovladač. Identifikátor tvoří dvě čísla (v hexa), kterými se nové zařízení ohlásí:

user@stroj:~# lsusb | grep Logitech
Bus 004 Device 003: ID 046d:c050 Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse
            |  \
            \   kód zařízení
             kód výrobce

Pokud zjistí, že v linuxovém jádře odpovídající ovladač dosud není, pokusí se ho zavést. Jádro při zavedení ovladače osahá zařízení a pokud jde o vstupní zařízení vytvoří přes evdev v adresáři /dev/input očíslované zařízení event.

Původně to fungovalo tak, že pro každý typ hardware existovalo zařízení, které se i podobně jmenovalo – např. /dev/input/mouse Pokud ho Xorg server při spouštění našel, použil k jeho obsluze odpovídající driver – v případě myši to byl modul /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so.

To byla oproti dávné minulosti ohromná výhoda, protože původní XFree86 server do verze 4.x vůbec modulární nebyl a ovladače zařízení v něm musely být natvrdo zadrátované. Vývoj X.Org serveru ale začal forkem verze XFree86 4.4 RC2 (číslované jako X11R6.7.0), která již byla částečně modulární.

Většinu běžných modulů u X serveru časem nahradil generický modul evdev, ale ne všechny. Například tablety stále používaly modul wacom a touchpady synaptics – což byly ovladače, které měly víc konfiguračních možností, než generický evdev.

Původně tedy události z myši procházely:

Linux kernel → libevdev → xf86-input-evdev → X server → X client

Protože tím X server hrabal jejich prostřednictvím přímo do prostoru jádra, mohl zapříčinit i jeho pád. Proto vznikla knihovna libinput, aby vše zastřešila a oddělila zařízení od správce oken. U X.org serveru se objevila od verze 1.16 (červen 2014). Dnes tedy události probublávají takto…

Linux kernel → libevdev → libinput → xf86-input-libinput → X server → X client
           |      ↘           ↘      ↘
            ↘      libinput-tools    xinput   x11-utils
            evemu-tools
PoznámkaI když se u novějších verzí X.Org serveru používá k obsluze vstupů již zpravidla pouze libinput, stále se můžete dostat do situace, kdy bude nutné použít jiný ovladač. Proto je následující část věnovaná tomu, jak na různých úrovních vstupně-výstupní zařízení zkoumat a podle potřeby s nimi pracovat.


Keny – Uživatelské stránky Categories: Kenyho, Main
Pro každého uživatele, který je registrován do této wiki, jsou k dispozici drobné, na první pohled neviditelné fígle, díky nimž lze využívat tuto wiki i pro svou osobní prezentaci.

 • Tento článek popisuje jak může tato wiki fungovat jako blogovací systém.
 • Jak si můžete pod článkem aktivovat, či deaktivovat diskuzi - jediný prostor, skrz který mohou ke zdejšímu obsahu přispět i neregistrovaní návštěvníci.
 • A také jakým způsobem se publikují články na hlavní stránce.

Tento se vytáhne jen tam kde se hledá perex

A tento se vytáhne v obou případech
Keny – Jak převádět text do elektronické formy Categories: Kenyho, Main

Stránka jako je tato, mívá výsledek OCR tak špatný, že je mnohem rychlejší ji manuálně přepsat, než opravit výsledek OCR.

Tato wiki vznikla mimo jiné jako pracovní prostor pro zpracování a následnou veřejnou publikaci unikátních woodcrafterských materiálů.

Většinou jde o texty, které jsou už v originále v děsuplné kvalitě. Jen pro ilustraci zde uvádím na ukázku jednu ze stránek Hlasatele.

Zpracování takového materiálu pomocí OCR je velmi obtížné a vyžaduje značný podíl lidské práce. Pro jednoho člověka je to práce přímo Sisyfovská. Ovšem čím víc lidí se na ní podílí, tím rychleji se udělá a výsledkem je text, který lze nejenom bez problémů číst, nebo vyhledat. Ale také "prohnat" on-line překladačem.

Při korektuře textu zpracovaného přes OCR je třeba řešit některé specifické problémy. Čas od času v něm narazíte na neobvyklé znaky a každý jistě ocení, když na výsledku jeho práce spočine okem také někdo jiný, kdo odhalí případný překlep, doplní odkaz, nebo vloží poznámku.

Obsah tohoto článku je tedy určen pro všechny, co se chtějí také svým dílem na tomto procesu podílet.
Keny – Příprava XCF souboru pro konverzi do DjVu Categories: Kenyho, Main
Většina dokumentů, které jsou k nalezení na tomto webu – obrázky, DjVu soubory, PDF soubory, atp. – je zpracována pomocí open source nástrojů. Nejde jen o to, že myšlenka open source je woodcraftu z principiálního hlediska blízká. Open source nástroje nabízí v současné době širokou paletu možností při zpracování digitalizovaného obrazu, aniž by bylo nutné platit za užití licencovaných komponent.

V následujícím postupu na konkrétních příkladech demonstruji, jakým způsobem lze připravit soubor, vhodný ke konverzi do DjVu formátu. Formát XCF umožňuje s naskenovaným dokumentem bezpečně pracovat, aniž by při hledání optimálního postupu došlo ke ztrátě obrazové informace.

Jak z tohoto typu souboru získat DjVu dokument tento je popsáno v článku o Zpracování PDF bez textové vrstvy do DjVu souboru s textovou vrstvou
Keny – Tilling oken u Xfce4 Categories: Kenyho

Ukázkový screenshot pracovní plochy Xfce4, s okny které jsou rozmístěny s využitím klávesových zkratek pro tilling.

Mou nejpoužívanější aplikací je terminálové okno. 90% času trávím přihlášený přes ssh na některém ze vzdálených strojů. Paralelně však pracuji s jedním až dvěma webovými prohlížeči, kde mám současně otevřeno obvykle kolem 20 záložek a lokálním textovým editorem geany, ve kterém píšu své poznámky. Ten také využívám pro rychlé uložení dočasných informací, kupř. když si potřebuji někam poznamenat textový výstup některé konzole. Okna s nimiž aktuálně pracuji mám umístěna na první ploše, kterou mám v práci roztaženou přes dva monitory, a ty podružné na těch ostatních. Ke kopírování a pro pohyb mezi plochami a okny využívám efektivně kolečko myši – proto mi vyhovuje už víc jak deset let okenní prostředí Xfce4. Používám ho většinou ve výchozí konfiguraci. Pouze u sebe na notebooku mám některé drobné úpravy, které mi usnadňují práci. Jednou z nich jsou klávesové zkratky pro tilling oken. Tilling – zarovnávání oken do dlaždic, patří mezi nenápadné funkcionality Xfce4, kterou nemusíte postřehnout.
Keny – Digitalizace dokumentů v amatérských podmínkách Categories: Kenyho, Main
Digitální kopii knihy, obrazu či jiného dokumentu lze získat mnoha způsoby. Na jedné straně široké škály použitelných zařízení je kvalitní knižní skener a na té druhé fotoaparát v mobilním telefonu.

Pro skenování knih jsou optimální knižní skenery. Digitalizovaná kniha je během skenování umístěna do speciální kolébky, pootevřená v optimálním úhlu a nasvícená tak, aby digitální kopie byla zachycena v přirozené barvě – jako kdybychom prohlíželi dokument za denního světla.
Keny – vokoscreen Categories: Kenyho
Vokoscreen, je aplikace pro nahrávání dění na linuxové ploše.
Keny – wmctrl Categories: Kenyho
Wmctrl je utilita pro příkazovou řádku, přes kterou lze zjiťovat aktuální geometrii oken na ploše linuxového desktopu a podle potřeby ji měnit.

PoznámkaPopsaný postup byl původně publikován v rámci Kenyho blogu na abclinuxu.cz 2. února 2017.


Keny – Bylo to jinak… Categories: Kenyho, Stránky s časovou osou, Časopisy

Keny – Nejstarší outdoorové magazíny v USA Categories: Kenyho, The American Turf Register, Časopisy