Stránka:svitek 1925.djvu/106

From thewoodcraft.org
Revision as of 09:33, 10 September 2018 by Keny (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


CHŮZE

Choditi denně 1½ km nepřerušeně venku (v přírodě) po 60 dnů za sebou – čin; 120 dnů – velký čin.

Dělati týdně výlet ne méně než 6 km po 20 týdnů za sebou – čin; po 40 týdnů – velký čin.

Choditi 8 km denně 5 dní za sebou a udělati náčrt či fotografii nějakého zajímavého přírodního zjevu – čin. Choditi 8 km denně po 10 dní za sebou, také zhotoviti náčrty neb fotografie – velký čin.

Udělati 12 výletů ve 12 měsících (jeden každý měsíc), celkem čítajících ne méně než 100 km, nejméně 3 km daleko jeden výlet, a naučiti se bezpečně znáti 25 druhů z následujících skupin přírodnin – čin. Velký čin, kdo se naučí znáti 50 druhů.

Stromy Pavouci
Keře Obojživelníci
Jevnosnubné byliny Měkkýši
Tajnosnubné byliny Ryby
Ptáci Jiní vodní živočichové
Ssavci Stopy ssavců
Plazi Minerály
Hmyz Horniny

JÍZDA NA KOLE

Jezditi 60 km na kole každý týden po 4 týdny, aspoň 3 dny každý týden – čin. Jezditi 100 km týdně aspoň 5 dní každý týden – velký čin.

..text continues