Nápověda:Jak psát správně odkazy

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Pro thewoodcraft.org
Knihy
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady
Upozornění Na rozdíl od standardní MediaWiki je tato wiki nastavená tak, aby byla citlivá na psaní malých a velkých písmen na počátku názvu.

Proto odkazy Thewoodcraft.org a thewoodcraft.org nevedou na totéž místo. U standardní MediaWiki, která na straně serveru provází záměnu prvního znaku za kapitálku vt tomu bylo jinak.

Přesměrování

Přesměrování se nastavuje tak, že se do kódu stránky uvede znakem # direktiva REDIRECT za kterou následuje link na cílovou stránku.

PříkladUkázka přesměrování v kódu stránky Dva divoši na stránku Two Little Savages
#REDIRECT [[Two Little Savages]]
Upozornění I stránky s přesměrováním je třeba správně kategorizovat! Více viz Nápověda:Kategorizace. A pokud jsou v jiném jazyce (např. tituly překladů), tak by měly mít správně nastaven i jazyk stránky.

Odkazy na interní stránky

Odkazy na interní stránky mediawiki se vytváří jednoduše a intuitivně uzavřením řetězce mezi dvojice hranatých závorek

PříkladUkázka kódu
Tohle je stránka s názvem [[Hlavní strana]] v naší wiki
Interpretace kódu 
Tohle je stránka s názvem Hlavní strana v naší wiki
Poznámka
  • Neexistuje-li cíl odkazu, pak se link zobrazí červeně
  • Odkazy ve stránce, které by odkazovaly samy na sebe, se zobrazí jako tučný text

Má-li se místo názvu linkované stránky zobrazovat v textu jiný řetězec, je třeba uvést alternativní text jako jeho parametr

PříkladUkázka kódu
Tohle je link na [[Hlavní strana|výchozí stránku]] naší wiki
Interpretace kódu 
Tohle je link na výchozí stránku naší wiki

Použití kotvy

Každý nadpis oddílu ve wiki stránce funguje zároveň jako kotva. Na tyto kotvy se pak lze rovněž odkazovat - i v rámci aktuálního dokumentu

PříkladUkázka kódu
[[#Koncovky za odkazy]]
Interpretace kódu 
#Koncovky za odkazy
PoznámkaPokud chceme odkazovat na nějaké místo v kódu stránky, můžeme vytvořit "kotvu" pomocí tagu span. Viz příklad

Odkaz...

[[#skok na cíl]]

..a jeho cíl v textu:

<span id="skok na cíl">Cíl odkazu</span>

Odkazy na URL adresy

Pokud do wiki stránky napíšeme URL adresu, tak se ji bude snažit vždy interpretovat jako aktivní hyperlink

PříkladUkázka kódu
http://www.thewoodcraft.org/wiki/index.php/Hlavní_strana
Interpretace kódu 
http://www.thewoodcraft.org/wiki/index.php/Hlavní_strana

Jenže umisťovat do stránky plnou URL adresu je řekněme.. nepřehledné a nehodí se vždy. Např. chceme-li vložit link na externí webovou stránku přímo do textu.

Link na URL jako poznámka

Chceme-li, aby byl link interpretován podobně jako odkaz na poznámku pod čarou, stačí prosté uzavření URL mezi hranaté závorky

PříkladUkázka kódu
Odkaz na hlavní stránku[http://www.thewoodcraft.org/wiki/index.php/Hlavní_strana]
Interpretace kódu 
Odkaz na hlavní stránku[1]

Link na URL jako link na interní stránku

Se dělá úplně stejným způsobem, pouze se text, který má být interpretován jako link přidá-li mezi závorky za URL

PříkladUkázka kódu
Odkaz na [http://www.thewoodcraft.org/wiki/index.php/Hlavní_strana hlavní stránku]
Interpretace kódu 
Odkaz na hlavní stránku

Pozor na počet závorek a na mezery

Povšimněte si, že na rozdíl od linků na interní stránky se při odkazování na URL nepoužívá zdvojená hranatá závorka, ale pouze jednoduchá.

Dávejte pozor na mezery!

Zatím co u interních odkazů jsou se mezery automaticky redukují a konvertují na podtržítka, URL musí být vloženo jako jeden řetězec. Tzn. že se v něm, ani mezi ním a první hranatou závorkou nesmí vyskytnout žádná mezera. Pokud URL mezeru obsahuje, tak ji lze nahradit sekvencí %20. Viz ukázková interpretace s mezerou v URL...

PříkladUkázka kódu
[http://www.thewoodcraft.org/wiki/index.php/Hlavní_strana]
Interpretace kódu 
[2]

Ukázka kódu - s mezerou před URL

[ http://www.thewoodcraft.org/wiki/index.php/Hlavní_strana]
Interpretace kódu 
[ http://www.thewoodcraft.org/wiki/index.php/Hlavní_strana]

Ukázka kódu - s mezerou v URL

[http://www.thewoodcraft.org/wiki/index.php/Hlavní strana]
Interpretace kódu 
strana

Ukázka kódu - s mezerou v URL nahrazenou sekvencí %20

[http://www.thewoodcraft.org/wiki/index.php/Hlavní%20strana]
Interpretace kódu 
[3]
PoznámkaV případě odkazování na stránky mediawiki lze pro náhradu mezery použít také podtržítko. Viz uvedené příklady kódu.

Odkazy na kategorie

Kategorie není obyčejná stránka. Aby na ni bylo možné odkázat, je třeba napsat před název jmenného prostoru dvojtečku

PříkladUkázka kódu
[[:Kategorie:Nápověda]]
Interpretace kódu 
Kategorie:Nápověda

Bez toho by parser pouze provedl přiřazení strínky do příslušné kategorie a nevygeneroval žádný link (odkaz).

Odkazy na stránky v jiných jmenných prostorech

Pokud není žádoucí (např. u odkazů v textu ) aby se vypisoval v odkazu i název jmenného prostoru, stačí přidat na konec odkazu svislítko. Parser pak sám vygeneruje při ukládání z odkazu alternativní text, bez uvedeného jmenného prostoru.

PříkladUkázka kódu
[[:Kategorie:Nápověda|]]
Interpretace kódu 
Nápověda

Podobně se parser po přidání svislítka před uzavírací závorky zachová jsou-li součástí odkazu kulaté závorky.

PříkladUkázka kódu
[[Test (blank)|]]
Interpretace kódu 
Test

Koncovky za odkazy

Pokud bezprostředně za odkazem následuje nějaký řetězec, tak ji při ukládání parser použije jako koncovku. Bohužel to má smysl pouze u odkazů na stránky, jejichž název je v optimálním tvaru.

PříkladUkázka kódu
[[Test]]ovací
Interpretace kódu 
Testovací

Ukázka kódu

[[Nápověda]]ou
Interpretace kódu 
Nápovědaou

Alternativní text odkazu

Jak už bylo unedeno výše. Má-li se v textu místo skutečného názvu odkazované stránky objevit jiný řetězec, pak jej stačí doplnit za již zmíněné svislítko

PříkladUkázka kódu
[[:Kategorie:Nápověda|Přehled stránek nápovědy]]
Interpretace kódu 
Přehled stránek nápovědy

Odkazy na obrázky

Obrázkům je věnovaná samostatná kapitola nápovědy - Nápověda:Jak pracovat s obrázky. V souvislosti s touto kapitolou bych jenom zmínil, že pokud nechceme obrázek do stránky vložit, ale pouze na něj odkázat, tak je třeba uvést před klíčové slovo dvojtečku.

PříkladUkázka kódu
[[:Image:Poznamka.svg]]
Interpretace kódu 
Image:Poznamka.svg
[[:Media:Poznamka.svg]]
Interpretace kódu 
Media:Poznamka.svg
Upozornění Klíčová slova Image, File, nebo lokalizované Soubor mají ve všech případech stejný efekt. Výjimkou je klíčové slovo Media, které prohlížeči předá link přímo na uložený soubor

Odkazování na knihy

Součástí této wiki jsou rozšíření, které umožňují pracovat s elektronickými dokumenty - knihami. Tomu, jakým způsobem se s knihami pracuje se věnuje samostatná Nápověda:Jak pracovat s knihami. Zde je uvedeno, jakým způsobem se pak lze na takto zpracované knihy odkazovat.

Každá elektronicky zpracovaná kniha co je vložena do této wiki je - podobně jako obrázek - samostatný soubor. Ten si lze stáhnout do lokálního počítače, který ovšem musí mít k dispozici aplikaci, co ho bude umět číst.

Tato wiki však používá rozšíření, které umožňují nejenom z knih ve formátu DJVU či PDF generovat náhledy stránek a tak je číst přes webové rozhraní, ale také vytvořit ke každé stránce knihy wiki obsah, který lze dále upravovat, komentovat, doplnit o hyperlinky na jiné zdroje, aj.

Odkaz na knihu

Pokud chceme v textu odkazem knihu pouze přesměrovat na soubor tak, aby jej bylo možné číst z náhledů, tak použijeme před názvem souboru klíčové slovo File, před které doplníme dvojtečku.

PříkladUkázka kódu
[[:File:roll_1904.djvu]]
Interpretace kódu 
File:roll_1904.djvu
PoznámkaKdyby nebyla před klíčovým slovem File uvedena dvojtečka, tak by místo vygenerování odkazu došlo ke vložení titulní strany knihy do stránky ve formě obrázku. Podobně, jako kdyby bylo uvedeno klíčové slovo Image.

Odkaz na stažení knihy

Chceme-li v obsahu uvést link na stažení souboru, musí být před názvem souboru uvedeno klíčové slovo Media

PříkladUkázka kódu
[[Media:roll_1904.djvu]]
Interpretace kódu 
Media:roll_1904.djvu

Odkaz na wiki obsah knihy

Je-li kniha zpracována přes rozšíření, které umí extrahovat obsah stránky, tak by měla mít k dispozici komplexní stránku s bibliografickými informacemi a seznamem jednotlivých stránek s indikací stavu jejich zpracování. Tato stránka se zavolá při použití klíčového slova Index

PříkladUkázka kódu
[[Index:roll_1904.djvu]]
Interpretace kódu 
Index:roll_1904.djvu

Odkaz na wiki obsah stránky

Podobně lze odkazovat také přímo na jednotlivé stránky knihy. Kromě klíčového slova Page ovšem musí za názvem dokumentu následovat lomítko a pořadové číslo příslušné stránky v elektronickém dokumentu.

PříkladUkázka kódu
[[Page:roll_1904.djvu/1]]
Interpretace kódu 
Page:roll_1904.djvu/1