Stránka:bw-tom6.djvu/35

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 34

… nakladatel Frank Doubleday nebyl představou slovníku nadšen. Seton proto přijal nabídku Edwarda Boka, aby v časopise Ladies' Home Journal pravidelně vedl “chlapecký sloupek”, kterým by probouzel zájem o woodcraft a podnítil vznik nového hnutí či organizace mládeže. Smlouva byla podepsána v létě 1901 a od května 1902 začala vycházet pravidelná měsíční rubrika “Ernest Thompson Seton's Boys”.

Ještě předtím však měl Seton možnost vyzkoušet si. svou teorii v praxi, když pomocí svých metod zvládl na jaře roku 1901 tlupu místních uličníků, kteří systematicky ničili jeho majetek, a vytvořil z nich indiánský kmen Sinaway. Přestože z poněkud rozporných údajů v Setonově díle není zcela jasné ani přesné datum, ani zda šlo skutečně o jeho farmu v Cos Cob nebo o farmu jeho přítele Johna Moalea poblíž Bostonu⁵⁾ událost se díky literárnímu zpracování stala proslulou¹⁾ a je považována za vzorový počátek woodcrafterského hnutí. Kmen sloužil Setonovi jako “pokusná laboratoř” k ověřování nového modelu výchovy.

Woodcraft Indians

V sedmi článcích v časopise Ladies' Home Journal, které vyšly od května do listopadu 1902 (jednotlivé části: Putování a stopování, Druhá kapitola o stopách, Hraní si na indiány, Lukostřelba, Týpí, Woodcrafterští Indiáni a orientace, V zimě) a které jsou považovány za 1.vydání základní woodcrafterské příručky Svitek březové kůry, položil Seton základy hnutí, které vešlo ve známost jako Woodcraft Indians (Woodcrafterští Indiáni) nebo také Seton Indians (Setonovi Indiáni). Bylo to první a do roku 1910 největší hnutí americké mládeže, které vzniklo v USA v období velkých změn, později nazvaném jako “Progressive Era” (období pokroku).

K základním aktivitám patřily první pomoc, táboření a společné výpravy, stopování, znalost hvězd, stavba člunů, kanoistika, signalizace, vázání uzlů, rybolov, jízda na koni, lukostřelba, horolezectví a sport v přírodě – chůze, běh, plavání, bruslení; dále studium přírody včetně fotografování a podobné obory. Původní woodcrafterský zákon zakazoval vzpouru, zakládání riskantních ohňů, zabíjení zpěvného ptactva, znečišťování lesa, střelné zbraně, porušování zákonů o lovu, kouření a požívání alkoholu a naopak vyzdvihoval poctivou hru a čestné slovo. Za vzor byl dán ideální indián Fenimora Coopera. “To nejlepší od nejlepších indiánů” bylo Setonovo heslo a proto se v programu objevovaly smíšené prvky od nejrůznějších kmenů. Seton od indiánského vzoru (pro Ameriku) nikdy neustoupil, i když ho mnozí lidé k tomu přemlouvali a nepochybně by tím dal svému hnutí větší šancí na rozšíření. Trval na svém, i když viděl a později přiznával, že dospělé Američany tím pro woodcrafterský program nikdy nezíská: “…ideální rudý muž. On je, nade všemi, vůdce modré oblohy pro Ameriku. Jeho jsem proto stanovil jako náš vzor v této zemi. V jiných zemích bych použil ideální vzor, založený na původním primitivním obyvateli té které země…”.²⁾

První kmen Woodcrafterských Indiánů, který Seton podle nového schematu v červenci 1902 založil a vedl, byl kmen v Summitu ve státě New Jersey.

Články měly velký úspěch (časopis Ladies' Home Journal navíc vycházel v nákladu 800 tisíc výtisků) a hnutí rychle rostlo, takže si vyžadovalo nové a nové Setonovy podněty a úpravy.

..text continues