Organizace:Young Men's Christian Association

From thewoodcraft.org
(Redirected from YMCA)
Jump to navigation Jump to search

YMCA – Young Men's Christian Association, je sdružení, které založil r. 1844 se svými přáteli 23letý anglický obchodní příručí George Williams (11.10.1821 – 6.11.1905).

George William se narodil na farme v Dulvertonu, malém anglickém městě na pomezí Seommersetu a Devonu, jako nejmladší potomek Amose Williamse a jeho ženy Elizabeth, rozené Vickery.

Měl šest starších sourozenců. Bylo jasné, že na farmě se všichni neuživí, proto ho rodiče nechali vyučit za příručího do Bridgwateru.

Tam, v roce 1837 vystoupil z anglikánské církve[1] a stal se aktivním členem místní kongregační církve[2]

O čtyři roky později se přestěhoval do Londýna, kde začal pracovat jako příručí ve firmě Hitchcock & Rogers. Zároveň se stal členem kongregačního sboru při londýnském King's Weigh House

Majitel firmy Geroge Hitchcock byl s jeho prací spokojen a tak George William po třech letech povýšim na vedoucího oddělení.

George William dle vlastních slov nebyl jako chlapec zrovna výlupkem ctností, ale rozhodně mu nechyběl soucit, protože mu nebyly lhostejné otřesné podmínky, v jakých v Londýně dospívala většina londýnských chlapců.

Pro to se rozhodl, iniciovat založení spolku, který by nabízel pracující mládeži prostor, kde by mohla nalézt po práci klidné místo, kde by mohla trávit čas odpočinku.

Pro svůj plán nalezl pochopení u majitele firmy, pana Hitchcocka, který mu pro tento účel poskytnul prostory svého závodu.

První, zakládající schůzka tohoto spolku se konala 6.6.1844 a mim něj se dostavilo dalších 11 mladých mužů: James Smith, Christopher W. Smith, Norton Smith, Edward Valentine, Edward Beaumont, M Glasson, William Creese, Francis John Crockett, E Rogers, John Harvey and John C Symons.

O názvu spolku měl jen mlhavou představu. Chtěl, aby nějakým způsobem odrážel jeho cíle – péči o tělo i ducha mladých mužů. A měl to být jeho kolega z práce, Christopher W. Smith, kdo navrhnul, aby si říkali jednoduše Asociace mladých křesťanů – Young Men's Christian Association (YMCA).

Jejich spolek rychle nabíral na popularitě. Jako první se k nim přidal jeho zaměstavatel pan George Hitchcock, který se stal prvním pokladníkem spolku.

V roce 1853 si George William vzal za ženu jeho dceru Helen Jane Maunder Hitchcock a tím se stal spolumajitelem firmy, která změnila název na George Hitchcock, Williams & Co. a po tchánově smrti r. 1863 na něj přešla firma celá.

Mezitím se Y.M.C.A. rozrůstala a o 50 let později, kdy byl za svoje zásluhy George Willams povýšen královnou Viktorií do šlechtického stavu, měla půl milionu členů ve 34 zemích světa.

Role Y.M.C.A. v historii woodcrafterského hnutí

Velice silnou pozici získala Y.M.C.A. v USA.

Y.M.C.A. v Československu

  • Anglikánská církev má blízko ke katolické církvi. Liší se tím, že za prvního biskupa neuznávají, od kterého se odvíjí papežská linie, ale sv. Augustina z Canterbury ze 6. století
  • Základem kongregační církve jsou autonomní sbory věřících, které vidí svůj hlavní úkol v praktické pomoci potřebným a ve vytváření společenství věřících.