Pravdomil Svoboda - Šedý Vlk

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Pravdomil Svoboda

Prof. RNDr. Ing. Pravdomil Svoboda DrSc. - Šedý Vlk (1. 4. 1908, Prostějov - 16. 3. 1978, Družec) přední český biolog a dendrolog. Vedoucí katedry dendrologie a geobotaniky Lesnické fakulty ČVUT. Zakladatel Arboreta v Kostelci na Černými lesy, ředitel Botanické zahrady v Průhonicích a Arboreta Borová Hora. V LLM byl nejmladším členem Rady důvěrníků, náčelníkem Synů Želvy v Příbrami. Od dětství byl mimořádně dobrým malířem, pro LLM namaloval první dekrety Orlích per, sám se stal prvním Bojovníkem (=Sagamorem) Ligy v pouhých čtrnácti letech!