1A1

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání

Běh

Aktuální znění, podle 3. vydání českého Svitku březové kůry vydaného LLM v r.2013 [1]


Uběhni vzdálenost odpovídající tvému věku a pohlaví ve vymezeném čase.

Viz následující tabulky. Čas je uveden v sekundách.

  10-11 let 12-13 let 14-15 let 16-17 let 18-33 let 34-49 let 50 a více let
  chlapci chlapci muži muži muži muži muži
Čin 10,5 9,5 14,5 14,0 13,4 14,1 15,8
Velký čin 13,6 13,0 12,6 13,1 15,1
  10-11 let 12-13 let 14-15 let 16-17 let 18-33 let 34-49 let 50 a více let
  dívky dívky ženy ženy ženy ženy ženy
Čin 11,0 10,0 16,1 15,6 15,0 15,7 17,4
Velký čin 15,1 14,6 14,2 14,7 16,7

svitek-coup-not-conditioned