Nápověda:Jak pracovat s knihami

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání

Práci s elektronickými knihami je zde již věnována návodná stránka - Jak převádět text do elektronické formy, kde jsou popsány praktické postupy pro uživatele:

 • Jak založit indexovou stránku
 • Jakým způsobem zakládat stránky a zpracovávat jejich textový obsah

Tato stránka je určena pro správce, a osoby oprávněné elektronické knihy zpracovávat

Rozšíření ProofreadPage

Je rozšíření, které umožňuje dodatečné zpracování vícestránkových formátů elektronických knih tak, aby bylo možné:

 • odkazovat na jejich textový obsah
 • doplnit textový obsah o další doplňující informace, odkazy atp.
 • sestavit textový obsah knihy tak, aby na něj bylo možné aplikovat strojový překlad.
Indexová stránka 
Je výchozí stránka, která obsahuje základmí meta informace ke zpracovávanému souboru. Název, autora, rok vydání,... Její součástí je také informace o stavu zpracování (Progress) a odkazy na jednotlivé stránky (Pages)
Stránky 
Stránky se nezakládají při založení indexové stránky (knihy) automaticky. Pouze se při založení indexové stránky vygeneruje sada odkazů, daná počtem stran v souboru.
Výchozí soubor (zdroj) 
je zpravidla dokument ve formátu DjVu, případně PDF. I když je možné zpracovávat i soubory ve formátu TIFF.
PoznámkaDoporučeným formátem pro výchozí soubory je DjVu. PDF se vyplatí pouze ve výjimečných případech a to, když by konverze do DjVu vedla k takové degradaci obrazové informace, že by se tím stal původní dokument nečitelný.


Co se děje při založení stránky?

Při založení stránky se provede vygenerování náhledu stránky, který pak bude dostupný přes záložku Soubor, v záhlaví stránky.

Extrakce textové vrstvy stránky se provede pouze pokud existuje.

Lze dodatečně nahradit aktuální náhled stránky náhledem kvalitněji zpracované verzí?

Ano. Stačí nahradit původní verzi souboru tou, která je kvalitněji zpracovaní - za předpokladu, že již jsou stránky zpracované musí být u kvalitněji zpracované verze zachován počet stran.

Pokud by se při novém zpracování počet stran změnil, bude nutné již zpracované stránky dodatečně přesunout, tak aby číslování odpovídalo aktualizované verzi.

Upozornění U dodatečně aktualizovaného souboru, se provádí extrakce textového obsahu stránky pouze za předpokladu, že stránka dosud neexistuje - tj. buď nebyla založena, nebo byla původní stránka zrušena.

Indexová stránka z hlediska správce

Starostí uživatele je při založení, nebo aktualizaci indexové stránky - pouze správně doplnit obsah formuláře. Správce má však na starosti formulář jako takový.

Jeho podobu může ovlivnit několika způsoby, které popíšu z hlediska priority při zpracování:

MediaWiki:Proofreadpage_index_data_config

Je preferovaná výchozí šablona formuláře pro indexovou stránku. Bohužel klíčovým problémem u šablony formuláře je lokalizace. Standardní lokalizační postupy zde totiž nefungují.

Rozšíření Proofreadpage zrovna v tomto případě bere vždy prioritně jazykovou verzi odpovídající výchozímu nastavení stránky.

Aktuální jazykové nastavení rozhraní se v tomto případě ignoruje. Není to zase taková tragédie, protože u šablony MediaWiki:Proofreadpage_index_template, která data z vyplněného formuláře zobrazuje, to lze obejít.

Formát stránky formuláře

Definice formuláře je v JSON formátu. Každá položka je definovaná kupř. takto:

"ID": {
  "type": "string",
  "size": 1,
  "default": "",
  "label": "ID file",
  "header": false,
  "data": "identificator"
},
type {string|number|string/line|...|page|langcode|isbn|oclc|lccn|ark|arc} Datový typ položky. V závislosti na zvoleném typu se pak bude zpracovávat obsah formulářového pole
size číslo Počet řádků formulářového pole. U většiny položek je uvedeno 1 (jeden řádek), pouze u typu string/line je číslo vyšší
default Výchozí hodnota pole formuláře. Většinou to bývá prázdný řetězec, ale kupř. u nastavení jazyka může být předvyplněný výchozí kód jazyka. Také to může být výchozí hodnota (values) pro položku roletového menu.
label Popis formulářového pole, který může být lokalizovaný, bohužel se však u formuláře v závislosti na jazykovém rozhraní dynamicky nemění.
header {true|false} U položek, které se mají zobrazovat pouze v případě, že pro ně existuje příslušná hodnota
data Identifikátor formulářové položky
hidden {true|false} Volba, zda-li se položka, pokud nebude mít žádný obsah může skrýt
values { "A": "Popis A", "B": "Popis B" } Nastavení položek roletového menu

Ukázkový kód, který by uživatelům k editaci zpřístupnil pouze typ publikace, její název a typ zdrojového souboru:

{
  "Type": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Typ",
    "header": true,
    "values": {
      "book": "Kniha",
      "journal": "Časopis",
      "collection": "Sborník",
      "phdthesis": "Diplomová práce",
      "dictionary": "Slovník"
    },
    "help": "Typ publikace",
    "data": "type"
  },
  "Title": {
    "type": "page",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Název",
    "header": true,
    "data": "title"
  },
  "Source": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Zdroj",
    "header": false,
    "values": {
      "": "other",
      "djvu": "djvu",
      "pdf": "pdf",
      "jpg": "jpg",
      "png": "png",
      "gif": "gif",
      "tif": "tif",
      "ogg": "ogg",
      "ogv": "ogv"
    }
  }
}

Pokud tato stránka ve jmenném prostoru MediaWiki neexistuje, hledá rozšíření v lokalizačních JSON souborech obsah proměnné Proofreadpage_index_data_config

PoznámkaProtože obsahem stránky je rovněž JSON, musí být v lokalizačním i18 souboru ošetřeny uvozovky pomocí zpětného lomítka


MediaWiki:Proofreadpage_index_template

Je komplexní šablona, která zobrazuje obsah vyplněného formuláře - rozhodující je pro ni ID příslušného datového pole. Pokud neexistuje (nebylo definováno) nezobrazuje obsah proměnné, ale proměnnou jakou řetězec.

U této šablony lze - na rozdíl od šablony formuláře - textový obsah popisu jednotlivých položek formuláře lokalizovat. Obsah nikoliv! Ten se řídí výchozím nastavením jazyka stránky.

Upozornění Ne všechny položky z formuláře se musí zobrazit v této šabloně!

MediaWiki:Proofreadpage_index_attributes a MediaWiki:Proofreadpage_js_attributes

Pokud výše uvedená stránka MediaWiki:Proofreadpage_index_data_config neexistuje, a není nalezena ani odpovídající proměnná, použije rozšíření obsah stránek, přes které se indexový formulář konfiguroval dříve. Ovšem výsledek nemusí fungovat.