Organizace:The League of American Sportsmen

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

The League of American Sportsmen byla oficiálně založena 18. ledna 1898. Iniciátorem jejího zrodu byl The Camp Fire Club of America, resp. jeho členové George O. Shields, který byl jejím prezidentem od založení až do r. 1913, kdy pravděpodobně ukončila svou činnost. Seton (prvním viceprezident) a William T. Hornaday (druhý viceprezident).

Financování

V časopise Recreation[1] se uvádí, že na poradě členů CFCA, ještě před založením LAS, padnul návrh, aby roční poplatek za členství byl u této organizace ve výši 25$ ročně. Ale z pohledu George O. Shieldse, který chtěl vytvořit masovou organizaci, co by sdružovala i ty méně majetné muže, to bylo asi moc. Nakonec byl totiž roční členský příspěvek stanoven pouze 1 dolar ročně, což nestačilo ani na poštovné.

Zbytek Shields dotoval z toho co vydělal magazín Recreation. Naivně doufal, že i jiní bohatší členové budou mít zájem existenci LAS, a sami od sebe přispějí nad rámec členského příspěvku nějakou částkou. Bohužel se mýlil, až na několik čestných výjimek téměř nikdo jiný nepřispěl. A na svůj altruismus, také doplatil.

Konec

Vedení LAS se od jejího založení neměnilo až do r. xxx, kdy z funkce viceprezidenta vycouval William T. Hornaday. Záhy na to (1912) přestal vycházet Shields' Magazine a tím pravděpodobně zanikla i The League of American Sportsmen.


  1. Vol. 10. na straně 364