Thewoodcraft.org:Aktuality

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Wiki TheWoodcraft.org exist since November 2013 and this page of the current events congregate only info how was solved the technical problem or which a new feature (for example template) was implemented and whats user can use it in code of page with a article – it's not list the news in the content wiki!
 • If you interested about news, use special page Recent changes and see topic of links of the Main Page – content of this page is template, which do check the last change time of the categorized articles. Remember that most changes is produced by bots. Bot is user, what do more edits, and is by default hidden in Recent changes log.
 • If you don't know rightly what search, use fulltext searching input for.

2021

 • 9. února byla vytvořena pomocná šablona {{ToDo}}, která generuje seznam stránek, vytvořených přes rozšíření Proofread Page, které čekají na ověření. Pro potřeby této šablony bylo doinstalováno rozšíření CategoryTest, které umí zkontrolovat zda-li předaná stránka je kategorizovaná do konkrétní kategorie. A rozšíření PageInCat, které lze využít ke generování informačního textu závislého na určité konkrétní kategorii.
 • 7. ledna Jako pomůcka k sofistikované šabloně {{Image}} byla vytvořena pomocná šablona {{I-size}}, která počítá hodnoty atributů výřezu při dělení obrázků a jejich kombinaci s textovými bloky (šablona {{Šablona|block)) pro jejich responzivní zobrazení na stránce, včetně popisu.
 • 5. ledna byla vytvořena pomocná substituční šablona {{IMAGE}}, pro vkládání obrázků přes šablonu {{Image}}. Kromě této šablony byly vytvořeny ještě dvě další substituční šablony, které jsou určeny pro vkládání informačního textu na stránky, generované přes rozšíření Proofread Page, obsahující ilustrace, které byly umístěny na jinou stránku. Buďto některou stránku následující ({{I-next}}) či předchozí {{I-before}}.

2020

 • 29. prosince byla vytvořena parametrizovaná {{at}}. Jednak pro to, aby nebylo nutné u poznámek pod čarou opakovaně vypisovat text: “(Poznamenal … ”, doplněný o link na uživatelskou stránku toho, kdo poznámku učinil. Ale také proto, aby bylo možné v budoucnu formát tohoto “podpisu” upravit. Prvním (povinným) parametrem šablony je uživatelské jméno, toho kdo poznámku pod čarou napsal a druhým může být datum. Kromě toho byly vytvořeny i dvě pomocné šablony pro generování obsahu:
{{hop}}, je parametrizovaná šablona, co generuje aktivní odkaz na stránce. Formát aktivního odkazu v obsahu, kterým se odkazuje na určité konkrétní místo v textu je totiž jiný, je-li odkaz na stránce, nebo je-li vygenerován jako součást tzv. “single-page” dokumentu. V případě, že chceme skočit na příslušnou kapitolu při “listování“ stránkami generovanými přes rozšíření Proofread Page musíme předat i číslo stránky na které se ona kotva nalézá, nestačí jenom unikátní identifikátor cílové kotvy. Obvykle fugují jako cílové kotvy u wiki nadpisy, ovšem to sebou přináší komplikaci v případě vícejazyčných dokumentů kde se nadpisy překládají, proto je lepší používat šablonu…
{{na}}, které se jako parametr předá zvolený unikátní identifikátor. Ta takzvanou “kotvu”, neboli cílový bod (který ovšem není viditelný) vygeneruje.
 • 8. prosince byla vytvořena šablona {{wiki}}, coby zkratka následujícího odkazu TheWoodcraft.org (tento link je zároveň demonstrací využití šablony)
 • 6. prosince byla vytvořena šablona {{big}} pro zvýraznění textu jeho tučněním a velikostí řezu písma, viz příklad. Šablonu lze použít opakovaně a tím znásobit výsledný efekt viz další příklad
 • 3. prosince Byla upravena hlavní stránka takovým způsobem, aby bylo možné oddělit články ohledně woodcraftu (Kategorie:Main) od článků, co se týkají technických informací kolem práce s obsahem wiki (Kategorie:Tech).
 • 29. července V souvislosti s doplňováním obrázků do el. knih byla vytvořena nová pomocná šablona {{ison}}, která slouží pro informaci čtenářů v případě že byl ilustrační obrázek z originální stránky vložen kvůli zachování kontinuity textu na jinou stránku. Viz strana 15 Setonovy knihy Woodmyth & Fable (1905).
 • 16. července byla vytvořena šablona {{block}}, která umožňuje pozicovat textové bloky a tím tvořit responzivní obsah stránky kombinací obrázků i textového obsahu. Příkladem jejího využití je např. titulní stránka On the TOTEM-BOARD No.1 Sep. I; 1917
 • Protože se v knihách v podtitulcích často opakuje drobný vystředěný text psaný kurzívou, byla pro zjednodušení vytvořena šablona {{small}}.

2019

{{info}} s šedým postraním pruhem a podbarvená do modra, coby alternativa bez diakritiky k šabloně {{Poznámka}}
{{note}}, se žlutým postraním pruhem, podbarvená do žluta, coby další alternativa bez diakritiky k šabloně {{Poznámka}}
{{warn}}, výstražná alternativa k šabloně {{Pozor}}, s červeným postraním pruhem podbarvená do růžova
A šablony určené k usnadnění linkování v rámci rozsáhlejších stránek
{{link}} generuje odkaz na lokální kotvu
{{anchor}} generuje kotvu
A {{elink}} generuje externí odkazy
Použití těchto šablony – kromě toho, že usnadňuje orientaci v kódu stránky – usnadňuje přípravu obsahu pro překlad a následnou lokalizaci.
Byla vytvořena také pomocná šablona {{transstat}}, která umožňuje automaticky generovat finanční kalkulace stránek určených k překladu.
 • 15.dubna 2019 bylo nalezeno řešení problému s chybějícími navigačními záložkami u elektronických knih, který souvisel s nefunkční editací indexových stránek. Řešením bylo změnit typ obsahu z původního proofread-index na plain text, a následně na book index.
 • 9. dubna 2019 byly vytvořeny dvě substituční šablony ({{Q}} a {{A}} a jedna pomocná {{interview}} pro lepší z výraznění obsahu, který je ve formě rozhovoru.
 • 8.dubna 2019 z MediaWiki.org sem byly přeneseny dvě pomocné šablony pro tvorbu lokalizovatelných šablon {{pagelang}} a {{pagelang2}} která vrací aktuální kód jazyka výchozí stránky.
 • 4. dubna 2019 byl nahrazen tag <pages /> šablonou {{pages}} u všech existujících stránek, takže spojení všech stránek elektronické knihy do jedné stránky opět funguje. Při tom se ukázalo, že je nutné navýšit povolené limity:
$wgMaxArticleSize 
Maximální velikost stránky : (default 2MB) omezuje vygenerování komplexní stránky elektronické knihy, pokud obsahují hodně datového smetí. Jako dostatečná se ukázala až velikost 5MB
$wgExpensiveParserFunctionLimit 
(default 100) omezuje počet volání funkcí syntaktického analyzátoru parseru. Toto omezení u dynamických stránek, kde se zpracovává velké množství šablon vede k tomu, že se zpracování přeruší a stránka je automaticky zařazena do kategorie Pages where template include size is exceeded (Název kategorie je lokalizovaný přes proměnnou MediaWiki:Post-expand-template-inclusion-category)
$egLoopsCounterLimit 
(default 100) je interní omezení, které má nastaveno rozšíření Extension:Loops. Protože zde existují i digitální knihy, které mají i 600 stran a více, byl tento limit navýšen na 800.
Nově bylo přidané rozšíření SubPageList, které umí vrátit celkový počet podstránek, se kterými šablona {{pages}} pracuje. Toto rozšíření není součástí oficiálního repozitáře MediaWiki pro rozšíření. Pro vytvoření seznamu podstránek si většinou vystačíme v šablonách s voláním speciální stránky Special:Prefixindex. Problém ovšem je, že se ten výstup nedá numericky setřídit. Tříděné seznamy lze dělat pouze pro kategorie, přes rozšíření DynamicPageList – toho se zde využívá kupř. při generování obsahu hlavní stránky.
 • 3. dubna se podařilo zjistit příčinu, proč se nezobrazoval formulář na stránce Special:RecentChanges. Problém byl způsoben tím, že MediaWiki nově využívá jako výchozí nastavení formulář z rozšíření VisualEditor, které však nepatří do core kódu. Logicky by se dalo očekávat, že pokud tohle rozšíření není nainstalované, tak se zobrazí původní formulář. Bohužel, není tomu tak. Zobrazování tohoto rozšířeného formuláře si může vypnout pouze přihlášený uživatel ve svém profilu. Obejít se to dá pouze jedním způsobem. V souboru LocalSettings.php se musí proměnné $wgDefaultUserOptions['rcenhancedfilters-disable'] a $wgDefaultUserOptions['wlenhancedfilters-disable'] nastavit na true.
O řešení tohoto problému jsem napsal i blogpost na Abclinuxu
 • 31. března bylo opraveno rozšíření EImage. Bylo nutné kód přepracovat, aby se místo původní PHP funkce preg_replace() používala funkce preg_replace_callback(). Nově bylo přidané rozšíření
Page Forms 
Toto rozšíření umožňuje tvořit na uživatelské úrovni formuláře, přes které lze upravovat parametry šablon vložených do stránek nikoliv přímo v kódu, ale prostřednictvím formuláře, či prostřednictvém speciální stránky, která načítá parametry šablon do jedné tabulky, přes kterou je lze modifikovat.
 • 29. března 2019 byl přesunut hostitel tohoto servery na novou infrastrukturu.
V souvislosti s tím byl proveden upgrade MediaWiki na verzi 1.33.0-wmf.22 a PHP na verzi 7.3
Aktualizace bohužel nebyla bez problémů:
Bylo nutné aktualizovat defaultní skin, coz znamenalo, že se dočasně nezobrazovalo hlavní navigační menu v záhlaví těchto stránek
 • Kód rozšíření EImage nefungoval s PHP 7.3
 • Přestal fungovat tag <pages /> který generuje z jednotlivých podstránek digitálních knih zpracovaných přes rozšíření ProofreadPage komplexní stránku. Na jednotlivých stránkách se přestaly zobrazovat navigační záložky pro pohyb mezi stránkami a rovněž přestala fungovat editace indexových stránek.
 • Na stránce Special:RecentChanges se místo výchozího menu, kterým se nastavují parametry pro zobrazení zpráv se zobrazoval pouze nepoužitelný banner.
Upozornění Při této aktualizaci byly z databáze odstraněny starší změny, což znamená že u stránek co byly založeny před touto aktualizací je v historii uvedeno datum jejich vytvoření a pak až změny, které proběhly po této aktualizaci.

2018

 • Jedním z cílů této wiki je, bránit v maximální míře zbytečné duplikaci obsahu, proto v září 2018 vznikly – speciálně pro potřeby této wiki – šablony {{letter}} a {{original}}, určené k linkování konkrétních historických dokumentů, aby je bylo možné vkládat do textu a následně na ně odkazovat. Pro kokrétní případ aplikace viz např. dopis, který napsal v USA Setonovi Vladimír Bělehrad, který je na stránce Korespondence čs. woodcrafterů se Setonem, a z ní následně, prostřednictvím této šablony vložen i do textu o Václavu Šnebergerovi - Šnepim, který byl jeho švagrem.
 • Koncem léta 2018 byla vytvořena a u Ladies’ Home Journal 1902 (série článků) také prvně použita šablona {{Image}}, která umožňuje vkládání obrázků s procentuálně nastavenou velikostí[1], což otevřelo cestu k responzivnímu obsahu stránek. To si vynutilo vytvoření dalších pomocných šablon. Šablony {{center}} a {{right}} umožnily zarovnání odstavce jinak než vlevo a šablona {{capitalize}} umožnila použití kapitálek v obsahu stránky, podobně jako i originálního textu.
 • Od 21. června 2018 se stránky o organizacích umísťují do samostatného jmenného prostoru Organizace. Pro zjednodušení psaní odkazů na stránky vznikla šablona [[Organizace:{{{1}}}|{{{1}}}]]
 • 29. května 2018 byla nainstalována dvě rozšíření pro sofistikovanější práci s obrázky:
ImageMap 
které dovoluje dělat v rámci wiki stránky interaktivní obrázky (klikací mapy)
EImage 
umožňuje skládat obrázky do více vrstev a případně je doplňovat dalším textem, aniž by bylo nutné editovat obrázek.
 • 27. května 2018 byla vytvořena {{references}}, aby bylo možné sofistikovaněji formátovat způsob oddělení poznámek pod čarou od zbylého textu.
 • 23. května 2018 bylo nainstalováno rozšíření timeline, pro tvorbu časových os. Příklad takové časové osy naleznete kupř. u kategorie Kategorie:Osobnosti

2017

2016

 • Vytvořena nová kategorie Kategorie:Language hell, která sdružuje všechny stránky, které nějakým způsobem řeší překlady obsahu stránek
 • 2. listopadu 2016 nastavení na hodnotu true proměnné $wgVectorResponsive pro aktivacii experimentální responzivní verze skinu Vector; a proměnné $wgSend404Code aby stránky při přesměrování anonymního uživatele nevracely chybový kód 404
 • 18. října 2016 implementace rozšíření Poem
 • 5. října 2016 byl upraven výchozí skin Vector tak, aby anonymním uživatelům zůstaly u stránek skryty záložky s odkazem na Diskuzi ke stránce
 • 2. října 2016 rozšířena podpora pro upload .zip archívů
 • 28. září 2016 bylo implementováno rozšíření WikiSEO, které umožňuje přidávat do stránek popis a klíčová slova, obsahující doplňující informace pro jejich indexaci internetovými vyhledávači. Více viz dokumentace k šabloně {{meta}}.
 • 18. září 2016 bylo implementováno rozšíření Disambiguator (Rozcestník), které přidává do systému novou konstantu __DISAMBIG__. Ta je určena pro stránky, které jsou rozcestníky - tj. stránkami s obecnými názvy, které pak vedou na další stránky. Typicky se s nimi můžete setkat u příjmení v kategorii Kategorie:Woodcrafter.
Special:DisambiguationPages 
Speciální stránka, která vylistuje všechny rozcestníky
Special:DisambiguationPageLinks 
Speciální stránka, která vylistuje všechny stránky na odkazují na rozcestník.
 • 13. září 2016 byla provedena aktualizace na verzi MW 1.28.0-alpha
 • 15. dubna 2016 byla přidána šablona {{Přejít_na/obsah}}, která rozšiřuje možnosti šablony {{Přejít_na}} tím, že lze do záhlaví stránky přidat rovnou odkaz na stránku s obsahem – tj. stránku, kde jsou odkazy na dílčí stránky, kapitoly, atp.

2015

 • 28. – 29. srpna 2015 byly vytvořeny šablony {{from}} a {{next}}, které nahrazují starší šablonu {{Přejít na}}, a jsou určené speciálně pro potřeby prolinkování stránek generovaných rozšířením Proofreadpages.
Toto rozšíření sice generuje v záhlaví stránek šipky s jejichž pomocí lze stránky postupně procházet, ale pro zachování kontinuity čtení je lepší, je-li možné rovnou pokračovat ve čtení textu, pokud je mezi stránkami originálu např. vložená obrazová příloha.
 • Kromě mnoha jiných drobností...
Byla implementována některá restriktivní opatření vůči anonymním uživatelům, související především s použitím speciálních stránek a modifikací uživatelského rozhraní. Uživatel, který není přihlášen si kupříkladu nemůže prohlížet "Poslední změny". Dále byla vytvořena univerzální parametrizovaná šablona {{content}} pro tvorbu dynamicky generovaného obsahu. A (rovněž parametrizovaná) šablona {{USER}}, pro uživatelské stránky registrovaných uživatelů. Obě zmíněné šablony má na své stránce použity Logan
--Keny (diskuse) 1. 4. 2015, 19:07 (CEST)
 • Do nápovědy přibyla stránka, která popisuje jak do wiki integrovat sloupky s aktualitami - Jak založit sloupek (Obsah stránky byl modifikován a přesunut na nový název - Dynamicky generované stránky). V dohledné době plánuji přepracovat úvodní stránku této wiki, tak aby nezůstávaly změny hodné pozornosti ukryty hluboko pod povrchem. Keny (diskuse) 26. 3. 2015, 18:14 (CET)
 • Hledám nejvhodnější řešení pro integraci překladatelského rozšíření Translate a v souvislosti s tím jsem vyřadit rozšíření Polyglot, které umožňovalo automatické přesměrování na jinou stránku podle jazykového kódu. Tato operace si ovšem vyžádala překopání Hlavní stránky. Keny (diskuse) 14. 3. 2015, 17:25 (CET)
 • Pro budoucí využití v rámci elektronického svitku byly zpracovány šablony pro výklad pojmů, které již lze nyní překládat. Výchozími jazyky pro překlad jsou (mimo češtiny) angličtina a polština, ale překládat lze i do jiných jazyků Keny (diskuse) 9. 3. 2015, 15:32 (CET)
 • Aktualizace z 1.3.2015 sebou přinesla některé problémy, které bylo třeba řešit takže se mohlo stát, že byla tahle wiki chvílemi nedostupná.
Special:IndexPages 
Tím nejzáludnějším, jehož řešení si vyžádá asi nejvíce času, je problém s náhledy u elektronických knih. Starší verze rozšíření Proofread Page zřejmě náhledy generovala odlišným způsobem a u novější verze se přestaly zobrazovat. Jediný způsob (na který jsem zatím příšel) jak docílit vygenerování nového náhledu, je - stránku zrušit a založit znovu.
Překlady stránek 
Aby bylo možné pohodlněji překládat obsah stránek do jiných jazyků, bylo nově implementování rozšíření [1]. Na stránce test můžete vidět jak to vypadá, je-li aplikováno na stránku. Prozatím sbírám zkušenosti, abych je pak mohl sepsat do nápovědy Jak pracovat s knihami.
Nápověda:Obsah 
V nápovědě jsem aktualizoval některé stránky a doplnil stránku Nastavení práv pro mediawiki, která popisuje základní uživatelské skupiny wiki a jejich práva.
 • Během prvního března 2015 proběhla velká aktualizace této wiki na verzi 1.24.1, včetně všech použitých rozšíření. S tím ovšem bylo spojeno i zápolení, které se týká vzhledu - MediaWiki od verze 1.24 totiž jinak pracuje s tzv. skiny, takže to trochu trvalo než jsem našel něco použitelného, co by alespoň připomínalo, nač jsou uživatelé Wikipedie zvyklí.
 • Začaly práce na přenesení aktuálního znění činů - Pro demonstraci lokalizace viz čin 1A1. Jak to funguje si lze ověřit přepínáním jazykové volby vpravo nahoře. Aktuálně jsou u tohoto činu lokalizovány řetězce do angličtiny a polštiny. Záměrem je sjednocení znění obsahu tak, aby bylo možné realizovat překlady změnou textových řetězců.

2014

 • Po aktualizaci byla upravena Hlavní stránka, tak aby správně fungovalo multijazyčné přepínání
 • Do Kategorie:Archiv přibyla elektronicky zpracovaná kniha Duch lesů, Ernesta Thompsona Setona, která vyšla v Praze r. 1922. Tato kniha obsahuje kromě překladu statě The Spirit of the Woods také dva zásadní články o smyslu a poselství woodcraftu. Keny (diskuse) 16. 12. 2013, 17:08 (UTC)
 • Do Kategorie:Archiv přibyla elektronicky zpracovaná stať The Spirit of the Woods, Ernesta Thompsona Setona, která vyšla v prosincovém čísle magazínu The Century Magazine na straně 213-224. Tato stať vyšla česky v překladu Miloše Seiferta pod názvem Duch lesů v Praze r. 1922, (předmluva M.S. datována 1. května) Keny (diskuse) 1. 12. 2013, 22:22 (UTC)

2013

 • 23. listopadu byla spuštěna tato wiki a vloženy první šablony pro práci s obsahem, které byly převzaty z wiki DCE FEL ČVUT:
Šablona {{Dokumentace}}, určená k automatickému generování na dokumentaci šablon
Výstražná šablona {{Složitá šablona}}, s varováním pro editory
Šablony pro zvýraznění bloku textu v obsahu {{Vsuvka}}, {{Pozor}}, {{Příklad}}
A šablony určené ke kontinuálnímu procházení stránek {{Přejít na}} a {{Přejít_na/výchozí}}. Používají se například na stránkách Nápovědy. Tyto šablony existují proto, že v rámci wiki funguje každá stránka jako solitér. Aby je bylo možné procházet v logickém sledu za sebou, musí být vzájemně prolinkované. Stránky, které nejsou prolinkované lze najít jedině prostřednictvím kategorie, do které je zařazena, nebo fulltextovým prohledáním obsahu všech stránek na výskyt určitého řetězce.

 1. MediaWiki standardně pracuje pouze s velikostí obrázků nastavenou v pixelech.