Šablona:transstat

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
[[{{{1}}}/]]
Unit Chars Words Lastedit Contributors
0 0


[edit]

Template-info.svg Dokumentace


Tato šablona používá velmi složitou syntaxi nebo funkce parseru. Nepokoušejte se kód měnit, nejste-li si naprosto jisti, co děláte; pokud editace způsobí nečekané následky, urychleně ji vraťte. Veškeré experimenty byste měli provádět na pískovišti nebo ve svém uživatelském prostoru a nikoli zde.

Parametrizovaná šablona {{transstat}} generuje tabulky pro výpočet předběžné kalkulace překladu u stránek překládaných přes rozšíření Translate.

Parametry

Jako první atribut šablony se předává jméno překládané stránky.

langcode 
Je povinný parametr, který určuje, s kterými překlady se bude pracovat.

Není-li řečeno jinak, zpracují se veškeré nalezené zprávy. U rozsáhlých dokumentů by ale tahle tabulka byla příliš rozsáhlá, proto lze vymezit pomocí následujících parametrů rozsah zpracovaných překládaných textových zpráv

from 
Číslo unity, kterou má začít výpis (default 1)
to 
Číslo unity u které se má skončit

Výhledově je v plánu implementovat odfiltrování zpráv podle posledního překladatele

user 
poslední editor překládané textové jednotky (unity)
PoznámkaPokud byste chtěli použít tuhle šablonu u své wiki, tak musíte u nainstalovaného rozšíření ParserFunctions povolit zpracování řetězců. Tím, že v souboru LocalSettings.php nastavením proměnnou $wgPFEnableStringFunctions na true (výchozí je false).

Použití

{{transstat|Překládaná stránka|langcode = cs}}
Upozornění Může se stát, že obsah některé textové unity přesáhne 1000 znaků. V takovém případě dojde ke zobrazení chybového hlášení v poli, kde se zobrazuje počet slov, jelikož se do výpočtu dostane neplatná hodnota. Řešení je jednoduché. Navyšte limit v proměnné $wgPFStringLengthLimit (výchozí hodnota je 1000).

Popis vygenerované tabulky

V záhlaví tabulky je vygenerovaný interní odkaz na překlad stránky do jazyka nastaveného parametrem langcode. Pokud zadáte neplatný kód, tabulka se vygeneruje, ale hodnoty ve sloupcích budou buď prázdné, nebo nulové.

Parametrem name můžete vybrat kontrétního překladatele, co vás zajímá. Pokud tento parametr chybí, nebo je prázdný, budou vypsány detailní informace pro všechny překládané textové zprávy.

Každá unita má svůj řádek. V prvním sloupci Unit jsou odkazy na překládané zprávy (unity). Místo plné cesty je uvedeno pouze číslo zprávy proto, aby bylo možné obsah sloupce numericky setřídit.

Pokud na textovou jednotku doposud nikdo nesáhnul (tj. není přeložená ani zpracovaná robotem FuzzyBot), je odkaz neaktivní, aby nedošlo omylem k založení zprávy, se kterou by pak rozšíření Translate mohlo mít problém.

Ve sloupci Chars se zobrazuje počet znaků textové zprávy. Na konci sloupce, v zápatí se pak zobrazuje celková suma znaků.

Šablona by měla dělat (po implementaci příslušných parametrů) výhledově i výpočty. Pro normostranu se obvykle počítá 1800 znaků na stránku, takže pokud šabloně předáte vaši cenovou nabídku za normostranu, tak za tabulkou rovnou vypadne kalkulace.

Pro výpočet kalkulace se u šablony počítá se dvěma parametry norma (výchozí počet znaků je 1800) a cena (myšleno za normostranu)

Sloupec Words zobrazuje počet slov v textové zprávě. Někdy se totiž může kalkulace odvíjet nikoliv od počtu znaků, ale od počtu slov. Na konci sloupce se zobrazuje celková suma slov.

Ve sloupci Lastedit je uživatelské jméno překladatele, který naposledy textovou jednotku upravil. Podle toho se také selektují zprávy, zadáte-li uživatelské jméno do parametru name V takovém případě se vypočítá kalkulace pouze pro překlady příslušného překladatele.

To je užitečné, pokud na překladu pracuje více překladatelů a potřebujete vypočítat kolik má z celkové částky dostat každý z nich zaplaceno.

Pokud by mělo na jednom překladu pracovat více překladatelů současně, doporučuji, aby si rozdělili stránku podle rozsahu, tak, aby si navzájem do toho nehrabali.

Ideální je, aby pracovali na dvě fáze.

  1. Během první každý překladatel přeloží svůj díl. Pak uděláte kalkulaci za překlad.
  2. Během druhé fáze si mohou stanovené rozsahy prohodit a udělat navzájem korekturu textu. V tomto případě už není důležité kolik toho přeložili, ale kolikrát byli nuceni překlad opravit, nebo do něj zasáhnout.

Pro hodnocení takové práce ovšem jednoduchá metrika není. Pokud byl text dobře přeložen, není nutné do něj zasahovat. Takže je to spíš pro informaci, kolik zpráv bylo nutné opravit.

Každopádně poslední sloupec Contributors uvádí, kdo všechno se na přeložení a korektuře překládané zprávy podílel. Zobrazovaný text se generuje pomocí rozšíření Contributors.

Tohle rozšíření je nutné především proto, že ve sloupci Lastedit se zobrazuje pouze uživatelské jméno posledního editora. Ovšem někdy je nutné překlad aktualizovat, či opravit. Nebo na něm spolupracovalo postupně víc lidí. Bylo by tudíž nefér vůči předchozím překladatelům a korektorům, kdyby o jejich podílu na překladu nikdo nic nevěděl.