Stránka:vatra-25-1.djvu/15

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Sněm přinesl povzbuzení do srdcí všech junáků & junaček ukázali jsme si, co umíme, & otevřeně řekli, co jsme zanedbali. Mezery nutno vyplnit ato jen úsilovnou prácí, osobním propracová- váním se kideálu lesní moudrosti. Není možno přijít jinak blíže k Setonovi a jeho woodcraftu než osobním poznáním a vyzkoušením všech věcí ]índy bylo více theorie, letos prakse. Theorii nutno na praksi vyzkoušet, obě věci musí nám být na dosah ruky, musíme je obě ovládat. To říká i Seton. A proto vzhůru do práce! Lovu zdar! Míla. VOJENSKÁ SLUŽEBNOST A VOJENSKÉ OTROCTVÍ. Myslím na Vás na všechny, chlapci, kteří rukujete, čeká vás velká zkouška vašeho junáctví, kdo by Vám nepřál abyste v ní vytrvali? Vojna je, nic naplat, zlá: kasárna a duch dětství, jejž jsme povinni šířit, puška, gázmaska, handgranát a naše ide- ály, ideály lidství - - jak se to dá smiřit?Vojenská služebnost už dávno přestala být pramenem pochybné slávy, a stala se otroctvím: jste vlastně zavřen, opuštěn, pohlcen, pohlcen kasár- nami, uniformou, vojenským zřízením, vojenským řádem, osamo- cen se svými myšlenkami uprostřed tolika nových kamarádů, stísněn vojenskými obřady. Člověk zakolisa, vidi-li, jak málo lidí žije životem duchovním a čistě: o čte-li dokonce takové nepěkné názory, jako vpříručce „Dobrého chování“ pro příští důstojníky (od podplukovníka So- botky) - kterou možná mnozí dostanete do rukou - co si má myslet o „vojenské cti“? ó ne, není žádných zvláštních „cti“ vojen- ských, skautských, národních: buďte a zůstaňte čestní, lidsky čestní, a pevní ve svém přesvědčení. Teprve teď rozpoznáte jak naše, Setonovo junáctví v angl- skautingu bylo kaženo nepěknými vojenskými obřady a voien. skými methodami: jistě teď pochopíte, proč umělec Seton právě tohle tak trpce vytkl generálu Baden-Powellovi. Věřím, že se k nám vrátíte z vojny zkušenější a otužilejší- a i uvědomělejší pacifisté.S modrou oblohou. Sůva. „ Válka a mnohé nedostatky světa Tě týrají. . . Ale z této noci je zá- chrana, ovšem jen jedna záchrana: rozhodnutí, že odklidit toto zlo bude naším životním cilem. lediný život je nemožný: když člověk nechá vše běžet, jak to běží. Jediný život je mčžný: když jsi hotov i sám sebe obětovat, obě/ovat se pro lidstvo . . ." Karel Liebknecht svému synu (a nám) z káznice za války. 11