Recreation

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Magazín Recreation, začal vydávat v říjnu 1894 George O. Shields. Bylo to podobné periodikum jako Forest and Stream. I zde vycházely články o lovu zvěře a pobytu v přírodě.

První zmínka o Setonovi v tomto časopise, je rozsáhlý článek z května 1897 (No.5, Vol.6), který napsal Myra Emmons.

První Setonův příspěvek byl uveřejněn na str. 478 v červnovém čísle No.6 v 6. ročníku (1897). A mezi pravidelně přispívající autory se Seton zařadil od září 1987, kdy mu začal na pokračování vycházet seriál článků o jeho cestě do Yellowstonu s titulem "Elkland"[1]

18. ledna 1898 si založili lidé kolem časopisu, mezi které patřil kromě Shieldse také Seton a William T. Hornaday The League of American Sportsmen. Prezidentem byl Shields a Seton s Hornadayem byli členy nejužšího vedení ve funkci vice-prezidentů.

Tato organizace byla plebejskou protiváhou k elitnímu The Boone and Crockett Club, a přes svou krátkou existenci získala velký vliv právě díky tomu, že se jí podařilo získat velký počet členů. Do prosince 1898 jich měla 1051 a během dvou měsíců se jejich počet ještě zdvojnásobil[2]. Díky jejímu vlivu došlo v roce 1900 prosazen tzv. Lacey Act, který omezil vybíjení divoké zvěře na území USA.

Změna majitele

Počátkem roku 1905 využil William E. Annis svízelné finanční situace George O. Shieldse. Skoupil finanční pohledávky tiskárny, ve které se časopis tisknul[3] a od února 1905 časopis Recreation změnil majitele[4].

S novým majitelem přišel také nový kurz. Annis na redaktorské místo najal Daniela C. Bearda, který byl rovněž členem organizace The Camp Fire Club of America. Jenže ten zřejmě na Setona, který se těšil Shieldsově vydavatelské přízni – ač byl o deset let mladší než Beard – dlouhodobě žárlil, protože poté co vyšel Setonův poslední článek v dubnovém čísle[5], se jeho jméno v časopise objevilo pouze sporadicky. A když už, tak pouze v kontextu, který měl Setona před čtenáři zesměšnit[6]


The League of American Sportsmen - vznikla 18.1.1898 Seton i Hornaday byli viceprezidenty od samého začátku. Shields Prezident, Seton Viceprezident. Hornaday opustil post viceprezidenta k dubnu 1909, a stal se pouze řadovým členem. Liga pokračovala ve své činnnosti minimálně do srpna 1912

Dana Bearda nahradil Edward Cave. V roce 1907 ho nahradil na pozici šéfredaktora Paul Thompson, ale zřejmě se neosvědčil protože ho nahradil v roce 1908 opět Edward Cave, který v této funkci působil do roku 1912.

Magazín Recreation ukončil vlastní existenci svazkem 35 v červenci 1912. Od srpna už vycházel sloučený s magazínem Outdoor world, pod rozšířeným názvem Outdoor world and Recreation[7]. Jeho vydávání skončilo nejspíš v r. 1922.

V roce 1930 použila tento název pro 24. ročník magazínu, který původně vycházel pod názvem The Playground Gulickem založená organizace Playground Association of America, viz strana 72 25. ročníku z roku 1931, který už měl v názvu pouze "Recreation". Playground Association of America již byla v tu dobu přejmenovaná na National Recreation Association.

Odkazy


  1. První část vyšla v čísle No. 3, Vol.7 na str. 199
  2. Členský příspěvek byl 1 dolar.(Tober, 1981 str. 190-191)
  3. V prvním čísle svého nového časopisu Shields' Magazine Shields podrobně rozebírá jak k situaci došlo. A také zde uvádí konkrétní částku, kterou tiskárně dlužil – 225 tisíc dolarů. Jen pro představu, za tohle by v roce 1912 koupil Wyndygoul, a ještě by mu něco málo zbylo.
  4. Únorové číslo No.2, Vol.22 z roku 1905 ještě uvádí jako vlastníka a šéfredaktora George O. Shieldse, ale hned následující březnové číslo No.3 se od něj zcela distancuje a jako nového majitele uvádí Williama E. Annise.
  5. Dubnové číslo No.4 Vol.24, bylo zřejmě, v době kdy časopis začal redigovat Dan C. Beard, rozpracované.
  6. Kupř. v květnovém čísle No. 5, Vol.24. z roku 1906 na straně 470 vyšel posměšný článek s titulkem "The Salmon of Knowledge", který přirovnával Setona ke králi Šalamounovi, který snědl kouzelného hada aby porozuměl řeči zvířat.
  7. https://hdl.handle.net/2027/chi.47978192