Vatra (časopis LLM)

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání

Vatra byl český spolkový časopis pro členy Ligy lesní moudrosti. Šlo o první woodcrafterský časopis, který začal vydávat Prof. Miloš Seifert počátkem roku 1922 pro Zálesáckou Ligu Československou - Československou Obec Junáckou Psohlavců a Horních Chlapců. Organizace v průběhu let měnila svůj název a také název spolkového časopisu.

Obsah

Jeho hlavním cílem bylo předávat aktuální informace členům organizace i veřejnosti, vzdělávat ji a sloužit k osvětě. Miloš Seifert - Woowotanna jako přírodovědec kladl v obsahu časopisu důraz nejen na ideu woodcraftu, ale také na ekologii. Časopis měl velmi profesionální úroveň a na jejím obsahu se podíleli významní čeští spisovatelé a pedagogové. V prvním ročníku vychází celkem 10 čísel, které časopis vyzvedly mezi nejlepší spolkové časopisy vůbec. Později se z finančních důvodů musí redakce uskromnit a vydává pouze 4-6 čísel ročně. Vatra vychází poměrně pravidelně do roku 1929, kdy dochází finance zcela. V roce 1934 vychází ještě jedno číslo Vatry jako ročenka a tím se etapa oficiálního vydávání tohoto woodcrafterského časopisu uzavírá. Pro interní potřebu členů vychází již od dob Obce Psohlavců také zpravodaj Hlasatele, který ve 30.-40. letech přebírá úlohu Vatry a stává se oficiálním časopisem.

V sedmdesátých letech 20. století existuje woodcrafterské hnutí v Československo pouze ilegálně. Jedna z vůdčích osobností tzv. Klubů Lesní moudrosti byl Vladimír Oborský, který v letech 1977-79 vydává samizdatově dva ročníky časopisu (5 čísel) pod názvem Vatra. Dvě mimořádná čísla Vatry vydává samizdatově také Jan Šimsa u příležitosti 70. a 80. narozenin své matky Marie (Marie Šimsová - Rorejs roz. Kohoutková). Všechna čísla byla v té době rozmnožena cyklostylem.

Oficiálním časopisem obnovené LLM se v roce 1990 stal Bizoní vítr, který byl v r. 2009 přejmenován na Woodcraft.