Nápověda:Registrace účtu a přihlášení

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Pro thewoodcraft.org
Knihy
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady

Tato wiki používá rozšíření, které má za cíl bránit wiki a její uživatele před útoky anonymních útočníků. Ve výchozím stavu totiž MediaWiki nevyžaduje při vyplňování formuláře pro založení uživatelského účtu nic víc, než platnou e-mailovou adresu.


Toto rozšíření přidává do ověřovací procedury celou sadu prvků, které mají jeden cíl - maximálně znesnadnit infiltraci potencionálního škodiče mezi uživatele wiki thewoodcraft.org.

Ověření uživatele

MediaWiki, která rozšíření nepoužívá a která má vypnuto i ověřování přes e-mailové adresy, zakládá nové účty na základě naprosto jednoduchého formuláře, bez jakýchkoliv ověřovacích prvků.

Rozšíření vyžaduje potvrzení účtu prostřednictvím platné e-mailové adresy a navíc si vynucuje aktivní spoluúčast při vyplňování žádosti o účet.

Kromě platné e-mailové adresy...

  • Uživatel musí vyplnit budoucí obsah své uživatelské stránky, v rozsahu minimálně 50 slov
  • Musí odsouhlasit podmínky a z nich plynoucí závazky spojené s přístupem do wiki thewoodcraft.org
  • A před vlastním odesláním formuláře vyplnit jednoduchou CAPTCHU

Po vyplnění a odeslání obsahu formuláře, server odešle e-mail s linkem pro ověření funkčnosti e-mailové adresy. Ten obsahuje link, kterým dojde ze strany budoucího uživatele k potvrzení žádosti.

Proces zpracování žádosti

Příjem žádosti

V okamžiku potvrzení ze strany budoucího uživatele, je žádost zařazena do fronty žádostí čekajících na zpracování a uživatelé zařazení do skupiny ..Byrokratů.. obdrží informační e-mail o tom, že ve frontě čeká nová žádost na schválení. Kterýkoliv z nich má právo prostřednictvím speciální stránky [Special:ConfirmAccounts] žádosti kontrolovat, přijímat, zamítat nebo odkládat k pozdějšímu vyřízení.

Ověření obsahu žádosti

Kterýkoliv z nich, může zkontrolovat obsah žádosti. Pokud informace ve formuláři jsou neúplné, nebo nesmyslné, může proces zpracování pozastavit a prostřednictvím formulářové položky napsat žadateli zprávu proč tak učinil a co má udělat pro její úspěšné vyřízení.

O každé operaci, která se týká zpracování žádosti je žadatel informován e-mailem. S jedinou výjimkou - když odpovědní byrokraté nemají zájem o další vzájemnou komunikaci a žádost zařadí mezi tzv. Spam.

Upozornění Každá žádost čekající ve frontě musí být do určité doby vyřízena, jinak je automaticky považovaná za zamítnutou. Ale i na základě zamítnuté žádosti lze uživateli založit účet.

Vytvoření účtu

Teprve jsou-li všechny náležitosti žádosti v pořádku a je schválena, je založen nový uživatelský účet. Žadateli je odeslán e-mail s automaticky vygenerovaným heslem pro přihlášení a odkaz na stránku, přes kterou si je může rovnou změnit.