Nápověda:Jak pracovat s obrázky

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Pro thewoodcraft.org
Knihy
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady

Aby bylo možné obrázek vložit do textu, musí být natažený do úložiště wiki na straně serveru, což se dělá úplně stejně jako u každého jiného souboru viz - Nápověda:Jak vkládat do wiki soubory

Základní operace s obrázky

Vložení obrázku do stránky

Syntaxe pro vložení obrázku do obsahu stránky je podobná jako u odkazu, jen s tím rozdílem, že před jeho úplným názvem (tj. včetně přípony) musí být uvedeno, že patří do jmenného prostoru Soubor, podobně, jako když se přidává kategorie. Viz níže:

Poznámka
[[Soubor:worker.svg]]

worker.svg

Obrázek jako odkaz na jinou stránku

Možná jste si povšimli, že vložený obrázek je zároveň aktivní jako link, a odkazuje na stránku s vloženým souborem. Pokud nechcete, aby obrázek fungoval zároveň jako aktivní odkaz, tak můžete obejít toto výchozí chování prázdným parametrem link, kterým se jinak nastavuje jiný cíl odkazu, než původní soubor s obrázkem.

Můžete si to vyzkoušet klikem na obrázek vložený v rámci předchozího odstavce a ten následující..

Poznámka
[[Soubor:worker.svg|link=]]

worker.svg

Obsahuje-li parametr název jiné stránky, tak může obrázek fungovat jako hyperlink na jinou stránku. Toho je využito kupř. u šablony next. Následující příklad funguje jako hyperlink na Nápovědu..

Poznámka
[[Soubor:worker.svg|link=Nápověda:Obsah]]

worker.svg

Úprava velikosti vloženého obrázku

Není-li při vložení obrázku uveden žádný další upřesňující parametr, kterým by byly upraveny rozměry, vygeneruje se obrázek výchozích rozměrů. To však - obzvláště v případě svg obrázků - nemusí být zrovna optimální, proto zde existuje možnost upravit tyto rozměry prostřednictvím parametrů.

Jako klíčový rozměr lze použít buď šířku..

Poznámka
[[Soubor:worker.svg|100px]]

worker.svg

..nebo výšku.

Poznámka
[[Soubor:worker.svg|x100px]]

worker.svg

Nebo, pokud chceme kupř. na jedné stránce zkombinovat více obrázků, které mají jiný poměr stran můžeme upravit rozměry oba.

Poznámka
[[Soubor:worker.svg|30x40px]]

worker.svg

Použití náhledu

Je-li obrázek velký, nebo by jeho umístění v textu bylo na úkor srozumitelnosti, lze použít náhled, který funguje zároveň i jako odkaz na obrázek v plné velikosti. Stačí přidat parametr thumb. Není-li uvedeno jinak, tak se náhled generuje z cílového obrázku a jeho výchozí velikost, která je daná uživatelským nastavením wiki, bude taková, aby se vešel do čtverce o straně 220px.

Tuto výchozí velikost generovaného náhledu lze přenastavit stejným způsobem, jako když se mění velikost obrázku vkládaného do stránky.

Poznámka
[[Soubor:Nuvola apps important.svg|thumb|30px]]
Nuvola apps important.svg

Použití jiného náhledu

Upozornění Jako náhledový obrázek se dá použít i jiný obrázek, ovšem je třeba mít na paměti, že náhledový obrázek sám o sobě bude fungovat jako hyperlink, kdežto na původní obrázek bude mít link pouze ikona pro zvětšení obrázku. Viz níže uvedená ukázka..
Poznámka
[[Soubor:Nuvola apps important.svg|thumb=worker.svg]]
Nuvola apps important.svg

Zarovnání náhledu

Výchozí umístění náhledového obrázku je při pravém okraji stránky. To lze změnit uvedením parametru center, left, případně none. Parametr none zarovná obrázek k levému okraji, stejně jako left, ovšem s tím rozdílem že text pak obrázek neobtéká.

Poznámka
[[Soubor:worker.svg|thumb|center]]
worker.svg

Popis náhledu

Poznámka
[[Soubor:worker.svg|thumb|none|Náhled obrázku umístěný nalevo]]
Náhled obrázku umístěný nalevo

Umístění obrázku

Pozicování vůči obsahu

Poznámka
[[Soubor:worker.svg]]
[[Soubor:worker.svg]]
[[Soubor:worker.svg]]

worker.svg worker.svg worker.svg

Poznámka
[[Soubor:worker.svg]]

[[Soubor:worker.svg]]

[[Soubor:worker.svg]]

worker.svg

worker.svg

worker.svg


Poznámka
[[Soubor:worker.svg|]]

Pokročilá práce s obrázky

Vkládání obrázků přes wiki syntaxi má několik zásadních nedostatků:

  • není-li řečeno jinak, je obrázek do stránky vložen v plném rozlišení
  • u vloženého obrázku lze velikost změnit – Bohužel pouze nastavením velikosti v pixelech. To má tu nevýhodu, že velikost vloženého obrázku zůstává stejná bez ohledu na responzivní nastavení stránky.

Z hlediska zachování maximálních detailů, je žádoucí vkládat obrázky do wiki v takové úpravě, aby nedošlo ke ztrátě obrazové informace a zároveň aby nebyl vložený soubor příliš velký. Tzn. před vložením obrázku do wiki je třeba zvážit a realizovat následující operace:

Originální sken obrázku či fotografie

Zdrojový soubor by měl mít zachováno maximum dat, aby z něj bylo možné dělat výřezy, nebo aplikovat filtry při extrakci detailů atp. Takové soubory jsou však z hlediska objemu dat příliš velké a špatně se s nimi pak pracuje:

  • generují zbytečně velké datové přenosy, což je nepříjemné obzvláště při slabším mobilním připojení, obzvláště pokud je na ně aplikován nějaký FUP
  • stahují se pomalu
  • po stažení zabírají hodně místa na mobilním zařízení
  • je na nich houby vidět, protože u vygenerovaného náhledu se ztratí detaily a při plném zobrazení zase nestačí plocha displeje.

Takové soubory nemá smysl uploadovat do wiki

Pro takové soubory je na tomto serveru zřízen samostatný adresář – přístupný přes webdav, který má i jeden veřejně přístupný adresář určený pro materiály, které mají být veřejně dostupné ze stránek wiki.

Na takové obrázky se pak odkazuje takto:

… ukázka wiki kódu …

Kdo chce s tímto souborem dále pracovat, tak může získat soubor v maximální digitální kvalitě.

Optimalizace obrázku

Pro použití na stránkách wiki je žádoucí obrázek optimalizovat.

Používejte výřezy 
je zbytečné uploadovat celou stránku, pokud nás z ní zajímá pouze jeden obrázek
Rozměry obrázku zmenšujte jen v nejkrajnějším případě 
Přeškálováním obrázku v grafickém editoru nadobro ztratíte detaily. Velikost – mám tím na mysli objem dat, nikoliv rozměry – lze výrazně zmenšit omezením počtu barev (indexace barev). Předtím ale doporučuji obrázek optimalizovat.
Optimalizace obrázku 
Optimalizací obrázku rozumím: vyrovnání barevné palety, vylepšení obrazové informace úpravou jasu a kontrastu. Aplikaci dalších obrazových filtrů. Černobílou kresbu, naskenovanou barevně či alespoň ve stupních šedi, kupř. vylepšuji tak, že ji po zvětšení na dvojnásobek, upravím tím, že aplikuji gaussovské rozostření obrazu, upravím jak a kontrast a pak ji opět zmenším na původní velikost.
Indexace barev 
Při indexaci barev se nahradí barevně blízké pixely pixelem jedné barvy, což v konečném důsledku vede k lepší kompresi souboru => menší datový objem. Výsledek lze ovlivnit mnoha faktury – zvoleným počtem barev a nastavenou paletou. U černobílé kresby, která neobsahuje žádný barevný šum lze dosáhnout minimálního datového objemu převodem na bitonální kresbu. U barevných obrázků, ale i černobílé kresby s velkým množstvím datového šumu, dostaneme lepší výsledek použitím optimalizované palety barev (ideálně pro web).
PoznámkaPři optimalizaci, ještě před indexací barev se vyplatí provést ořezání a retušování hluchých ploch – obzvláště, pokud nám jde primárně o tištěný text, nebo černobílou perokresbu. U fotografií a maleb to nemá smysl. Retušovat lze (u bílého pozadí) plošným vymazáním skvrn a černých okrajů. Rozmazáním skvrny do plochy štětcem. Nebo naklonováním vzorku podobné plochy na místo skvrny.


Umístění obrázku

Jak už bylo zmíněno, velikost obrázku lze škálovat při vkládání přes wikisyntaxi pouze nastavením rozměru v pixelech.

Systém pak pro takový obrázek generuje z vloženého originálu (neplést s digitálním originálem!) náhled udané velikosti, který je uložen ve speciálním adresáři k obrázku v podadresáři thumbs, je identický s cestou k originálu obrázku, ovšem před jménem náhledu je vždy umístěn řetězec s udanou velikostí.

Poznámka Při uploadu obrázku obraz.jpg pod názvem obrázek.jpg se z budoucího jména obrázku spočítá kontrolní md5 součet:
# echo -n "obrázek.jpg" 

Při dynamických změnách velikosti obrázku by docházelo k neustálému generování nových a nových náhledů – v závislosti na tom, jak by měl zrovna nastavenou velikost okna klient. Nejspíš proto se u mediawiki nepoužívá procentuální nastavení velikosti obrázku. Existuje ale způsob jak to obejít!

Dynamické škálování

Stačí v konfiguračním souboru LocalSettings.php povolit použití standardního html elementu img

…
$wgAllowImageTag = true ;
…
Upozornění Standardně to povoleno není, protože pak lze do wiki vkládat i obrázky ze kteréhokoliv jiného webu, které nepocházejí z wiki. Což by mohlo vést k diskreditaci ze strany trollujících uživatelů (vkládání nežádoucí reklamy, obscénních obrázků, aj.)

U wiki, kterou nemohou editovat nepřihlášení (a neprověření) uživatelé, jako je např. tato je ale riziko takového chování minimální – trollujícího uživatele lze zablokovat.

Vložení obrázku se pak neprovádí přímo přes wikisyntaxi – ideální je vytvořit vlastní šablonu, jako je {{Image}}. Základem je použití takzvaného magic word, kterým se vytáhne cesta k uploadovanému originálu:

<img src="{{filepath:obrázek.jpg|85}}">

Pochopitelně bychom mohli použít i cestu k originálnímu digitálnímu souboru, která by vypadala takto:

<img src="https://www.thewoodcraft.org/wiki/obrázek.jpg">

Ovšem to za určitých okolností může vést k tomu, že by si tak každý návštěvník stránky k sobě zbytečně stahoval soubory které mají velikost až několika megabajt.

Použití šablony {{Image}} je mnohem ohleduplnější, protože se na stránce nepracuje s originálním uploadovaným souborem, ale s obrázkem vloženým do wiki.

Navíc je možné místo něj (především u fotografií) použít místo výchozího obrázku vygenerovaný náhled procentuálně zmenšeného originálu. Což může opět znamenat významné snížení objemu dat, které se přenáší ze serveru na stranu klienta.

Takto vložené obrázky jsou procentuálně škálovány webovým prohlížečem na straně klientské aplikace, vůči aktuální velikosti okna, aniž by se kvůli tomu generoval nový náhled či došlo k rozhození umístění obrázků vložených na stránce.

Šablona {{Image}} víceméně kopíruje možnosti původní wiki syntaxe. Více viz její dokumentace.