Prokop Koudela - Jánošík

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Prokop Koudela 1923

Prokop Koudela - Jánošík (14. 4. 1904, Beroun - 11. 4. 1927, Praha) učitel na obecných školách, publicista. Člen Obce Psohlavců a LLM, v letech 1924-25 a 1926 náčelník. Zakladatel ISAW.

Začínal roku 1915 ve kmeni Děti Živěny (Beroun) jako řadový člen. Od roku 1918 se podílel na vedení. Roku 1919 žil Koudela v rodině Seifertových v Dolním Kubíně, kde navštěvoval místní reálné gymnázium. Zde Seifert založil kmen Horních chlapců (Dolní Kubín), který Koudela krátce vedl. Zde získal přezdívku Jánošík. Po smrti jeho otce Jana, mu Miloš Seifert - Woowotanna umožnil vystudovat Učitelský ústav v Hořovicích (Jan Koudela st. byl jeho blízký přítel, u něhož v letech 1911-12 byl v podnájmu).

Koudela po odchodu Seiferta z Berouna (a svém návratu ze Slovenska) se stává náčelníkem Dětí Živěny a největší woodcrafterskou osobností Berounské župy, kterou vedl. V Hořovicích se seznamuje se svou snoubenkou Antonií Laštovkovou, která mu pomáhá vést dívčí kmen v Suchomastech. Ve 20. letech se Koudela stává radikálním socialistou. Přátelí se v LLM zejména s mladými woodcraftery podobných politických názorů (Kupka, Bukovanská, Fišer, Vavrda). Postupně zavádí do ligy komunistickou propagandu a snaží se o přetvoření LLM v politickou organizaci KSČ. V roce 1924 přemluví své přátele k odstranění Seiferta z náčelnictva, což se mu dokonale podaří a levicově smýšlející členové LLM obsadí všechny důležité pozice v náčelnictvu. Tato situace trvá dva roky, během kterých se Koudela s Kupkou prostřídají na pozicích náčelníka. Po druhém funkčním období si Koudela věří natolik, že chce oficiálně prohlásit ligu za komunistickou woodcrafterskou organizaci a předloží Radě důvěrníků resoluci o správnosti socializace LLM. Je ale většinou přehlasován a tak odchází se stovkou svých věrných založit ISAW.

„Hlásíme se po bok všem, kterým socialismus a jeho uskutečnění je životním posláním a nejen prázdnou dekorací. Chceme dále přesvědčiti všechny junáky v Lize i ty, kteří proti nám byli získáni, že nám vždy šlo o cíle poctivé a upřímné, pomoci všem odvážným lidem, kteří pracují na změně dnešního hospodářsky, sociálně a kulturně nesvobodného života a tedy i k vítězství Síly, Krásy, Pravdy a Lásky.“ Tuto stať v prvním Hlasateli ISAW podepsali: kmen Táboritů (Praha), kmen Břízek (Praha), kmen Antares (Benešov), kmen Děti Živěny (Beroun), kmen Živé vody (Žebrák), kmen Lesní moudrosti (Soběslav) a stráže (Antonie Laštovková - Wabun, Antonín Veselý, Jaroslav Kohoutek - Tegumaj, Václav Brejška, František Schörpner). Náčelníkem a ideovým vůdcem ISAWu byl Prokop Koudela, který si v té době začíná říkat Jasoň. Krátce na to však umírá na tuberkulózu.

Dílo:

  • Cesta socialistické lesní moudrosti (J. Fišer, 1927)
  • Kroj junáků Ligy lesní moudrosti (nákl. vl., 1924)