Kategorie:Literatura česká

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

TVORBA ČSL.WOODCRAFTU

Miloš Seifert - Kapesní knížka českých junáků (vl. nákl, 1913) + M. Maixner
- Přírodou a životem k čistému lidství. Příručka českých junáků (Dědictví Komenského, 1920)
- Základy kmenového zřízení pro chlapce a děvčata (ZLČ, 1922)
- U básníka Frederika van Eedena (B. Kočí, 1922)
- Osvobozené mládí (Melantrich, 1923)
- Radostná škola (R. Promberger, 1929)
- Rok v přírodě (Les, 1929)
- Woodcraft (vl. nákl., 1927)
- Vidoucí oči (ČSČK, 1930) ps. Woowotanna
- Den v táboře (Příloha Slunovratu, 1934) ps. Woowotanna
- Henry D. Thoreau, filosof přírody (ČSČK,
- John Ruskin. Apoštol pravdy a krásy (J. Svoboda, 1937)
- Ahimsa. Kniha o ochraně zvířat (Šrámizdat, 1991) – rukopis 1934
- Divoši u Tichého jezera (novoročenka 2017) – Lípa 1933-34
Miloslav Vavrda - Miloš Seifert, zakladatel českého woodcraftu (Les, 1932) + M. Seifert
- Dějiny ligy (strojopis, 1948), II. Šrámizdat, 1988, III. Knihovna Vyškov, 2012
- Z historie LLM v Čechách (strojopis, 1954) + Kim
- Devadesát let života Ferdinanda Krcha, zasloužilého učitele (Albatros, 1971)
- Kronika hnutí Lesní moudrosti (strojopis, 1980)
- Miloš Seifert, nástin jeho života a práce (strojopis, 1980)
Jan Niebauer – U hasnoucího ohníčku (Šrámizdat, 1991)
- Sušický básník Miloš Seifert (strojopis, 1979)
- Profesor Miloš Seifert- Woowotanna (strojopis, 1951)
- MUDr. Viliam A. Valovič (Šramizdat, 1989)
- Woodcraft. Některé myšlenky a otázky (strojopis, 1974)
- Ernest Evan Thompson Seton (strojopis, 1971)
- Vzpomínky na léta 1931-1945 (strojopis, 1974)
- Ernest Thompson Seton očima křesťana (Kostnické jiskry, 1946)
- Indiánství a jeho význam pro české junáctví (Kmen Černého medvěda, 1932)
Zdeněk Teichman – Setkání s Woowotannou (LLM, 1991)
- Hrstka vzpomínek na Miloše Seiferta 1887-1987 (strojopis, 1987)
Prokop Koudela – Cesta socialistické lesní moudrosti (J. Fišer, 1927)
- Kroj junáků Ligy lesní moudrosti (nákl. vl., 1924)
Václav Živec – Brázda Prokopa Koudely (ISAW, 1928)
- Beseda o Prokopovi Koudelovi (strojopis, 1965)
František Cyprian – Prokop Koudela. Vypravování o berounském učiteli… (strojopis, 1980)
Ivana Janáčková – Prokop Koudela. Monografie (PedF Plzeň, 1987)
Viktor Palivec – Slova zakladatelů (strojopis, 1969)
- Prokop Koudela. Medailón (OK a OPS Beroun, 1984)
Rudolf Pach – Prokop Koudela (rukopis?, asi 1960
- Kronika Isawu (rukopis?, asi 1960
Viliam Valovič – Vudkraft (1939)
- Ernest Thompson Seton. Dílo a osobnost (LČW, 1946)
- Mystérium táborenia (Hlasatele LLM, na pokračování, 1931)
- Sedemdesiať rokov Setonovho woodcraftu (strojopis, 1974)
- Od útopie k vede (strojopis, 1973)
- Materiály I.-VI. (strojopis, 1974)
- Ernest Thompson Seton, zakladateľ lesnej múdrosti (strojopis, 1970)
František Kožíšek – Seton v Praze (vl. nákl, 1993, dodatek 1997), II. vyd. (LLM, 2006)
- Kniha o woodcraftu (Biblioteczka Walden, 1995) + M. Klimánek
- Česká knižní bibliografie E. T. Setona (1990)
- Úvahy nad woodcrafterským zákonem (ETSI, 1998) + V. Kysilka
Ladislav Rusek – Vigilie s Woowotannou (Šrámizdat, 1991) II. vyd.(LLM, 1991)
- Návraty k pramenům (Jilm, 1995)
- Jde poutník božím lesem (Jilm, 1995)
- Toulky boží přírodou (Jilm, 1998)
- Stezkami Lesní moudrosti (Šrámizdat, 1991)
- Hlas Lesní moudrosti (Jilm, 1992)
- Česká Lesní moudrost (Jilm, 1993)
- Zelený deník (Jilm, 1994)
- Stezka pod Modrou oblohou - Woodcrafterské myšlenky (Jilm, 1988)
- Osamělá stráž (Jilm, 1989)
- Hledání smyslu a pravé podoby našeho výchovného hnutí Lesní Moudrosti (strojopis, např. v LA PNP)
Libor Pecha – Woodcraft. Lesní moudrost a Lesní bratrstvo (Votobia, 1999)
Josef Vladyka – Můj Beroun (MOS Beroun, 1938) - stať o Seifertovi, Koudelovi, Lize, Isawu
Miroslava Kadlečková – Miloš Seifert. Život a dílo (VŠ Brno, 1993)
- Miloš Seifert a počátky českého woodcraftu (Minulostí Berounska 2/1999)
Vítězslav Raška – Ernest Thompson Seton. Bibliografie, životopisy, překlady (Knihovna Karla Dvořáčka, 2014)
Martin Kupka – Odkaz Černého vlka (Avalon, 2010)
- Woodcraft (Rout, 1991)
- Stezkami lesní moudrosti (LLM, 2002)
- Odkaz Černého vlka (LLM, 2010)
Daniel Říčan – Stručné dějiny československého woodcraftu (strojopis, 1992)
Ivan Makásek – Táboříme v týpí (strojopis, 1972) kn. vydání (Midewiwin, 2014)
- Kult ohně (Neskenon, 1967) II. vyd. (JUN, 1968)
- Neskenonské návraty (Midewiwin, 2013)
Tomáš Studenovský - Kniha rouch. Sněmovní obřadní oděv v obrazech (Midewiwin, Shawnee, 2011) + S. Václavský, Z. Šebesta
- Rebel s hlavou v oblacích. Život a dílo Miloše Seiferta (LLM, 2017)
- S modrou oblohou za temnými mraky. Woodcraft u nás 1938-1968 (LLM, 2020)
Jiří Macek – Táboříme v týpí (LLM, 1990) III.(LLM, 2012)
Karel Bukovanský – Stará a nová cesta Lesní moudrosti (vl. nákl., 1937)
- Památce July Kozmačuka (vl. nákl, 1929)
- S modrou oblohou… (vl. nákl., 1933)
František Chudáček – Stezka (LČW, 1945)
Štefan Borovský-Lancík - Po stopách (I. kmeň Rover-skautov, Žilina, 1946)
Ladislav Vodák - Letící sokol - Vudkrafterská bibliografie (strojopis, 1947)
- Zimní praxe (strojopis, 1947)
- Kreslení (strojopis, 1947)
- Motorové cestování (strojopis, 1947)
Milouš Stárek - Mahykan - Signalisace (Sisseton, 1948)
- Učení Wabašovo (Sisseton, 1948)
- Vyčiňování kůží (Sisseton, 1948)
Kol. - Isav na nové cesty socialismu (ISAV, 1936)
Kol. - Vzpomínky k výročí nedožitých 90. narozenin arch. Zdeňka Teichmana (strojopis, 2002)
Kol. - Beseda o Prokopovi Koudelovi (strojopis, 1965)
Rudolf Noha - Rudan - Odlesky táborových ohňů. Vzpomínky na skauting, woodcraft a tramping (ČTU, 1969)
Milena Šimsová – Svět Jaroslava Šimsy (EMAN, 2013)
- Dlouhý běh Jana Šimsy (EMAN, 2020)
Jan Šimsa: Bitky Jana Šimsy (EMAN, 2000)
Jaromír Wolf - Malování podzimu (Junák, 2000)
Josef Porsch - Týpí jako domov (TOM, 2018)
J. Pacl - Technika táborenia (STN, 1955) + J. Pokorná
Přemysl Pitter - Dobrodružná ruka / Vahú (L. Marek, 2005)
Gustav Jaroš - Gamma - V "Domě dětství" I.-II. (B. Kočí, 1923)
Jaro Douša - Lesní kvítí (vl. nákl. Brno, 1934)
Jindřich Uzel - Příroda evangeliem (B. Kočí, 1926)
Aleš Kapica - Keny Otter - Lesní junáctví. (strojopis, 1993)
Kamila Lunerová - Maqiyémi - Osamělý Bobr - 90 let. Woodcrafter přes dvě století (LLM, 2017)

Zajímavé překlady čsl. woodcrafterů:

H. Reichling – Ernest Thompson Seton a vudkrafterské hnutí v Anglii (strojopis, 1975) překlad V. Valovič
E. T. Seton – Cesta životem a přírodou (Orbis, 1977) překlad M. Vavrda
E. T. Seton – Jak vznikli Woodcrafterští indiáni (Taraxacum, 1979) přeložil M. Vavrda
Woodcraft Rangers (strojopis, 1974) překlad V. Valovič
Woodcraft Folk (rukopis 1975-80- torzo, nedokončeno) překlad V. Valovič
H. A. Anderson – Náčelník (V. Vávra, 2012) překlad M. Kupka
J. Hargrave – Listy z wigwamu (Čin, 1924) překlad M. Seifert
– Kmenová výchova chlapců (Čin, 1924 – stoupa) překlad M. Seifert (rukopis překladu)
– Civilisace se řítí (Čin, 1924 – stoupa) překlad M. Seifert
E. T. Seton- Duch lesů (FČS, 1922) přeložil a upravil Miloš Seifert
- Svitek březové kůry (B. Kočí, 1925) přeložil a upravil Miloš Seifert
- Poselství rudého muže (Rout, 1992), II. vyd.(Chvojka, 1997) překlad M. Kupka
- Dvanáct tajemství lesa (B. Kočí, 1925) přeložil a upravil Miloš Seifert
- Z lesní říše (Melantrich, 1925) přeložil a upravil Miloš Seifert
J. M. Seton – U tisíce ohňů (strojopis, 1986) přeložil V. Kysilka
H. D. Thoreau – Walden čili Život v lesích (J. Otto, 1933) přel. Miloš Seifert
R. a G. Laubinovi – Indiánské týpí. Historie, stavba a používání (Midewiwin, 1982), II. vyd. (Midewiwin, 1986) překlad Jiří Macek, Josef Šilha (strojopis, 1976)