Bronisław Bouffałł

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Bronisław Bouffałł (⁕ 30. November 1867, Jurewicze – † 8. February 1949, Gdaňsk) právník, harcer, v letech 1920-24 polský charge d'affaires v Rize (Litva), od r. 1924 profesor Katolické univerzity v Lublinu (Katolicki Uniwersytet Lubelski) (1924 - 1927), člen Varšavské společnosti věd ([https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Naukowe_Warszawskie Towarzystwo Naukowe Warszawskie). V květnu 1926 byl aplikantem apelačního soudu ve Varšavě nominován na soudce, ale 3. září 1926 byla (nejspíš na vlastní žádost) tato nominace stažena.

V roce 1912 vydal knihu s názvem Boy scouts: Indyanizm w wychowaniu[1]

Od roku 1913 vydával ve Varšavě dvoutýdeník "Skaut", konkureční časopis vydával od r. 1911 ve Lvově Andrzej Małkowski, dnes považovaný za zakladatele Harcerské organizace.

Zemřel roku 1949 ve věku 81 let.

Odkazy


  1. Bronisław Bouffałł, Boy scouts : Indyanizm w wychowaniu, polona.pl – dostupné on-kine od 2019-03-21.