Stránka:svitek 1925.djvu/76

From thewoodcraft.org
Revision as of 22:58, 3 September 2018 by Keny (talk | contribs) (→‎Zkontrolováno)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 75

… a jiné ctnosti nesmějí býti zviklány v nikom. Přijal-li jsi tuto víru, jsi junákem, máš Lesní Moudrost, můžeš růsti.

Pevný mravní základ, neporušený „souzvuk s nekonečnem”.

Nemůžeš žíti bez něho. Jinak život tvůj je živoření, potácení se.

A i tak musíš stále hledati Ducha.

Na základech třeba postavit sloupy a na sloupech svatyni.

Sloupy jsou tvoje činy.

Svatyně je tvé náboženství.

Činy, jimiž budujeme své tělo i duši, ty činy vedou k dokonalosti. My jim říkáme orlí péra. Snad mnohé z nich znamenají jen vzdělání, rozmnožení zkušeností, praktické vyškolení, a jsou příliš pozemské a drží se zemitých lích. Ale vzdělání pravé jest vždycky povznešením, malé zrnko pravdy je jako kapka, jež zavlažuje. A pak, my chceme tu zemitou, lesní moudrost, která roste jako strom a má kořeny hluboké. Proč vzdělání školní (dnešní) je tak prázdným slovem a prchavým zdáním? Protože škola hlásá kulturu, jež se nežije, protože škola netkví v skutečnosti a dnešku, je mrtvá a neroste. Psaná moudrost, knižní moudrost, naučená, odříkávaná moudrost – moudrost neosobní, už jenom zámotek moudrosti, z něhož motýl ulítl a byl zabit. Lesní Moudrost jest jediná ..text continues