Pojmy

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Toto je stránka s přehledem všech poznámek používaných v elektronickém Svitku – více viz Kategorie:Svitek.

Jak odkazovat do elektronického Svitku

Odkazy na skupiny činů v rámci této wiki

Pro vytvoření aktivního odkazu na kategorii (sekci, či skupinu) činů v textu použijte kód kategorie, který uzavřete do hranatých závorek. Tím z něj vytvoříte aktivní odkaz: 3B se zobrazí jako 3B.

Chcete-li kromě kódu zobrazit i název kategorie, použijte šablonu {{lg}}. Viz příklad:

Příklad
Činy z oblasti kácení dřeva naleznete v kategorii {{lg|3B}}
Činy z oblasti “kácení dřeva” naleznete v kategorii 3B – Axemanship.

Chcete aby to nebyl aktivní link? Použijte šablonu {{g}}.

Příklad
Činy z oblasti kácení dřeva naleznete v kategorii {{g|3B}}
Činy z oblasti “kácení dřeva” naleznete v kategorii 3B – Axemanship.

Odkazování na činy

Na činy lze odkazovat přes jejich kód. 3B2 vygeneruje odkaz 3B2, který vede přímo na čin s tímto kódem. To ovšem platí pouze pro aktuální verzi Svitku (viz Kniha orlích per)

Existuje tu ale šablona {{lc}}, která umožňuje odkazovat pomocí kódů na činy ze starších vydání The Birch Bark Roll Například…

Příklad
takto bude vypadat aktivní odkaz na čin {{lc|48-IV-34}}, z {{year|1948}}.
…takto bude vypadat aktivní odkaz na čin 48-IV-34, z The Birch Bark Roll – Memorial edition (1948).
PoznámkaNepochybně vám neuniklo, že byla použita také šablona {{year}}, která vrací název příslušného vydání, pokud je zde zpracované ve formě tzv. singlepage stránky.

Pro vytažení popisu, čeho se čin identifikovaný kódem týká, zde žádná pomocná šablona není. V minulosti jednotlivé činy většinou žádný popis (a většinou ani identifikační kód) neměly, proto bylo nutné jejich kódy pro naše účely nutné vytvořit – více viz Kategorie:Svitek)

Nemělo by vás tedy překvapit, pokud se vám v prohlížeči neposune okno rovnou na místo činu. Znamená to jen to, že v odkazované elektronické verzi příslušného vydání dosud nebyla pomocí šablony {{na}} vytvořená u příslušného činu kotva.

Kotvy se zakládají zpravidla při korektuře starých verzí Svitků, aby bylo možné odkazovat na:

  • na jednotlivé činy
  • jednotlivé oblasti (světla, obory,…)
  • kapitoly

Chcete-li, tedy odkazovat na určité konkrétní místo některého Svitku, zkontrolujte nejdřív v kódu stránky, jestli už na daném místě nějaká kotva neexistuje. A pokud ne, tak si ji pomocí šablony {{na}} vytvořte a pak použijte tam kde potřebujete v kombinaci se šablonou {{ed}} nebo {{year}}, tak jak je uvedeno v příkladu:

Příklad
Toto je [[{{year|1948}}#archery|aktivní odkaz]] na činy z Lukostřelby v {{year|1948}}.
Toto je aktivní odkaz na činy z Lukostřelby v The Birch Bark Roll – Memorial edition (1948).

Na tuto kotvu lze odkazovat i z jiných webových stránek, přes URL stránky:

Příklad
https://www.thewoodcraft.org/wiki/index.php/The_Birch_Bark_Roll_%E2%80%93_Memorial_edition_(1948)#archery

Poznámky v elektronické verzi Svitku

Nemalou část aktuálního znění činů, vycházejícího z elektronické verze[1] tvoří dva typy poznámek:

Číslované poznámky pod čarou 
Odkazují na upřesňující výklad k pojmu uvedenému v textu.
Poznámky k plnění činu 
Obsahují zpravidla upřesňující podmínku, či upozornění, které je společné pro více činů v příslušné kategorii.

Oba typy poznámek se vkládají pomocí parametrizované šablony {{concept}} (pro nápovědu k použití šablony klikni na odkaz). Do textu se ale vkládají pomocí zjednodušené šablony {{con}}, která generuje pouze horní index s číslem (id) poznámky coby aktivní odkaz na šablonu příslušné poznámky.

Použitím této šablony se předchází zacyklení šablon a zároveň se tak usnadňuje práce překladatelům, kteří se tak mohou rovnou prokliknout k poznámce, kterou chtějí přeložit, nebo původní překlad změnit či opravit.

Tyto poznámky, spojené s elektronickou verzí Svitku jsou ve jmenném prostoru Šablona (Template) a zakládají se zde! Mohou je tedy založit pouze uživatelé, co mají právo upravovat šablony a jejich překlady.


Jak přidat novou poznámku

Pokud je potřeba vytvořit novou poznámku, vložte na konci stávajícího seznamu poznámek následující řetězec {‌{concept|id|n}‌}, u kterého místo řetězce id uveďte buď další číslo (v případě číslovaných poznámek), nebo kód kategorie (u poznámek platných pro více činů v rámci jedné kategorie). A pak upravenou stránku uložte. Pokud již poznámka s použitým číslem, nebo kódem existuje, zobrazí se v podobném formátu, jako poznámka pod čarou, ale pokud neexistuje, zobrazí šablona {{concept}}, tak jako vidíte na obrázku vlevo, pouze červeně zbarvený odkaz, přes který lze zatím neexistující šablonu založit. Její název je vytvořen spojením prefixu concept- a příslušného id.

Je-li odkaz červený, ale vypadá podobně jako poznámka pod čarou a na konci má kód vámi aktuálně nastaveného jazyka wiki – podobně jako na obrázku vpravo – je to signál, že poznámka sice existuje, ale do zvoleného jazyka ještě není přeložená.

V takovém případě, pokud máte práva na překlady, klikněte na modře zbarvený identifikátor, přes který se dostanete na příslušnou stránku poznámky a tam můžete originální text přeložit.

Pokud neexistuje, rovněž klikněte na vygenerovaný odkaz a do editačního okna napište následující kód:

Příklad
<noinclude>[[Kategorie:Roll translation{{translation}}]]<languages /></noinclude><translate></translate>

Pozor! nekopírujte kód z této stránky. V ukázkovém kódu jsou totiž vloženy neviditelné mezery, které zabraňují tomu, aby se ho wiki pokoušela interpretovat. Místo znaku pak napište to, co má být obsahem poznámky. Pokud to má být o obsah interpretovaný nějakou šablonou, musí být obsah šablony, který se má překládat umístěn v elementu <‌translate>…<‌/translate> uvnitř šablony. Např.:

Příklad
<noinclude>[[Kategorie:Roll translation{{translation}}]]<languages /></noinclude>{{warn|<translate></translate>}}

Výsledek kategorizace bez použité šablony translation Všechny poznámky jsou, tak jako ostatní překládané zprávy elektronické verze svitku, kategorizovány řetězcem [[Kategorie:Roll translation{‌{translation}‌}]]. Šablona {{translation}}, použitá za názvem kategorie je velmi důležitá! Vlevo můžete vidět, jaké jsou důsledky, když se za název kategorie tato šablona nepřidá.

Všechny překlady, skončí v hlavní kategorii Kategorie:Roll translation, kde by měly být pouze výchozí stránky. Na co nezapomínat při editaci

Kategorizace, i element <‌languages /> který zobrazuje panel umožňující přepínání mezi jazyky, musí být uzavřená do elementu <‌noinclude><‌/noinclude>, aby se pak nevkládaly i s obsahem překládané zprávy.

Oprava překladu, nebo výchozího textu poznámky

Pokud chcete provést opravu v textu poznámky, přejděte na příslušnou stránku klikem na identifikátor.

Poznámka může být napsaná v libovolném jazyce, ovšem editaci lze provést pouze u výchozího jazyka. Obvykle je to čeština, ale mohou se čase objevit i poznámky napsané primárně v jazyce jiném. V takovém případě se dá výchozí jazyk poznámky (stránky) změnit přes položku Page information v menu nalevo. Je to důležité! Protože u ostatních jazyků se opravuje pouze překlad.

Opravy formulace, překlepy, atp. – jiného než výchozího jazyka se opravují v překladu.
Opravy formátování, změny odkazů, atp. – se opravují na výchozí stránce. Tu je potom nutné opět označit pro překlad. Pokud se změna netýká obsahu překládané zprávy, nemusí ostatní překladatelé nic dalšího řešit. Překlad je označen (červeným podbarvením) za zastaralý jen v případě, že se nějakým způsobem změní obsah překládané zprávy.
Při označení stránky k překladu, vždy nechte prázdný checkbox, kterým se povoluje také překlad jména stránky.

Překládané, číslované poznámky k činům

Jejich číslování je fixní. Zabírají rozsah 1–56 a do textu se vkládají přes šablonu {{con}}.

Jsou-li použity v aktuálním znění činu, pak se vkládají ještě jednou, pod šablonu {{references}}, přes šablonu {{concept}} s parametrem n – stejně jako zde.

Přehled poznámek platných pro určité kategorie činů naleznete níže.


1) Biology (of the species): knowledge of geographical distribution, way of life (eg diurnal, nocturnal, living solitary, in groups, migratory, permanent, etc.), environment in which it lives, reproduction (eg gestation, clutch size, number of chicks caring for the clutch and chicks), food.
2) Exotic, planted, ornamental: species of plants or animals that are not native to our country and have been planted here, whether for economic or ornamental reasons.
3) Recommended works: the selection is only indicative and serves to introduce the problem.
4) Species: an animal or plant defined by the genus and name of the species (e.g. Wood Anemone, White Wagtail; Anemone or Wagtail is not enough).
5) Pair (threesome, foursome): if it is stated “in a pair” (“in a threesome, foursome”), can be gived the coup to all participant of the performance, if you all was do it equally.
6) Šablona:concept-6/en
7) Šablona:concept-7/en
8) Šablona:concept-8/en
9) Šablona:concept-9/en
10) Indians, by Indians (1): it may be any tribe of North American Indians living in the territory of today's USA or Canada.
11) Indians (2): This is usually any tribe of North American Indians living in what is now the United States or Canada; in agreement with ÚROP (ROP), these acts can be performed / adjusted for other natural nations while maintaining the same complexity of the original acts.
12) Šablona:concept-12/en
13) Šablona:concept-13/en
14) Šablona:concept-14/en
15) Šablona:concept-15/en
16) Šablona:concept-16/en
17) Šablona:concept-17/en
18) Šablona:concept-18/en
19) Expert: a person who:
a) has studied, is studying or has in-depth knowledge of the field;
b) is interested in the given field, he has fulfilled this act himself and can prove his knowledge with other facts (other related deeds, championships, prizes in competitions, results in competitions, etc.).
20) Šablona:concept-20/en
21) Mark: each exhibit must contain the Czech and scientific name, in addition to 2L7 also the location and date of collection; someone else can help you with the determination.
22) Šablona:concept-22/en
23) Speak (1): speak to an expert19). He can ask additional questions.
24) Šablona:concept-24/en
25) Šablona:concept-25/en
26) Šablona:concept-26/en
27) Šablona:concept-27/en
28) Prove that you can do it (know): describe or demonstrate to an expert.19) He can ask additional questions.
29) Demonstrate: demonstrate (practically) to an expert 19). He can ask additional questions.
30) Šablona:concept-30/en
31) Šablona:concept-31/en
32) Šablona:concept-32/en
33) Šablona:concept-33/en
34) Šablona:concept-34/en
35) Group of persons: at least three people (except you).
36) Snapshot: The policies for group 3C – Photography, motion picture.
37) Šablona:concept-37/en
38) Šablona:concept-38/en
39) Šablona:concept-39/en
40) Šablona:concept-40/en
41) Šablona:concept-41/en
42) Šablona:concept-42/en
43) Šablona:concept-43/en
44) Šablona:concept-44/en
45) Šablona:concept-45/en
46) Šablona:concept-46/en
47) Sew: a sewing machine can also be used. Perform all sewing yourself without the direct supervision or consultation of another person.
48) Public performance: this term refers event for a gathering of people who are not closed (they are not just members of a graft, league or association in their internal meeting), the event was advertised outside of the closed circle of people and anyone can visit it.
49) Šablona:concept-49/en
50) Manufacture: means manufacture from materials which can also be purchased in a shop, unless otherwise specified. It is not possible to produce from a kit or semi-finished products, enabling the assembly to create a clearly defined product.
51) Explain: describe to an expert19). He can ask additional questions.
52) Šablona:concept-52/en
53) Šablona:concept-53/en
54) Šablona:concept-54/en
55)

Record: write the name, date, place and habitat (eg forest anemone, March 22, 2013, Křivoklátsko - Javornice valley, mixed forest by the stream).

56) Šablona:concept-56/en

Poznámky ke kategoriím činů

Toto jsou poznámky, které jsou specifické pro určité kategorie činů. Přehled číslovaných poznámek k činům začíná výše.

Tento typ poznámek, se vkládá také přes šablonu {{concept}}, ovšem s parametrem t. U jednotlivých činů se tahle šablona musí uzavřít do elementu noinclude, aby se pak v rámci kategorie zbytečně neopakovala, jelikož se uvádí také na stránce příslušné kategorie a bude zobrazena hned zkraje.

PoznámkaV případě že zde zakládáte poznámku pro určitou kategorii, můžete překladatelům pomoci také tím, že před ni uvedete pomocí šablony {{lg}} také link na příslušnou kategorii.

3B – Axemanship

3B)
Use only hand tools for felling. Trees can be felled only after agreement with the administrator or owner of the forest. Harvested logs can be carried out of the forest by someone else.

3C – Photography, motion picture

3C)
All photos must be interesting in terms of content, sharp and properly exposed. The composition (layout and angle of view, clipping, lighting, etc.) must follow the general principles of photography. For feats 1 to 6, you can use both digital and classic photography. The term "photograph" always refers to a photograph taken in the right resolution and quality on the right size of paper (printing at home with an inkjet printer on plain paper is usually not enough). The term "image display" in Action 2 means projecting data or a slide projector through a projector. In other instances, the term "image" means a photograph on paper, a display on a calibrated monitor, or a projection, at all times of the appropriate quality and size.

3D – Music

3D3)
Outside the songs of natural nations; translated texts must correspond in content to the original.

3E – Indian Crafts

3E)
Where the term “Indian, Native American” is referred11), the act may be performed / adjusted for other natural peoples in agreement with the UROP (ROP), while maintaining the same complexity of the original acts.

3F – Ceramics

3F)
For accept of the exploit, the products must be burnt and undamaged. Take care to dry the products, but you don't have to burn them yourself. It is sufficient to observe the stated minimum dimensions at the widest point of the product.

3H – Beading, quillwork & etc.

3H4)
All patterns in at least 2 colors, the thorns color themselves, not necessary natural dyes.