Uživatelské stránky

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

{{#useliquidthreads:1}} Pro každého uživatele, který je registrován do této wiki, jsou k dispozici drobné, na první pohled neviditelné fígle, díky nimž lze využívat tuto wiki i pro svou osobní prezentaci.

 • Tento článek popisuje jak může tato wiki fungovat jako blogovací systém.
 • Jak si můžete pod článkem aktivovat, či deaktivovat diskuzi - jediný prostor, skrz který mohou ke zdejšímu obsahu přispět i neregistrovaní návštěvníci.
 • A také jakým způsobem se publikují články na hlavní stránce.

Mezi standardní vlastnosti MediaWiki patří, že po registraci má každý k dispozici ve jmenném prostoru Users svou uživatelskou stránku, na které se může představit a případně uvést další informace ke své osobě, dostupné veřejnosti. Tuto stránku si může zpracovat dle libosti, ale osobně doporučuji, abyste na ní v prvé řadě použili šablonu {{USER}}, doplněnou o informace, které uznáte za vhodné ke své veřejné prezentaci.

Použitím této šablony podpoříte to, že vygenerovaný informační box na uživatelských stránkách bude mít jednotný vzhled.

Diskuzní stránka

Paralelně k vaší uživatelské stránce existuje také stránka diskuzní, přes kterou s vámi mohou komunikovat dalšími uživatelé této wiki.

Po založení účtu se do této stránky automaticky vkládá první příspěvek s uvítacím textem. Jinak se její obsah edituje úplně stejně jako obsah každé jiné wiki stránky. Rozdíl je pouze v tom, že pokud někdo nějakým způsobem upraví vaši diskuzní stránku, tak se vám začne v záhlaví stránek zobrazovat upozornění, že má novou zprávu. A kromě toho na vaši e-mailouvou adresu přijde automatické upozornění s přímým odkazem na změněnou stránku a link přes který si můžete nechat zobrazit provedené změny.

obrázek

Blogy

Pro zvýšení uživatelského komfortu je v této wiki implementovaná šablona {{content}}, díky které, pokud o to máte zájem, může tahle wiki fungovat také jako váš blogovací systém. Podobně, jako Wordpress a jiné systémy. Stačí, abyste si do své uživatelské stránky vložili šablonu {{content}} s příslušnými parametry.

...
{{content
| category = Moje články
| content = perex
| from = true
| date = false
| author = false
| order = top
| font = large
| title = title
}}

Základním parametrem šablony {{content}} je category. Do kategorie uvedené v tomto parametru pak musíte kategorizovat vaše články, které se pak mají v seznamu na vaší uživatelské stránce zobrazit.

Článek jako blogpost

{{TITLE}}
{{subst:perex|Obsah, který se do seznamu vytáhnout jako perex k blogpostu či článku}}

Zbylý obsah stránky za kterým následuje parametr, kterým lze povolit či zakázat diskuzi k článku.
Zcela na konci stránky je příslušná kategorie z níž se budou články do seznamu vytahovat.

{{#useliquidthreads:0}}

[[Kategorie:Moje články]]

Články je vhodné zakládat jako podstránky vaší uživatelské stránky. Jako příklad bych uvedl kupř. Willyho článek Uživatel:Willy/_Váček z_choroše. Na jeho uživatelské stránce User:Willy se zobrazuje pouze název článku, kategorie Kategorie:Willyho do které tyto stránky kategorizuje a perexy.

Aby se na na podstránce zobrazoval čistě název podstránky Váček z choroše, a ne její plná cesta Uživatel:Willy/_Váček z_choroše, zajistí hned zkraje uvedená šablona {{TITLE}}, která se o to postará. Využívá se při tom malého fíglu - název podstránky nenásleduje hned za lomítkem, ale začíná mezerou (v URL je zastoupena podtržítkem).

Diskuze pod články

Pod články můžete díky integrovanému rozšíření LiquidThreads povolit také diskuze. Bez něj by totiž bylo možné vést diskuzi k obsahu článku pouze v rámci jeho paralelní diskuzní stránky, což ovšem vyžaduje alespoň minimální znalost wiki syntaxe a dodržování pravidel pro editaci.

Moderovat diskuzi přes LiquidThreads je mnohem snazší:

 • Diskuze je totiž vždy spojena pouze s konkrétní stránkou. Tou, na které je povolena. Nelze ji vložit jinam.
 • Má-li taková stránka více jazykových mutací, jsou diskuze pro každou z nich vzájemně nezávislé.
 • Diskuzi lze kdykoliv vypnout, nebo zapnout.
 • Diskuzi může moderovat každý registrovaný uživatel.
 • Přihlášený uživatel, který se ujal role moderátora diskuze může podle potřeby příspěvky v diskuzi přeskupit a zbytečné příspěvky vymazat.
 • Diskuzní témata se zobrazují přímo pod obsahem stránky o kterém se diskutuje a pokud to moderátor diskuze nezakáže, mohou diskutovat i anonymní uživatelé.
 • Diskuzní téma lze kdykoliv zamknout tak, aby do něj mohli přispívat pouze přihlášení uživatelé, případně uživatelé s vyššími právy.
 • Výchozí řazení témat příspěvků je podle času poslední reakce, ale toto řazení témat si může každý návštěvník stránky po libosti přeskupit.
 • Pokud do diskuze přispěje registrovaný uživatel a ponechá při tom aktivní volbu sledování stránky, přijde mu - pokud v diskuzním vlákně zareaguje i někdo jiný - notifikace na e-mail. Navíc se mu začne v záhlaví stránky zobrazovat informace o tom, že na něj čekají nepřečtené zprávy.
PoznámkaK tomu aby zprávy nebyly označené trvale za nepřečtené je nestačí jen přečíst, ale musí být prostřednictvím stránky xxx nebo yyy označené za přečtené


Články pro hlavní stránku

Obdobným způsobem jako blogy lze vkládat i články na hlavní stránku. Jsou to v podstatě všechny stránky zařazené do Kategorie:Main.

Rozdíl je pouze v tom, že pro upoutávku k článku na hlavní stránce se nevytahuje sekce s názem perex, ale main. Díky tomu lze mít v textu vymezit několik různých upoutávek.

Výše uvedený příklad ukazuje, jako pomocí parametru subst ve stránce vytvořit s využitím šablony {{perex}} upoutávku. Při uložení stránky se před a za předaný text doplní element section s názvem, který pak hledá šablona, která generuje obsah stránky. V následujícím ukázkovém kódu je uvedeno jakým způsobem lze mít vytvořeno více upoutávek v jednom textu:

<section begin=main />
Text který se vytáhne z textu pouze pro zobrazení v rámci seznamu na hlavní stránce
<section end=main />
<section begin=perex />
Tento se vytáhne jen tam kde se hledá perex
<section end=perex />
<section begin=main /><section begin=perex />
A tento se vytáhne v obou případech
<section end=perex /><section end=main />

U článku který mají být součástí Kategorie:Main platí, že..

 • Musí mít upoutávku vymezenou jako sekci s názvem main, která by neměla přesáhnout velikost jednoho odstavce textu s max. jedním vloženým obrázkem, ve formě náhledu (parametr thumb), zarovnaný k levému okraji
 • Po jakékoliv, byť malé úpravě se aktualizuje a tím pádem se na hlavní stránce, která se generuje dynamicky, vyhoupne do přední pozice. Proto by měly být do Kategorie:Main články zařazeny až ve stavu, kdy obsahují smysluplný obsah.

Na hlavní stránku se umísťuje obsah ještě z jedné kategorie - Kategorie:News. Ovšem vždy jen jeden, poslední, aktuální. Upoutávka se vytahuje ze sekce s názvem news a slouží pro zobrazování informací k nějaké aktuální akci, výzvě, atp.