Šablona:I-size

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search[edit]

Template-info.svg Dokumentace


Tato šablona používá velmi složitou syntaxi nebo funkce parseru. Nepokoušejte se kód měnit, nejste-li si naprosto jisti, co děláte; pokud editace způsobí nečekané následky, urychleně ji vraťte. Veškeré experimenty byste měli provádět na pískovišti nebo ve svém uživatelském prostoru a nikoli zde.

Pomocná šablona pro výpočet parametrů u dělených obrázků vkládaných pomocí šablony {{Image}}

Použití

Atributy

Aby bylo použití šablony v maximální míře intuitivní, používá tato šablona stejné atributy pro nastavení výřezu a velikosti obrázku, jako šablona {{Image}}. Navíc se přidává pouze jeden atribut, kterým nastavujeme dělící rovinu. Ta může být horizontální – v takovém případě zůstává procentuální nastavení velikosti obrázku stejné – nebo vertikální.

Při vertikálním dělení mají výsledné obrázky různou procentuální velikost. Pro škálování obrázku je tedy nezbytné vyjít z nastavení velikosti výchozího (neděleného) výřezu.

Předávaný atribut vždy obsahuje číslo.. V případě procentuální hodnoty atributu od 1 do 100. A v případě absolutní hodnoty v pixelech od 1 do maximální šířky uvedené v atributu width - 1!

Vertikální dělicí rovina je nastavena v pixelech, a počítá se od levého okraje výřezu směrem doprava
L% 
Vertikální dělicí rovina je nastavena procentuálně vůči aktuální šířce výřezu, zleva.
Vertikální dělicí rovina je nastavena v pixelech, a počítá se od levého okraje výřezu směrem doleva
R% 
Vertikální dělicí rovina je nastavena procentuálně vůči aktuální šířce výřezu, zprava.
Horizontální dělicí rovina je nastavena v pixelech, a počítá se od horního okraje výřezu směrem dolů
T% 
Horizontální dělicí rovina je nastavena procentuálně vůči aktuální výšce výřezu (počítáno shora)

Příklady

Ukázkový příklad pro výpočet vertikálního rozdělení obrázku …, s procentuální velikostí … Dělicí rovina probíhá 60 pixelů od pravého okraje původního výřezu.

Příklad
{{I-size|soubor.djvu|page=12|width=599|crop= -90 -50 280 720|100|R=60}}


Levá polovina obrázku mění pouze šířku (3. parametr)

{{Image|soubor.djvu|page=12|width=599|crop= -90 -50 220 720|78.57|border=0|left|… }}

Pravá polovina obrázku kromě změny šířky (3. parametr) posouvá výřez (1. parametr)

{{Image|soubor.djvu|page=12|width=599|crop= -310 -50 60 720|21.43|border=0|left|… }}

Následující příklad demonstruje horizontální dělení obrázku, tak aby kdy horní část zabírala 60% původního výřezu. Povšimněte si, že je procentuální velikost obou částí stejná a že musí být použito jiné zarovnání (center), než u vertikálního dělení. Při kombinaci vertikálně a horizontálně dělených výřezů, je vhodné obrázky zabalit do šablony {{block}}.

Příklad
{{I-size|soubor.djvu|page=12|width=599|crop= -90 -50 280 720|100|T%=60}}


Procentuální nastavení velikosti se při horizontálním dělení nemění!

Horní polovina obrázku mění pouze výšku (4. parametr)

{{Image|soubor.djvu|page=12|width=599|crop= -90 -50 280 432|100|border=0|center|… }}

Dolní polovina obrázku kromě změny výšky (4. parametr) ještě posouvá výřez směrem dolů (2. parametr)

{{Image|soubor.djvu|page=12|width=599|crop= -90 -482 280 288|100|border=0|center|… }}

Pokud potřebujeme přepočítat již rozdělený obrázek

Sečtěte šířky a výšky všech navazujících výřezů.