Kategorie:Shields' Magazine

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Shields' Magazine začal vycházet od března 1904, prakticky ihned poté, co byl George O. Shields nucen přenechat Recreation Williamu E. Annisovi. Hned v prvním čísle Shields podrobně rozebírá, proč na sebe musel vyhlásit bankrot[1].

Odvolává se při tom na svůj zoufalý článek z prosincového čísla magazínu Recreation z r. 1904, ve kterém se pokusil čtenářům objasnit, proč musí být cena předplatného zvýšena na 2 dolary ročně, tj. 20 centů za číslo. Bohužel už bylo příliš pozdě.

Příčina Shieldsova bankrotu

V časopise Recreation[2] se uvádí, že na poradě členů CFCA, ještě před založením LAS, padnul návrh, aby roční poplatek za členství byl u této organizace ve výši 25$ ročně. Ale z pohledu George O. Shieldse, který chtěl vytvořit masovou organizaci, co by sdružovala i ty méně majetné muže, to bylo asi moc. Nakonec byl totiž roční členský příspěvek stanoven pouze 1 dolar ročně, což nestačilo ani na poštovné.

Zbytek Shields dotoval z toho co vydělal magazín Recreation. Naivně doufal, že i jiní bohatší členové budou mít zájem existenci LAS, a sami od sebe přispějí nad rámec členského příspěvku nějakou částkou. Bohužel se mýlil, až na několik čestných výjimek téměř nikdo jiný nepřispěl. A na svůj altruismus, také doplatil.

Vysoký počet členů[3], platících pouze symbolický roční příspěvek ve výši 1 dolaru, značně prodražil administrativu jeho organizace The League of American Sportsmen. 60% z vybraných příspěvků spolkla administrativa v jednotlivých státech a zbývajících 40% nestačilo ani na poštovné. O ostatních nákladech ani nemluvě.

Shields doufal, že mu dobrovolné příspěvky od zámožnějších členů této organizace pokryjí z těchto nákladů alespoň 10%. Ovšem záhy se ukázalo, že to byl velice naivní kalkul. Dotoval tedy chod The League of American Sportsmen z toho co vydělal na časopise Recreation.

Jenže konec 19. století sebou přinesl hospodářskou konjunkturu. Stoupala poptávka po pracovní síle a to sebou neslo oprávněné požadavku odborů na zvýšení mezd. To se odrazilo do vyšších nákladů spojených s tiskem a přípravou časopisu do tisku. Podle Shieldse začaly příjmy z časopisu klesat pět let před bankrotem, tedy od r.1899. A poslední tři roky (od r.1901) už bylo ztrátové každé vydané číslo.

Shields doufal, že se mu tuto ztrátu podaří vyrovnat prodejem reklamní plochy, ale protože ve svém časopise veřejně pranýřoval hromadné zabíjení lovné zvěře s využitím automatických pušek, začali výrobci takových zbraní inzerovat jinde. Bylo jen otázkou času kdy bude muset vyhlásit bankrot.

Nový začátek

Shields také uvádí, že ho do nového startu finančně založil dobrý přítel, ovšem není při tom nijak konkrétní. Podle Jamese A. Tobera[4] mu na vydávání Shields' Magazine finančně přispívala New York Zoological Society. Možné to je, ale spíš bych řekl, že ho finančně založil Ernest Thompson Seton, který se v roce 1904 po vydání knihy "Dva divoši" ("Two Little Savages") ocitnul na vrcholu slávy. Jen do roku 1901 se mu podle svědectví Hamlina Garlanda podařilo vydělat 200 tisíc dolarů a to měl vydání svých nejúspěšnějších knih teprve před sebou.

Navíc byl Seton prvním viceprezidentem Shieldsovy organizace The League of American Sportsmen, která sdružovala potenciální kupce jeho knih, měl tudíž nepochybně také osobní zájem na tom, aby měl Shields nadále možnost ji prostřednictvím nového časopisu držet pohromadě.

Konec The League of American Sportsmen

Nasvědčuje tomu i fakt, že Shields' Magazine od srpna 1912 zřejmě přestal vycházet. Seton v téže době odcestoval na delší dobu do Evropy a pro Wyndygoul se hledal kupec.

Tvrzení Jamese A. Tobera se mi zdá nepravděpodobné i proto, že William T. Hornaday, který od Shieldse převzal r. 1903 The Camp Fire Club of America, a byl členem New York Zoological Society, tou dobou sám sháněl finanční prostředky na svoje projekty kde se dalo. Z funkce viceprezidenta LAS vycouval r. 1909, tedy o tři roky dřív, než se zánikem časopisu nejspíš zanikla i Shieldsova organizace.

Seton zůstal prvním viceprezidentem LAS až do samého konce, ač byl při tom zároveň zastával post prezidenta The Camp Fire Club of America, který opustil rovněž na konci léta 1912.

  1. Článek nese titul "What game protection has cost one man" (česky: "Co stojí ochrana zvířat jednoho muže") Shield's Magazine Vol.1, No.1, p.3–5 březen 1905
  2. Vol. 10. na straně 364
  3. Z kontextu plyne, že roční příspěvek v té době platilo přes 100 tisíc odběratelů
  4. Tober, 1981 str. 235, poznámka č. 40.

Pages in category "Shields' Magazine"

The following 2 pages are in this category, out of 2 total.