Karel Bukovanský - Buk

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání
Karel Bukovanský 1929

Karel Bukovanský - Buk (25. 8. 1900, Praha - 27. 1. 1976, Praha) založil spolu s Jaromírem Bělorem roku 1919 oddíl Děti Ostražitosti, který vstoupil do Junácké Obce Psohlavců. V té době používal přezdívku Lumír. Později byl dlouholetým členem náčelnictva LLM s mnoha funkcemi. Náčelník kmene Stříbrná Luna a jednoty Táborníků. V době prvního náčelnického období Prokopa Koudely (1924-25) zastupoval LLM před úřady (vzhledem k neplnoletosti Koudely) jako oficiální předseda organizace. Po rozchodu s LLM v roce 1932 (vyloučení Valovičem) je aktivní mezi samechovskými woodcraftery v Družstvu Walden. V roce 1933 zavádí mezi Městskými družinami v Praze woodcraft a pořádá s dělnickou mládeží tábory s názvem "S modrou oblohou" - tento svůj projekt také předvádí Setonovi a jeho manželce při jejich návštěvě Československa roku 1936. Manžel woodcrafterky Antonie Konopáskové.

Původně byl zaměstnancem Československých drah, později si založil Fotografický ateliér, kde zaměstnával woodcraftery. Po válce se stal lidovým soudcem. Svůj rozsáhlý archív předal Mílovi Vavrdovi a mnohé unikátní doklady činnosti předválečného woodcraftu v Československu se dochovaly díky němu dodnes. Psal do Vatry i Hlasatelů (název Hlasatel roku 1923 vymyslel při psaní svých Hlasatelů propagátora) pod jmény Lumír, Hradecký, Buk, Starý Buk, Starý Písmák atp. Vydal ročenku "S modrou oblohou" (1934) věnovanou městským družinám, almanach věnovaný "Památce July Kozmačuka"[1] (1929) a studii "Stará a nová cesta Lesní moudrosti" (1937).
  1. Juľo Kozmačuk