Martin Kupka - Logan

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Martin Kupka - Logan dnes
Logan, 1980

Ing. Martin Kupka - Logan (28.2.1958, Praha) pedagog, překladatel, woodcrafter a ekolog.

Řekl mi svými stopami mnoho, co jsem doposud nevěděl, ale mrzelo mě jedno: nikdy jsem ho na vlastní oči nespatřil, nikdy jsem ho nedohonil. Jeho stopy mi řekly, že je příliš daleko přede mnou. Jmenoval se totiž Ernest Thompson Seton. Tohle vyznání Martin Kupka napsal, když mu bylo 15 let. V té době byl člen Klubu Černých Vlků, ve kterém ilegálně navázali na svou činnost bývalí členové zakázaného Junáka. V Junáku prožil dva roky a v roce 1970 ještě stihl složit junácký slib, ale tenhle klub se již orientoval na woodcraft. „Stalo se tak díky staršímu klukovi (Vladimír Oborský - Wabimatto), který nás vedl. Ten si dokázal najít knihy a materiály o woodcraftu a také navázal kontakty s generací předválečných woodcrafterů“, vzpomíná Logan na své woodcrafterské začátky. Klub se později přejmenoval na Tecumthu, která ve stejném složení existovala do roku 1972. Na své další cestě ve Sboru Stopařů TISu - svazu pro ochranu přírody a krajiny potkal dva zájemce o woodcraft a s nimi založil ilegální kmen lesní moudrosti Mawaden (Praha). Kmen víceméně existoval až do sametové revoluce. Podle jeho slov se v programu kmene snoubil již plnokrevný a nefalšovaný woodcraft s dobrovolnou ochranou přírody. „Na konci sedmdesátých let a v létech osmdesátých se v celých Čechách a na Moravě setkávali nejrůznější lidé a různorodé skupiny, vzájemně se obohacovali zkušenostmi a inspirací, a to navzdory husákovské normalizaci. Bylo to neobyčejně vzrušující, protože to bylo proti režimu a bylo to naplněno nádhernými ideály a zároveň potlačovanou touhou.“

V roce 1982 získal od jednoho z předválečných woodcrafterů Vladimíra Kysilky - Losa fotokopii originálu knihy Poselství rudého muže. Překládal ji během vojenské služby v létech 1983-84 a o její vydání samizdatem (v několika málo výtiscích) se v roce 1985 postaral Wanblitanka, náčelník Bílého Wampumu (po převratu ji vydalo v roce 1992 nakladatelství Rout). Po zkušenostech s vedením dětského kmene Sinawa (1980-1985, Kunratice) založil kmen Lenapa jako Stanici mladých přírodovědců při JZD Orion Davle. V roce 1989 spolu s Wanblitankou a Biminijim členem ilegálního přípravného výboru, který měl za cíl ilegálně obnovit Ligu lesní moudrosti.

Na tuto dobu vzpomíná: „Ligu jsem obnovil s Wanblitankou - Danielem Hoffmannem a s Biminijim - Františkem Kožíškem díky nezdolné touze mít ve vlastní zemi Setonovu organizaci woodcraftu. Seminář na Albertově na jaře 1990 měl být původně ilegálním shromážděním, pod rouškou literárního semináře ke 130. výročí Setonova narození, na kterém jsme chtěli sondovat ochotu spřízněných duší tajně obnovit ligu. Díky Listopadu 1989 se ze semináře stala valná hromada k obnovení ligy. Jelikož bylo organizované fungování hnutí přetrženo po dlouhých 42 let a z předválečných woodcrafterů zbyla jen hrstka těch, kteří byli schopni aktivní práce, byli jsme to logicky mi tři, kdo zvedl vlajku woodcraftu ze země a nesl ji dál. V ilegalitě vzniklo mnoho kmenů a rodů, působilo tu mnoho jednotlivců a volných skupin. A každý měl jinou představu jak by měla organizace LLM vypadat. Čekal nás nelehký úkol tyto proudy sjednotit. Ta skutečnost si vzala svoji daň. Díky velkým rozporům a bohužel i osobním invektivám z LLM záhy po obnovení odešel Biminiji a v roce 1994 i Wanblitanka. Nicméně liga se rozjela. Protože jsme se rozhodli začít úplně od začátku, tak LLM od první chvíle své obnovené existence důsledně kopírovala Setonovu předlohu, jak ji představil v roce 1902. Z tohoto důvodu v ní velmi rychle získala navrch indiánská motivace a bohužel slabé pokusy na založení větve pravěkých a také zálesáckých woodcrafterů záhy vzaly za své.“

Kupka byl zvolen prvním náčelníkem obnovené LLM, tuto funkci zastával do roku 1995. Jako činovník pro zahraniční styky byl členem náčelnictva do roku 1997 a organizoval několik mezinárodních woodcrafterských setkání. Je namístě také zmínit překlad Andersonova životopisu E.T.Setona. Kniha The Chief – Ernest Thompson Seton and the Changing West ke Kupkovi doputovala už v roce 1986 (tedy v roce jejího prvního vydání). Po revoluci zcela změnil profesi (ze zemědělského inženýra se stal učitelem angličtiny) a členové LLM se začali zajímat o překlad této knihy, neboť se o ní opakovaně zmiňoval. Knihu ve volném čase překládal přibližně rok, musel dojednat souhlas k jejímu vydaní a najít českého vydavatele. Bylo zřejmé, že nebude atraktivním titulem pro dnešní přesycený knižní trh. Naštěstí se toho zhostil zhostil Václav Vávra, jeho kamarád a člen LLM a kniha vyšla v březnu 2012.

Vedle činnosti v hnutí lesní moudrosti se v posledních létech Kupka angažuje v České společnosti ornitologické a v české pobočce Greenpeace, kde působil 7 roků ve funkci předsedy představenstva.