Stránka:vatra-25-1.djvu/16

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


TÁBORY LESNÍ MOUDRAOSTI Kmen Želví tábořil v měsíci blesku & zrní na hoře Blesků u Ve- liké Řeky pod Orlíkem. Abychom ukázali, jak máte psát zprávy z táborů, otiskujeme upraveně velkou část tohoto dopisu: „Předností letošního tábora byla tělesná výchOva a tak jsme vyzkoušeli prakticky skoro všechny návrhy ze sněmu ligy vbojovském údolí. Neomeškali jsme každodenního ranního cvičení u Vltavy, na kterém byla probírána tělocv. soustava Miillerova i Svozilova; hry doplňovaly celek cvičení, a hlavně Míši- mokva, provedená s velkým zdarem, velmi zpestřila táborový život. Dopoledne jsme věnovali zkouškám zasvěcováním, jimiž skoro všichni nováčkové prošli. Ty oprostily nás od vlivů městského života. A zkoušeli jsme i jiné a vždy s dobrým výsledkem. Atak mnozí poznali své číslo sluchu, rychlosti, míření, hbitosti & na dálku & střílení lukem a hlavně lukostřelců musí_vniknout do našich. kmenů. Ani na orlí pera z odborů se nezapomínalo. Cilejší měli příležitost dosáhnouti mnohých poct, kterými byla později korunována táborová cena smělého Rysa. Ke studiu přírody posloužil hustý les, plný zvěře, ptactva, pak i ochota p. hajného. Na večerních pozorováních skoro všichni mohli spatřili „vysokou“. ]eleni nebyli vzácnosti obory, v níž jsme tábořili. A tak mnohý se vracel v pod- večer k táborovému ohni s cennými zkušenostmi, s pěknými úlovky a zajímavostmi z potulek v lesích. Dva junáci složili své tabú & b. ]urovi udělil jméném sněmu náčelník lesní jméuo „Bílého Soba“ po prožité vigilii na skále Bdění. Znovu k nám zavanula zdravá vůně tábora, kterou nadýcháni, půjdeme s největšími nadějemi vstříc novým dnům kmene a celého bratrstva. Kmen Táboritů rozbil svůj tábor na ostrově Dávné Touhy. Od 7. do 21. slunce měsíce blesků prošlo tábo- rem 36 junáků; Bobři, Sovy Břízky ajiní Pražští, Luča- né z Loun, Watomz Be- nešova, Zubr z kolínské Družiny Ohně, Tesák, z Král. Hradce netábořili spolu naposled. Tábor dal základ mnohým přátelstvím, které se jistě osvědčí v životě. Co mám vyprávět o táborovém životě? Vím,. že každý tábor je pěkný, a vy zas víte, že každému se zdá jeho tábor nejlepší. Lecos jsme zkusili, a vrátili jsme se tedy zkuše» nější, opálení a veselí. Tři chyby (vedle jiných) mám na svědomí já, že jsme nedokončili zasvěcovacích zkoušek, že jsem připustil, že se vyvinula „ostrovní- mentalita“ & hlavně —to už víckrát neudělám—nevzali jsme ssebou dvířka ke kamnům. (Budete-li si někdo chtít na táboře stavět kamna, Seberte některé tetičce ještě dvířka z kamen v pokoji, v létě se tam beztak netopí). Ráno jsme cvičívali, to bylo pěkné, prostudovali jsme květenu ostrova, prováděli zasvěco- vací zkoušky, hráli (ten volleyball & tí cikáni, pravda?), kuchaření znamenitě— se dařilo (ty lívance, ach, a ta Podgerova čočka !) No zkrátka, upadám vse-- bechválu — promiňte, a podívejte se raději na obrázek nahoře a některá orlí péra na str. 13. „Není to ještě to“, řekli jsme si my starší, ale vzpomínáme rádi s těmi mladšími na strašný převozníka sen, na strýce Podgera, na Wa- tomovy vtipy, na athletický postoj Tichého při sbírání malin (obouruč) atd., ale i na to, co jsme si s Bobrem při tabú slíbili. Nezapomeňte na to! Příště další zprávy. 12