William T. Hornaday

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

William Temple Hornaday (1.12.1854 – 6.3.1937) byl americký zoolog.

Vystudoval na Iowa state university. V roce 1877 prováděl průzkum v Indii a na Ceylonu. V roce 1878 v rámci zoologického průzkumu procestoval jihovýchodní Asii.

Založil Smithsonian National Zoological Park ve Washingtonu D.C. a od r.1897 byl ředitelem Zoo v New Yorku[1], což je dnešní zoologická zahrada v Bronxu.

Patřil k přispěvatelům magazínu Recreation, který od r. 1893 vydával George O. Shields.

V roce 1897 Shields se skupinou lidí sdružených kolem tohoto časopisu, mezi kterými byl Seton i Hornaday, založil The Camp Fire Club of America. Podobný klub, jako si založili před lety Grinnell s Rooseveltem.

18. ledna 1898 Shields založil s pomocí těchto lidí další organizaci s názvem The League of American Sportsmen. Sám byl jejím prezidentem a Seton s Hornadayem jakožto členové nejužšího vedení působili – víceméně symbolicky – ve funkci vice-prezidentů. Rozdíl byl především v tom, že Shieldsovým cílem bylo oslovit prostřednictvím této organizace co největší část populace, aby tak shromáždil dostatečně velkou nátlakovou skupinu, která by svým vlivem na lokální politiku pomohla prosadit větší ochranu divoké zvěře. I to byl důvod, proč roční členský poplatek činil pouhý jeden dolar. A to i přes to, že původní návrh stávajících členů Camp Fire Clubu byl na 25 dolarů ročně.

Shields díky široké členské základně získal vliv na americký Kongres a díky tomu pomohl prosadit řadu zákonů na ochranu ptáků a divokých zvířat. Ale bohužel ekonomicky to neodhadnul. Naivně doufal že se mezi členy naleznou další altruisté jako byl on sám, co budou dotovat činnost jeho organizace nad rámec členského příspěvku. Ale bohužel marně. Navíc jeho nesmiřitelný odpor k masovému zabíjení zvířat a používání automatických zbraní vedl k tomu, že velké (a bohaté) zbrojařské firmy, které tím připravoval o kšeft, v jeho časopise postupně přestaly inzerovat.

Spojené státy na přelomu 19. a 20. století ke všemu prožívaly hospodářskou konjunkturu. Poptávka po pracovní síle vedla k nárůstu mezd, a to se následně promítlo do zvýšených nákladů na výrobu magazínu. Shields, který celou dobu jel pouze na minimální marži se dostal do červených čísel a nezbylo, než aby začal obojí dotovat z nashromážděného kapitálu.

Na konci roku 1903, využil jeho svízelné situace William Annis, který se již nějaký čas neúspěšně od něj pokoušel zavedený časopis koupit. Skoupil pohledávky jeho tiskárnu a tím ho přinutil aby vyhlásil osobní bankrot. V rámci vyrovnání dluhu mu Shield musel časopis Recreation přepustit.

Nicméně ho některý z členů finančně podržel, aby mohl rozjet časopis nový. Shields sice nikoho nejmenoval, ale do úvahy připadá jednak Seton, který během uplynulých čtyř let i díky němu pohádkově zbohatnul. A pak jeho druhý viceprezident Hornaday, neboť mu údajně finanční podporu poskytla New York Zoological Society, které Hornaday předsedal.

V roce 1905 vyšla řada na prezidentském postu The Camp Fire Club of America na Hornadaye[2][3].

V témže roce Hornaday založil ve spolupráci s Teodorem Rooseveltem Společnost amerického bizona – „American Bison Society“. Organizaci, díky níž bizoni přežili do současnosti. A po tři roky byl jejím prezidentem. Seton využili Hornadayovu nabídku a stal se rovněž členem této společnosti.

V roce 1912 Shields definitivně skončil. A tím pravděpodobně zanikla i organizace …

Camp Fire Club of America by možná potkal stejný osud, kdyby se jeho administrativy neujal už v r. 1904 Hornaday. Byl to schopný lobysta, který vycítil, že idealista Shields jde se svou organizací neodvratně ke dnu. I když tedy dál zůstával formálně v jejím vedení plně se soustředil na Camp Fire Club of America. Zřejmě abu si zavázal Roosevelta, prosadil v r.1904 jeho čestné členství.

co uměl tlačit na americký Kongres a díky tomu pomohl prosadit řadu zákonů na ochranu ptáků a divokých zvířat.

Shields, skončil v zapomění a tak je dnes považován za zakladatele právě Hornaday.

co uměl tlačit na americký Kongres a díky tomu pomohl prosadit řadu zákonů na ochranu ptáků a divokých zvířat.

Publikoval nespočet článků a knih.

Dodnes má velký vliv na americké skauty. Programy amerických skautů na ochranu přírody mají původ v jeho tezích a myšlenkách. Organizace používá medaile a vyznamenání s jeho jménem pro oceňování činů vykonaných na poli ochrany přírody.

Seton udržoval s Hornadayem čilý styk a vyměňoval si s ním i biologický materiál nashromážděný při přírodovědných výpravách. Hornaday věnoval Setonovi na oplátku rozsáhlou sbírku odlitků zvířecích stop.

Později se Hornaday společensky diskreditoval svými rasistickými názory.