Bronisław Bouffałł

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Bronisław Bouffałł (30.11.1867 Jurewicze – 8.2.1949 Gdaňsk) právník, harcer, v letech 1920-24 polský charge d'affaires v Rize (Litva), od r. 1924 profesor Katolické univerzity v Lublinu (Katolicki Uniwersytet Lubelski) (1924 - 1927), člen Varšavské společnosti věd ([https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Naukowe_Warszawskie Towarzystwo Naukowe Warszawskie).

V roce 1912 vydal knihu s názvem Boy scouts : Indyanizm w wychowaniu [1]

Od roku 1913 vydával ve Varšavě dvoutýdeník "Skaut", konkureční časopis vydával od r. 1911 ve Lvově Andrzej Małkowski, dnes považovaný za zakladatele Harcerské organizace.

Zemřel roku 1949 ve věku 81 let.

  • Bronisław Bouffałł, Boy scouts : Indyanizm w wychowaniu, polona.pl – dostupné on-kine od 2019-03-21.