The American Turf Register

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

První americký outdoorový magazín The American Turf Register and Sporting Magazine Baltimorský poštmistr John Stuart Skinner (22.2.1788 – 21.3.1851).

Skinner vydával tento magazín v Baltimore od září r.1829 do r.1837.

Finanční krize r. 1837 způsobila, že byl donucen svůj magazín prodat majiteli konkurenčního magazínu The Spirit of the Times, Williamu T. Porterovi[1], ten ho ale nezrušil, protože jeho obsah byl orientován přeci jen na trochu jinou skupinu čtenářů. A tak v jeho vydávání pokračoval od r. 1839 až do r. 1844 v New Yorku, než ho definitivně spojil s The Spirit of the Times.

Pro většinu původních autorů to byla zřejmě nepodstatná změna, protože dál pokračovali v psaní. Svoje příspěvky tak v těchto magazínech publikovali:

Odkazy

  • William T. Porter (24.12.1809 – 19.7.1858)