Slunovrat (kmenový časopis)

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Obálka Slunovratu 1/1932-1933

Časopis vydávaný kmenem Bílý Slunovrat krátce po ustavení kmene v únoru 1931 pouze pro vnitřní potřebu. Šéfredaktorem je Miloslav Vavrda, náčelník kmene. První ročník má rozměr čísel 170x210 mm a vychází 10 čísel. Od dvojčísla 6-7 je podporován náčelnictvem jako oficiální časopis LČW. Ovšem již v čísle 8, otiskuje Vavrda článek bývalého náčelníka Jaroslava Šimsy " O budoucnost Ligy", který je pro tehdejší náčelnictvo vedené Viliamem Valovičem nepřípustné. Vavrda s velkým množství svých přátel odchází z LČW a Valovič jej pro jistotu ještě nechá v nepřítomnosti vyloučit i s ostatními "slunovratníky rozvratníky".

Druhý ročník 1932/1933 vychází ofsetovým tiskem v rozměru 15x23 cm s podtitulem Woodcrafterský sborník pro přírodu a život. Vydává družstvo Walden pro zřizování ozdravoven v Praze. Šéfredaktor Miloslav Vavrda a Matěj Teichman. Vyšla pouze 4 čísla, ovšem velice kvalitní úrovně srovnatelné s Vatrou.

Ročník 1933/1934 vychází pouze v podobě listů s názvem Táborový svitek kmene Bílého Slunovratu. Vyšlo 5 číslovaných zpravodajů.

V následujících letech vychází ještě dva ročníky 1934–35: 1, 2, 3, 4, 5–6, 7–8, 9, 10 a ročník 1935–36: 1, 2, 3–4, 5–6, 7, 8–9, 10. Čísla mají jednobarevné tzv. slepé obálky a rozměr 11x17 cm. Šéfredaktorem a vydavatelem je opět Míla Vavrda.

Jako knihovnička časopisu Slunovrat vychází dvě publikace menšího rozsahu:

  • 1. Šedý Vlk (=Pravdomil Svoboda) - Muchomůrka. Povídání a obrázky dle přírody (1934)
  • 2. Woowotanna (=Miloš Seifert) - Den v táboře. Z táborové kroniky letošní (1934)