Václav Šneberger - Šnepi

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Václav Ladislav Šneberger - Šnepi (⁕ 27. June 1894, Plzeň – † unknown) byl v roce 1920, kdy vedl Svantovítův kmen[1] v Plzni-Předměstí vystudovaným inženýrem. Kmen byl pod silným vlivem Miloše Seiferta. Vydávali vlastní časopis a pro Obec Psohlavců nechal Šneberger vyrobit podle návrhu akademického malíře Bohumila Krse nášivky s černou psí hlavou na bílém štítě, které byly na Berounském pracovním sjezdu Obce Psohlaců 17.10.1920 odhlasovány jako oficiální znak na košili[2].

Zásilka pro Setona

Koncem dubna 1921 dorazilo k rukám Václava Šnebergera - Šnepiho psaní z USA – pravděpodobně svatební oznámení – od jeho příbuzné Marie Šnebergerové, která se 10. dubna 1921 v Chicagu provdala za bývalého legináře a sekretáře Družiny Československých Legionářů v Chicagu (Czechoslovak Legionnaires of Chicago) Vladimíra Bělehrada.

Bylo to těsně před výročním sjezdem Obce Psohlavců, který se konal 14.–16. května 1921. Tato čerstvá zpráva z USA ho vedla k tomu, aby požádal jejího manžela, Vladimíra Bělehrada, zda-li by nezjistil aktuální adresu na kancelář The Woodcraft League of America.

Se svým nápadem se nepochybně během sjezdu svěřil Miloši Seifertovi, který byl na něm jmenován náčelníkem pro vzdělávání. Pro Seiferta, jemuž v prosinci 1920 konečně vyšla kniha Přírodou a životem k čistému lidství, 1920[3], to muselo být nepochybně znamení shůry. Pověřil tedy Václava Šnebergera, aby se prostřednictvím Vladimíra Bělehrada pokusil Setonovi rovnou, kromě dopisu, doručit balíček s výtiskem jeho příručky.

Vladimír Bělehrad, který zásilku z Čech obdržel počátkem června 1921, vyhověl jejich přání a 10. června 1921 balíček i s průvodním listem přeposlal do kanceláře The Woodcraft League of America, Inc. v New Yorku. Tam došla (podle razítka s datem přijetí) 27. června 1921. Vladimír Bělehrad s největší pravděpodobností souběžně s balíčkem pro Setona odeslal na Šnebergerovu adresu i psaní do Čech, ve kterém informoval o přeposlání zásilky. A nejspíš v něm uvedl i adresu kanceláře americké Ligy v New Yorku na kterou balíček odeslal.

Dopis Vladimíra Bělehrada odeslaný SetonoviObsah souboru Soubor:dopis_belehrad_seton_1921.png:

Chicago, Ill. 10th. June 21

[RECEIVED 27. June 1921]

Mr. Ernest Thompson Seton, The Woodcraft League of America, Inc. New York, N.Y.


Dear Sir: I just recieved a letter from the headquarters of the Czechoslovak Boyscouts "Psohlavci" in Czechoslovakia asking me as the exsecretary of the Czechoslovak Legion of Chicago, to comunicate to you the necessary information concerning this Boyscouts movement over there, whose tendencies and aims are analogous with those of you Woodcraft League of America.

As in the whole world, likewise in Czechoslovakia started the revolution of children - the boy scout movement. Multitudes of boys as well as girls are ardent followers of the same. There are, however, two camps. One part tokes example from Baden-Powell, other from the Woodcraft League in America. We as Czechoslovak Boyscouts "Psohlavci", first ones organized in year 1911 accepted the original, close to the nature and ideally free, tendecies of yours, we preferred to be quiet during the Austrian reign,

(druhá strana)

than to be obliged to add to its militaristic show off, and true to our ideals, we proclaimed our independance from the english Boyscouts, stitching to ceremonies, copying The military and clerical chivalry.

We are mailing you under separate cover a copy of our Book "Přírodou a životem k čistému lidství" (Through nature and life to pure humanity) written by our leader proff. Seifert, with the assistance of some of your literary works. Enclosed you will find our insignia. In return we would appreciate if you would send us your latest book for the Boyscouts, also some copies of your monthly "The Totem Board". We are making preparations for editing our own proper and as soon we realizesty would be pleased to exchange regularly with yours.

We would also ask for a photo of Mr. Seton and the right to use it for postal cards.

As ardent followers of the Woodcraft League in America, we are … interested in all your undertakdings and would consider it great favor, if you will couply(?) with our wishes, It … our earnest desire to come into direct communication with you Mr. Seton. Kindly have your answer addressed to "Mr. Vaclav Sneberger, 4 Liticka ul, Plzeň, Czechoslovakia, secretary of Czsl. Boyscouts "Psohlavci".

Yours sincerely
V. Belehrad, 1530 to 58 Ave. Cicero

the Ex-secretary Czechosl. Legion the

Seton pobýval během onoho léta mimo New York, daleko na západě. Byl to tedy nejspíš Bělehradův list a nikoliv dopis od Setona, který ukázal Václav Šneberger v srpnu 1921 Miloši Seifertovi po jeho návratu z táboření. Seifert nečekal až dorazí odpověď od Setona a 28. srpna 1921 rovnou napsal na adresu americké ligy dopis, ve kterým chtěl Psohlavce přihlásit jako členy Ligy.

První list od Setona dorazil Seifertovi – souběžně se zásilkou která šla na Šnebergerovu adresu – až počátkem října 1921. Byl datován 29. září 1921 a Seton se v něm hned v úvodu ospravedlňuje, že reaguje tak pozdě, protože léto trávil na západě. Mimo jiné v dopise Seifertovi psal: “… I will have sent to you our latest Manual, also Totem Board and other literature that I hope will interest you. …”

Z toho je zřejmé, že balíček, který měl jít na zpáteční adresu uvedenou v prvním dopise (který přeposílal Vladimír Bělehrad) v té době ještě nebyl na cestě. Nejspíš tedy byly obě zásilky odeslány ve stejnou dobu. Bohužel průvodní list, který byl součástí zásilky co došla Václavu Šnebergerovi – a v němž bylo nepochybně uvedeno i datum, kdy byl balíček z USA odeslán – se zatím nenalezl.

Protože však 9. října 1921 …došlo na setkání náčelnictva Obce Psohlavců k definitivnímu příklonu k myšlenkám, zkouškám a obřadům Zálesácké ligy v Americe.[4], dorazily nejspíš obě dvě během týdne ke svým adresátům. Seifert se pravděpodobně sháněl po dalších materiálech, které měly být dle Setona v balíčku pro Šnebergera, jenže ten obsahoval pouze aktuální vydání svitku s názvem The Woodcraft Manual (vydání z r. 1918) a fotografii s osobním věnováním.

Šneberger, tedy obratem Setonovi odepsal, že kniha i fotografie v pořádku došly, ale že v zásilce scházel slíbený Totem Board a další materiály – bohužel na svém listu neuvedl datum. Z obsahu však plyne, že ještě než k němu balíček od Setona dorazil, byl z Čech odeslán na adresu americké Ligy dopis, ve kterém žádali o členství v Lize – pravděpodobně šlo právě o Seifertovo psaní z 28. srpna 1921, o které Seton zmiňuje v dopise Seifertovi z 29. září 1921.

Je otázkou, zda-li Václavu Šnebergerovi - Šnepimu přišla na tento list nějaká odpověď. Každopádně další zásilku – která mimo již slíbený Totemboard obsahovala i vánoční číslo magazínu The Century s článkem The Spirit of the Woods, 1921, a další materiály americké WLA – Seton odeslal 23. prosince 1921 již přímo Seifertovi.

Psaní do Polska

Václav Šneberger - Šnepi, nezajistil pouze kontakt na Setona. Byl to on, kdo napsal do polského časopisu Płomenie 1/1923 článek o počátcích woodcrafterského hnutí u nás (str. 6-7).

Díky aktivitě plzeňské župy, která věrně stála za Seifertem, mohlo dojít 12.2.1922 – na základě Setonova prosincového psaní Seifertovi – ke založení samostatné woodcrafterksé organizace s názvem Zálesácká liga Československá - The Woodcraft League of Czechoslovakia, ve které byl, ve funkci pokladníka, Václav Šneberger - Šnepi členem náčelnictva.

Ústup do pozadí

Když o dva roky později (v roce 1924) Miloš Seifert - Woowotanna opustil ZLČ, která se mezi tím přejmenovala na Ligu Lesní moudrosti, aby založil novou, apolitickou woodcrafterskou organizaci, stál opět Svantovítův kmen při něm – bohužel již bez Václava Šnebergera, který se přestěhoval s manželkou do Kralup nad Vltavou a dál se v LLM neangažoval. Jeho nástupcem ve funkci kmenového náčelníka se stal František Bendl - Jánošík.

Odkazy


  1. Vůdcovský diplom obdržel po prázdninách roku 1922, spolu s Aloisem Korandou - Kuňárem a J. Fořtem - Ašantem. Viz Z náčelnictva zálesácké ligy, Vatra r.1 č.1 (říjen 1922).
  2. Studenovský, 2017 str. 94
  3. Knihu zpracoval na základě předválečných vydání Setonových knih The Birch-bark Roll z r. 1910 (8.vydání) a londýnského vydání jeho The Book of Woodcraft z r. 1912.
  4. citace