Šablona:block

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
 

[edit]

Template-info.svg Dokumentace


Tato šablona používá velmi složitou syntaxi nebo funkce parseru. Nepokoušejte se kód měnit, nejste-li si naprosto jisti, co děláte; pokud editace způsobí nečekané následky, urychleně ji vraťte. Veškeré experimenty byste měli provádět na pískovišti nebo ve svém uživatelském prostoru a nikoli zde.

Šablona pro umístění bloku s obsahem na stránce na základě jeho procentuální šířky a zarovnání vůči zbylému obsahu wiki stránce.

Parametry

Obsah této šablony musí vždy být uveden jako poslední parametr šablony.

Nemusí být nutně uveden, protože šablona {{block}} vznikla mimo jiné i proto, aby bylo možné oddělit předchozí, obtékaný obsah od obsahu, který má následovat až za nimi. Viz následujcí příklad:

Příklad
{{block|30|right|Obsah bloku napravo}}{{block|30|left|Obsah blok nalevo}}
Text následující bezprostředně za nimi, který je umístěn mezi 
{{block|100}}
A text, který následuje za oddělovačem.
Obsah bloku napravo
Obsah blok nalevo

Text následující bezprostředně za nimi, který je umístěn mezi ně…

 
A text, který pokračuje za oddělovačem.

Povšimněte si že text za oddělovačem, který není žádným speciálním způsobem zarovnán začíná u levého okraje až za blokem umístěným nalevo.

width 
Je základním parametrem, kterým se nastavuje šířka bloku (v procentech). Není-li uvedeno jinak, je blok o šířce width vytvořený šablonou {{block}} umístěn vlevo a následující obsah pokračuje až za ním (default).
 

Nicméně šablona {{block}} umožňuje, aby byl obsah této šablony obtékán. Pokud je vedle něj dost místa, aby tam mohl být umístěn třeba další blok, musíme uvést ke které straně má být napozicován. Tento parametr musí předcházet vložený obsah!

Opět sem byl pro názornost vložen tento textový blok o šířce 30%, ale pro změnu byl přes tento textový obsah přidán atribut right, kterým byl zarovnán doprava. Jak si můžete povšimnout, je obtékán zleva.
PříkladŠablona obtékaného textového bloku vpravo začíná takto…
{{block|30|right|Opět

Akceptovány jsou následující hodnoty:

left – blok je umístěn doleva a obtékán následujícím obsahem zprava
right – blok je umístěn doprava a obtékán následujícím obsahem zleva
center – blok je umístěn doprostřed v takovém případě ale nebude obtékán následujícími prvky; to ovšem neplatí pro obtékané prvky, které byly na stránce umístěny před ním (např. obrázky, vložené do stránky přes šablonu {{Image}}!

Pokud chceme blok napozicovat tak, aby byl zarovnaný, ale až za obtékané prvky, které byly umístěné před ním, je třeba u atributu pro zarovnání použít předponu under-. Takže…

underleft – blok bude umístěn vlevo
underright – blok bude umístěn vpravo
undercenter – blok bude umístěn do středu stránky

Všechny následující atributy jsou akceptovány jen v případě, že je atributem width nastavena šířka bloku v procentech. V takovém případě je totiž třeba uvést, kam se má blok umístit.

PříkladBez uvedeného umístění, pokračuje v obtékáním předchozího objektu – obrázek Pozor.svg, vložený přes šablonu {{Image}}
{{Image|Pozor.svg|5|left}}
{{block|50|Obsah bloku o šířce 50%, bez uvedeného umístění okraji}}
{{Image|Pozor.svg|5|left}}

Obsah bloku o šířce 50%, bez uvedeného umístění okraji

 
PříkladV případě, že ho posadíme k pravému okraji, bude následující obrázek pokračovat v obtékání předchozího objektu, ale zároveň bude obtékat i textový blok umístěný k pravému okraji.
{{Image|Pozor.svg|5|left}}
{{block|50|right|Obsah bloku, posazeného k pravému okraji}}
{{Image|Pozor.svg|5|left}}

Obsah bloku, posazeného k pravému okraji

 

Doplňkové parametry

border 
Odsazení bloku od okrajů (v pixelech).
rotate 
Natočení bloku textu (v radiánech) – tím lze (?) kupř. nastavit popis u vertikálně natočeného sloupce tabulky.


Obsah textového bloku, natočeného o 45°, posazeného k pravému okraji

Použití

Využití šablony {{block}} v obsahu wiki stránky můžete vidět např. na stránce On the TOTEM-BOARD No.1 Sep. I; 1917, kde je vložen na titulní straně následující kód, který zajistí, vycentrování obsahu na celou šířku stránky:

Příklad
{{block|width=100|undercenter|{{center|Woodcraft League of America 13 West 29th St. New York}}}}