Organizace:The Camp Fire Club of America

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Zpočátku byla propaganda v rámci časopisu Forest and Stream zaměřená především na prosazení legislativy, která by zajistila ochranu divokým zvířatům. Ale postupem času začal Theodore Roosevelt využívat tento mediální prostor k budování vlastní politické kariéry.

To se zřejmě nelíbilo George O. Shieldsovi, který začal od léta roku 1894 vydávat konkureční časopis Recreation. Do té doby přispíval nejprve do časopisu Harpers Magazine a pak do i do magazínu Forest and Stream.

Podle historie zaznamenané v listopadovém čísle magazínu Field and Stream[1] z r.1910 byl iniciátorem založení The Camp Fire Club of America William T. Hornaday, autor knihy Taxidermy and Zoological Collecting z roku 1894, který byl najat jako vedoucí přípravného týmu pro vybudování ZOO v New Yorku. Ten vznikl z iniciativy The Boone and Crockett Club.

Do New Yorku se přistěhoval v roce 1896 z Washingtonu D.C. A během krátké doby se seznámil s mnoha zajímavými lidmi, jejichž koníčkem bylo táboření.

Obrátil se tedy s tímto nápadem na George O. Shieldse. 23. ledna 1897 byly rozeslány vybraným lidem pozvánky a 6. února 1897 se konalo první setkání budoucího The Camp Fire Club of America. Na tomto setkání obdrželi přítomní leták, na kterém byl návrh pravidel budoucího klubu.

Až do r.1903 měl klub plně ve své režii George O. Shields. De fakto zastával všechny pozice od výkonného sekretáře až po ceremoniáře. I když klub oficiálně žádné činovníky neměl. Organizoval výroční večeře, zval na ně hosty z nejrůznějších koutů světa. Etc.

The Camp Fire Club of America vzniknul jako uzavřený zájmový spolek, a podle Hornadayova návrhu měl členství omezené pouze na 50 členů. Jenže George O. Shields měl trochu jinou představu než Hornaday a proto se rozhodl v následujícím roce založit "Ligu amerických sportovců" (The League of American Sportsmen), do které by mohl vstoupit každý.

Poprvé se Hornadayovo jméno v časopise Recreation objevuje až r. 1897 (Vol.4. strana 314), kdy je zmíněn jako vedoucí čerstvě založené zoologické společnosti (kterým se stal v dubnu 1896). Cílem této společnosti bylo založení první ZOO v New Yorku. V létě podnikl z pověření této společnosti velkou studijní cestu po Evropě, během níž navštívil zoo v Berlíně, Drážďanech, Lipsku, Frankfurtu, Kolíně n. Rýnem, Londýně, Antverpách, Haagu, Rotterdamu, Amsterdamu, Hanoveru, Paříži a Hamburku. A od Vol.6.(1895), už je zmiňován jako ředitel New York Zoological Park.

Seton byl v té době ještě zcela neznámý autor. Přispěvatelem časopisu Forest and Stream se stal až od vánočního čísla Vol.47 z r. 1896, kde mu byla uveřejněna povídka "The Baron and the Wolves". Pak se seznámil s Shieldsem, který ho přitáhnul ke spolupráci s časopisem Recreation. Od té doby se Shieldsem spolupracoval až do r. 1912

Podle Kennetha Fowlera, který tyto počátky Camp Fire Clubu popsal se George O. Shields údajně z nevysvětlitelných příčin svého členství v klubu na počátkem roku 1903 vzdal.

A to byla chvíle, kdy se iniciativy chopil Hornaday, který v dubnu 1903 klub reorganizoval[2] a postavil se jako prezident do jejího čela. Mimo prezidenta, organizaci řídila skupina původních členů (Board of Governors) a povolený počet členů začal být postupně navyšován. Nejdříve na 100. Pak 200, 300 až nakonec r. 1910 dosáhnul limitu 400 členů.

George O. Shields byl na konci roku 1903 donucen vyhlásit osobní bankrot a v důsledku toho přišel o časopis Recreation, který byl ústřední informační platformou pro členy The League of American Sportsmen. Díky finanční podpoře blíže neurčených přátel však mohl prakticky ihned navázat novým časopisem Shields' Magazine.

Rozhodně tedy není pravda, že by jeho magazín Recreation byl oficiální mediální platformou klubu The Camp Fire Club of America. Veškeré zmínky o tomto klubu jsou v časopise Recreation nepřímé a vždy z pera George O. Shieldse. Oficiální mediální platformou reorganizovaného The Camp Fire Club of America se stal až r. 1910 časopis Field and Forest, a byl jím jen do r. 1917. Nelze vyloučit, že za ukončením spolupráce byly otevřené sympatie členů Camp Fire Clubu vůči Německu.

Na jaře 1905 v prezidentské funkci vystřídal Hornadaye A. A. Anderson[3], který byl prezidentem do r.1909. A pak ho vystřídal právě Seton, který byl prezidentem Camp Fire Clubu až do r.1912, než jej opustil.

V tomto roce Setonovi odjeli na plánovaný dvouletý pobyt do Evropy a dům čekal na prodej. Je to docela pravděpodobné, že Setonovým bývalým kamarádům z Camp Fire Clubu, nemuselo být po chuti, že Wyndygoul, místo jejich pravidelných letních srazů, prodal zrovna židovskému bankéři. Takže mohl být během nepřítomnosti nenápadně vyloučen.

Shields pravděpodobně po Setonově odjezdu definitivně přišel o jeho finanční podporu, takže skončil i Shields' Magazine. A tím pádem i The League of American Sportsmen, ze které Hornaday vycouval už r.1909.

  1. Autorem článku s názvem „The Story of the Camp-Fire Club“ byl Kenneth Fowler. Field and stream v.15 November 1910. p. 601–615
  2. Původně bylo uvedeno v pravidlech klubu že nemá žádné vedení, pouze prezidenta, kterým byl pro každý rok volen někdo jiný. A počet členů byl původně omezen pouze na 50. Byl to tedy ještě víc uzavřený klub, než konkurenční Rooseveltův The Boone and Crockett Club. V pravidlech také bylo, že se na klubových akcích netrpí žádný alkohol, žádné rouhání a žádné řeči které by se týkaly politiky.
  3. V časopise Forest and Stream je o The Camp Fire Club of America první zmínka až v prosinci 1905, kdy zmíněn coby aktuální prezident klubu právě A. A. Anderson.