Šablona:content

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search


[edit]

Template-info.svg Dokumentace


Tato šablona používá velmi složitou syntaxi nebo funkce parseru. Nepokoušejte se kód měnit, nejste-li si naprosto jisti, co děláte; pokud editace způsobí nečekané následky, urychleně ji vraťte. Veškeré experimenty byste měli provádět na pískovišti nebo ve svém uživatelském prostoru a nikoli zde.

Parametrizovaná šablona pro generování seznamu článků z vybrané kategorie, kterou lze použít jako výchozí šablonu pro další šablony.

Parametry

category 
Parametr, kterým jsou určeny kategorie, ze kterých se budou sbírat položky seznamu. Minimálně musí být použita alespoň jedna kategorie, ale je zde možnost přidat kategorií více, jsou-li od sebe odděleny následujícím řetězcem: |
title 
Tento parametr umožňuje modifikovat jméno stránky v odkazu na stránku
 • title - Vloží jméno stránky, s tím, že pokud se v něm vyskytne znak / bude nahrazen pevnou mezerou s pomlčkou ( –)
 • page - Použije plnou cestu ke stránce, včetně jmenného prostoru stránky
 • pageid - Vloží místo jména stránky její ID
 • namespace - Nahradí jméno stránky názvem jmenného prostoru
 • <string> - Název stránky je nahrazen řetězcem, nebo znakem
font 
Umožňuje měnit výchozí velikost písma odkazu na stránku. Lze použít jak relativní, tak absolutní nastavení velikosti. I nastavení slovní (např. large, atp.)
date 
Boolean hodnota (true/false), určující, zda-li se má zobrazovat i datum (výchozí hodnota je false)
from 
Boolean hodnota (true/false), určující, zda-li se má generovat také odkaz na příslušnou kategorii (výchozí hodnota je false)
author 
Boolean hodnota (true/false), určující, zda se má zobrazovat autor změny - výchozí hodnota je true. V závislosti na tom, jaký je nastaven parametr order se zobrazuje buď jméno uživatele který stránku založil (top), nebo uživatele, který provedl poslední změnu (last)
count 
Udává počet zobrazených položek, řazených podle nastavení parametru order. Výchozí hodnota je 15, ale počet zobrazených položek je vždy o jednu menší, než kolik je udaná hodnota parametru. Tzn. - minimální hodnota parametru je 2! Řazení položek je sestupné, tedy od nejnovějších ke starším.
order 
Řazení vybraných položek
 • top - Jako první v pořadí bude naposledy čtený příspěvek v příslušné kategorii
 • last - Jako první v pořadí bude naposledy editovaný příspěvek v příslušné kategorii (default)
content 
 • none - (výchozí hodnota)
 • perex - Vypíše část, která je na stránce součástí sekce označené jako perex (Viz xxx)
 • <num> - Číselně zadaný maximální počet znaků, který se může vypsat z dokumentu
 • <header> - Záhlaví sekce, která se má vypisovat jako perex
separator 
Oddělení položek seznamu
 • none - Žádný oddělovač za položkou - záznamy se sází za sebe
 • br - Zalomení odstavce za nadpisem (výchozí hodnota)
 • hr - Oddělení položky podtržením.
 • next - Oddělení položky tak, že další položka následuje až za obtékaným boxem, který předchází šabloně.

Použití

Příklad
{{main/content
|category = Historie woodcraftu
|date = true
|order = last
}}