Šablona:Image

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

[edit]

Template-info.svg Dokumentace


Tato šablona používá velmi složitou syntaxi nebo funkce parseru. Nepokoušejte se kód měnit, nejste-li si naprosto jisti, co děláte; pokud editace způsobí nečekané následky, urychleně ji vraťte. Veškeré experimenty byste měli provádět na pískovišti nebo ve svém uživatelském prostoru a nikoli zde.

Šablona pro vkládání obrázků s procentuálně nastavenou velikostí obrázku vůči wiki stránce.

Použití

PoznámkaTahle šablona umožňuje sofistikované vkládání obrázků a jejich skládání z výřezů. Proto byla vytvořena pomocná šablona {{I-size}}, která usnadňuje editaci atributů při jejich dělení a škálování

Při použití standarní wiki syntaxe se obrázek do stránky vloží tak jak je:

[[Image:obrázek.jpg]]

Při rozmístění ilustračních obrázku vůči textu se bez dalších parametrů většinou obejít nedá. Typicky pak vypadá wiki syntaxe zhruba takto:

[[Image:obrázek.jpg|200px|right|Text v bublině k obrázku]]

Při použití šablony {{Image}} vypadá wiki syntaxe takto:

{{Image|obrázek.jpg|10|right|Text v bublině k obrázku}}

Atributy

Základní parametry této šablony jsou fixně dané:

 1. jméno použitého souboru
 2. procentuální nastavení velikosti – 100 >= 1 (jednotka se neudává)
 3. zarovnání obrázku musí být uvedeno!
 4. popis obrázku (nemusí být uveden, ale oddělovač chybět nesmí!)
Příklad

Velice pěkný příklad obrázku, u kterého jsou využity všechny parametry šablony, můžete najít na stránce 15, knihy Bronisława Boufałła Boy scouts: Indyanizm w wychowaniu, 1912 (księga). Viz ukázka vloženého kódu:

{{Image|boufall.djvu
|page=15
|width=800
|crop=-85 -200 470 260
|rotate=0.5
|80|center|Rozpalenie ogniska obozowego}}

A jeho interpretace na stránce: Rozpalenie ogniska obozowego

page 
Číslo stránky generované z DjVu či PDF souboru.
width 
Výchozí šířka náhledu, vůči níž se počítají parametry pro výřez (v pixelech).
border 
Odsazení obrázku (v pixelech).
crop 
Parametry výřezu (v pixelech), oddělené mezerou X Y W H. Hodnotou X a Y musí být buď nula, nebo záporné číslo.
rotate 
Natočení obrázku (v radiánech), kterým lze zkorigovat nežádoucí pootočení stránky v originálu.
resize 
Přeškálování výřezu před odesláním webovému prohlížeči. Přeškálováním lze výřez přizpůsobit tak, aby jeho procentuálním roztažením na straně prohlížeče nedocházelo k další degradaci kvality škálovaného výřezu.

Rozdíly

U standardní wiki syntaxe Při použití šablony
Skutečné rozměry vloženého obrázku Při nastavené velikosti se místo vloženého originálního obrázku použije vyrenderovaný náhledový obrázek, jehož rozměr je daný nastavenou šířkou náhledu v pixelech Není-li uveden atribut width, použije se originál obrázku, ve stejném rozlišení, jak byl vložen do wiki – v takovém případě však nelze udělat z obrázku výřez! Pokud se má z náhledu stránky generovaného z DjVu a PDF dokumentů udělat výřez, musí být atribut width uveden, protože jeho šířka, uvedená v pixelech je výchozí pro nastavení výřezu (atribut crop).
Rozměry vloženého obrázku na stránce Při změně velikosti okna prohlížeče zůstane rozměr obrázku na stránce beze změn. Při změně velikosti okna prohlížeče se dynamicky přeškálují, procentuální rozměr obrázku vůči šířce okna zůstane vždy zachován.
Pozice vloženého obrázku na stránce Se mění v závislosti na aktuální pozici obrázku vůči obtékajícímu textu. A protože rozměry zůstávájí konstantní, může dojít k rozbití rozvržení ostatních ilustrací na stránce a případně i k přetečení obrázku ven z okna – je-li jeho rozměr větší než aktuální šířka okna prohlížeče. Díky dynamickému přeškálování se nezmění.
Natočení obrázku na stránce Nelze Lze provést o libovolný úhel nastavením parametru rotate=

Jak je z výše uvedené tabulky zřejmé, parametrem width u šablony {{Image}} lze ovlivnit, jak bude vložený obrázek velký. Nejenom to, v jaké velikosti se bude zobrazovat v prohlížeči na straně klienta. Je zbytečné přenášet po síti soubor o velikosti několika MB, když ho můžeme přeškálovat a poslat pouze několik kB. Pochopitelně to má své limity. Je-li obrázek příliš velký, může nastat problém s renderováním náhledu. U stránek generovaných z DjVu či PDF ale tento problém nenastává.

 • Použít originál místo náhledu se vyplatí u černobílých obrázků s průhledným pozadím (PNG). U kterých by vyrenderovaný a přeškálovaný obrázek vypadal rozmazaně a také by se během přeškálování ztratila průhlednost.
 • U jména souboru se neudává jmenný prostor – Image. Je daný šablonou, takže to vypadá jako by místo dvojtečky bylo uvedeno svislítko (ve skutečnosti oddělovač atributů)
 • Pokud obrázek ještě nebyl do wiki vložen, zobrazí se místo odkazu pro upload u šablony chybové hlášení.
 • Procentuální velikost obrázku vůči stránce se udává pouze číslem bez udání jednotek – tedy žádné %, px, atp. Pokud není hodnota platná, zobrazí se chybové hlášení – včetně neplatné hodnoty atributu.
 • Paramer pro zarovnání (center, left, right) musí být vždy uveden.
 • Šablona podporuje také atribut border=, který umožňuje změnit výchozí velikost odsazení obtékaného textu od obrázku (15px) – udává se opět pouze číslem!
 • Popis obrázku není povinný. A vkládá se jak do parametru alt, tak do parametru title. V bublině i při alternativním zobrazení se zobrazuje stejný text.

Vytvoření klikacího obrázku

Na rozdíl od standardní wiki syntaxe, tato šablona nepodporuje atribut link=. Tento problém však lze poměrně jednoduše obejít. Viz následující ukázka kódu vloženého obrázku na stránce Ladies’_Home_Journal_1902_(série_článků)[1]

[[:Image:1902-12 p003 00.png|{{Image|1902-12 p003 00.png|30|right|PHOTOGRAPH BY R. C. PENFIELD}}]]

Příklad

Upozornění U následujících screenshotů není šablona {{Image}} použita, protože by to bylo na úkor zachování informační hodnoty obrázku.

Jde o screenshoty okna webového prohlížeče Opera (v12.16 Sestavení 1860 pro Linux).

PoznámkaObrázky jsou vložené s využitím rozšíření MediaWiki EImage, které dovoluje kombinovat obrázky s komentářem, odkazy a šipkami.


image_template_01.png
Standardní wiki syntaxe
Výsledek zpracování je na
image_template_02.png


image_template_02.png
Výsledek interpretace kódu z image_template_01.png
Velikost obrázku nastavená v pixelech vede k vylití
mimo okno prohlížeče při změně jeho velikosti.


image_template_03.png
Použití šablony Image
Výsledek zpracování je na image_template_04.png


image_template_04.png
Výsledek interpretace kódu z image_template_03.png
Povšimněte si, že je umístění obrázků symetrické a
žádný nepřetéká mimo okno prohlížeče.


image_template_05.png
Při změně velikosti okna
prohlížeče, jsou obrázky
vložené přes šablonu Image
automaticky přeškálovány,
takže layout stránky zůstane
zachován i na menším
displeji.


 1. Link odkazuje na stránku s uploadovanou fotkou E.T.Setona, kterou pořídil jistý R.C.Penfield – na této stránce jsou totiž o něm další informace.