Nápověda:Jmenné prostory a jejich význam

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Přehled nápovědy
Editace obsahu
Pro thewoodcraft.org
Knihy
Systém wiki
Zabezpečení stránek
Zásady

Stránky Wikipedie jsou podle svého účelu rozděleny do několika skupin, nazývaných jmenné prostory (namespaces). Název každé stránky, která není v hlavním jmenném prostoru, začíná názvem jmenného prostoru odděleným dvojtečkou (bez mezery!) od vlastního názvu stránky. Rozdělení do jmenných prostorů má za cíl jednak zpřehlednit encyklopedii, jednak umožnit, aby např. encyklopedický článek mohl mít stejné jméno jako celá kategorie. Rozdělení také slouží pro některé speciální funkce wiki, např. vkládání šablon, řazení do kategorií apod.

Informace o jmenných prostorech

Tato wiki má oproti standardní MediaWiki či Wikipedii vytvořeny své vlastní specifické jmenné prostory. Kromě výchozího názvu jmenného prostoru lze použít v odkazech také alternativní název, uvedený v závorce. Více o jejich vlastnostech viz přehled aktuálně existujících jmenných prostorů.

PoznámkaTento link, kterým lze vypsat aktuálně existující jmenné prostory na tomto serveru, je vytvořen s využitím systémových proměnných {{SERVER}} a {{SCRIPTPATH}}. Více k systémovým proměnným a jejich využití viz Nápověda:Systémové proměnné a jejich použití


 • Hlavní jmenný prostor (s číslem 0), který obsahuje články, svůj vlastní specifický název nemá. Články v tomto jmenném prostoru se odkazují přímo svým názvem bez jakékoli přidané předpony, např. Svitek, nebo Jak překládat stránky a jejich obsah,… Více o psaní odkazů viz Nápověda:Jak psát správně odkazy
 • Jmenný prostor Thewoodcraft.org (Project) (s číslem 4) obsahuje články o této wiki jako takové. Např. link na stránku Thewoodcraft.org:thewoodcraft.org]], se zobrazuje v zápatí všech stránek a odkazuje na stránku, která objasňuje účel této wiki.
 • Jmenný prostor Uživatel (User) (s číslem 2) obsahuje uživatelské osobní stránky. Na výchozí stránku uživatele v tomto jmenném prostoru se lze dostat kliknutím na uživatelovo jméno v historii změn stránky, v seznamu posledních změn, nebo v podpisu v diskusích.
 • Jmenný prostor Soubor (Image) (s číslem 6) obsahuje stránky k souborům (obrázkům a zvukům) nahraným do wiki. Skutečné umístění souboru na serveru totiž závisí na jeho kontrolním součtu, takže při jeho nahrazení aktualizovanou verzí, bude cesta k cílovému souboru jiná. Seznam stránek v tomto jmenném prostoru lze zjistit na speciální stránce kde je přehled všech načtených souborů.
 • Jmenný prostor MediaWiki (MediaWiki) (s číslem 8) je speciální jmenný prostor, určený pro systémové stránky wiki, který obsahuje např. překlady textů systémových hlášení do jiných jazyků. seznam najdete na Speciální:Allmessages.
POZOR! Stránky v tomto jmenném prostoru mohou upravovat pouze uživatelé s právem správce.
 • Jmenný prostor Šablona (Template) (s číslem 10) obsahuje šablony, tzn. znovupoužitelné části stránek; Správně kategorizované existující šablony lze najít v rámci Kategorie:Šablony. Obsah stránek z tohoto jmenného prostoru lze do libovolné jiné stránky vložit uvedením jména stránky se šablonou (bez předpony Šablona:), uzavřeného do dvojitých složených závorek (např. {{TITLE}}) do textu stránky. Tip: podobně jako šablony, lze vkládat i stránky z jiných jmenných prostorů a to tím způsobem, že se před jméno stránky vloží dvojtečka. Např. následující kód {{:Svitek}} by sem vložil obsah stránky Svitek.
 • Jmenný prostor Nápověda (Help) (s číslem 12) je určen pro stránky s nápovědou.
 • Jmenný prostor Kategorie (Category) obsahuje stránky kategorií. Seznam všech kategorií je na stránce Speciální:Categories. Pokud se v nějakém článku nachází odkaz na stránku v tomto jmenném prostoru, je tím článek do dané kategorie zařazen. Pokud má stránka na kategorii pouze odkazovat, ne do ní být zařazena, je třeba před název kategorie dát další dvojtečku, např. [[:Kategorie:Hlavní strana]] (což vytvoří Kategorie:Hlavní strana).
 • Jmenný prostor Speciální (Special) je tzv. virtuální jmenný prostor. Netvoří skutečné stránky uložené v databázi, které by šlo editovat, ale různé dynamicky generované výstupy programu MediaWiki, který Wikipedii spravuje; stránky v tomto jmenném prostoru obsahují např. nástroje pro správce, umožňují získávat informace o databázi apod. Seznam všech speciálních stránek je na jedné ze stránek tohoto prostoru: Speciální:Specialpages.
 • Jmenný prostor Média (Media) je dalším virtuálním jmenným prostorem. Pomocí něj se odkazuje na soubory nahrané do Wikipedie. V tomto jmenném prostoru tedy nejsou stránky, ale soubory. Pro použití nahraných multimediálních souborů viz níže.
 • Jmenný prostor ' by měl obsahovat tematické stránky základních témat s odkazy. Vizte Wikipedie:Wikiportál.
PoznámkaKe každému jmennému prostoru z předešlého seznamu, s výjimkou virtuálních jmenných prostorů Speciální a Média, existuje přidružený jmenný prostor obsahující diskusní stránky k příslušným stránkám, s lichým číslem, navýšeným o +1. Tyto jmenné prostory se obvykle jmenují jako odpovídající „hlavní“ jmenný prostor s přívlastkem „diskuse“ – např. Diskuse:Svitek, Diskuse s uživatelem:Keny atd. Na diskuzní stránky se lze dostat kliknutím na odkaz Diskuse u příslušného článku, ovšem diskuzní stránky jsou u této wiki přístupné pouze přihlášeným uživatelům.


Proč se u wiki používají oddělené jmenné prostory?

Lokalizace jmenných prostorů

Názvy jmenných prostorů jsou na české Wikipedii přeloženy do češtiny, přesto však lze pro odkazování na stránky použít i původní anglický název jmenného prostoru (např. Special:Recentchanges vedle Speciální:Recentchanges). Tato vlastnost zajišťuje snadnou orientaci i pro cizojazyčné uživatele a správce systému Wikipedie.

Technické podrobnosti

Jmenné prostory jsou definovány v proměnné $namespaceNames v souboru MessagesCs.php.

Seznam všech definovaných jmenných prostorů s jejich interními čísly:

proměnná číslo český název anglický název
NS_MEDIA −2 Média Media
NS_SPECIAL −1 Speciální Special
NS_MAIN   0 Hlavní prostor (bez jména)
NS_TALK   1 Diskuse Talk
NS_USER   2 Uživatel User
NS_USER_TALK   3 Diskuse s uživatelem   User talk
NS_WIKIPEDIA   4 Thewoodcraft.org Project
NS_WIKIPEDIA_TALK     5 Diskuse k Thewoodcraft.org Project talk
NS_IMAGE   6 Soubor Image
NS_IMAGE_TALK   7 Diskuse k souboru Image talk
NS_MEDIAWIKI   8 MediaWiki MediaWiki
NS_MEDIAWIKI_TALK   9 Diskuse k MediaWiki MediaWiki talk
NS_TEMPLATE 10 Šablona Template
NS_TEMPLATE_TALK 11 Diskuse k šabloně Template talk
NS_HELP 12 Nápověda Help
NS_HELP_TALK 13 Diskuse k nápovědě Help talk
NS_CATEGORY 14 Kategorie Category
NS_CATEGORY_TALK 15 Diskuse ke kategorii Category talk
100
101