Henry William Herbert

From thewoodcraft.org
(Redirected from Frank Forester)
Jump to navigation Jump to search
frank forester 1854.jpg

Frank Forester, byl literární pseudonym, který používal Henry William Herbert (7.4.1807 – 17.5.1858), spisovatel, básník, historik a novinář pocházející z Anglie.

Jeho dědečkem byl Henry Herbert, 1 Earl of Carnarvon, [1] který sám panství zdědil po svém strýci. To však v případě Henryho Williama Herberta nebylo pravděpodobné, protože jeho strýc který zdědil panství a titul měl dva syny.

K tomu aby se v Anglii prosadil moc šancí neměl, proto v roce 1831, pod skončení studí emigroval do USA. Prvních osm let pak působil v New Yorku jako profesor řečtiny a latiny. Měl rozsáhlé historické znalosti a byl také jako pravý anglický šlechtic vášnivým lovcem. Napsal i několik historických románů.

V roce 1833 založil měsíčník American Monthly Magazine a později, pod pseudonym Frank Forester, který začal používat od roku 1839, začal psát články pro magazín American Turf.

Dle dobových svědectví to byl velice vášnivý muž, kterému by zřejmě v současné době diagnostikovali maniodepresivní psychózu.

Dvakrát se oženil. Poprvé v roce 1839 ale na jaře 1844 mu manželka zemřela a půl roku na to i dcera. Zůstal mu ještě malý syn, kterého odeslal studovat do Anglie, odkud se však již nevrátil.

Podruhé se oženil o 15 let později, ale krátce na to se dostal do deprese a jeho žena od něj tři měsíce po svatbě utekla.

Herbert uspořádal poslední večeři pro nejbližší přátele, aby se s nimi rozloučil. Na jeho pozvání však reagoval pouze jeden – jeho žák, Phillip Hone Anthon. Po jeho návštěvě 17.května 1858 ve 2:00 ráno si 51 letý Henry William HerbertFrank Forester před velkým zrcadlem prostřelil srdce.

V r.1879 vydal Fred E. Pond, pod svým literárním pseudonymem William Wildwood výbor z jeho článků pod názvem Frank Forester's Fugitive sporting sketches[2]. Součástí knihy jsou i jím sepsané Herbertovy memoáry.


  1. Dědečkovo panství Highclere Castle, kde Henry William Herbert nepochybně před emigrací do USA trávíval svůj volný čas, tvořilo hlavní kulisu seriálu Panství Downton.
  2. WILDWOOD, William:Frank Forester's Fugitive sporting sketches. F. E. Pond: Westfield, Wisconsin, USA. 1879