Stránka:vatra-25-1.djvu/17

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


o ORLÍ PÉRA Kmen bez junáků ozdobených orlími pery je, běda, kmen mrtvý. Kmen, kde získáváte jen pocty rudé, je podoben poskakujícímu, na místě: je to dobré pro zahřátí, ale není to stoupání, které je, má být naší první věcí. Kdo chce ku předu a výš, pokračovat & stou- pat, musí se současně snažit o orlí péra za výkony rudé, modré zelené i bílé. Tolik bychom nyní potřebovali „Knížky orlích per“l Dokud jí nemáme, budeme přinášet pravidelně na tomto místě a ve „Studiu přírody“ rozmanité náměty, „navedení, jak na to jít“ a zá- roveň —— jako příklad, který doufáme potáhne —— ohlášení některých významnějších výkonů. Představuji si,že do roka nebude mezi námi jediného junáka bez orlího péra a jediného kmene, který by neměl aspoň jedn' ho bojovníka; mohu se těšit nadějí, žeještě v tomto ročníku budu číst jméno prvního strážce v Lize? Děti, získejte tato orlí pera: [. (8) Splhejte na laně 5m50 cm. (9) Vzepřete souruč břemeno 10 kg těžké. H[. (15) Přehod'te kamenem, míčem řeku, rybník v šířce 30m. IV. (17) Udělejte si soupis rybníků & jezírek svého okolí. V. (18) Zapamatujte si,kdejsou v nich hlubiny a kde mělčiny. VI. (19) Udělejte si soupis měst, z nichž je nejlepší roz- hled po okolí. VI. (20) Zapamatujte si nejvyšší vrchy okolí. VII (24)]asně a stručně naučte se poradit cizinci na jeho cestách vaším krajem. Vlll. (26)Mějte domácí zvířátko a buďte s ním dobrými kamarády. IX. (33) Naučte se vypravovat dva příběhy.

Náčelnictvo schválilo v posledních zasedáních m. j. tato orlí péra: L. Musilové z kmene Stříbrné Luny (Praha) za rhytmícké tance na sněmu Šedému Bobru z kmene Táboritů (Praha) za indiánskou lázeň (na sněmu) M. Podanému z kmene Želvího (Příbram) za medvědí náhrdelník. L. Urbánkovi z kmene Želv (Přibram)za medvědí náhrdelník pro Miší- mokvu V1 k t o r 11 P a l' i v c o v i z kmene Zelv (Příbram) za předpovídání počasí, dorozumívání na dálku, za úřad medicinmana, za zařízení hlavních částí tábora, za kuchaření v táboře, „Údolí mlh“ 1924, za znalost 15 hlavních souhvězdí, za „15 ohníčků 15 sirkami“ , za znalost 100 písní, za vedení tábora své družinky, za znalost a výklad naších symbolu, a ]. (která uvedeme příště) Sůvičce z kmene Táboritů (Praha) za 50 květinek, které rozpoznal u okolí tábora Sedému Bobru za vztyčení & výzdobu totémového kůlu Btminimu za primitivní vaření bez nádobí ]. Pechačovi z kmene Táboritů za urobení & splavení voru dříví ]. Strajblovi z kmene Lučanů (Louny) za indiánské lůžko potažené pytlovinou ]iskře za vaření bez nádobí (v zemi) Watomovi (Benešov) a Strajblovi za postavení táborového stanu a uple- teni první rohožky (viz obr. při zprávě o táboře Táboritů) Rorejsovi z kmene Mohawk (Křížatka) za znalost 50 letních květin a 25 stromů Starému Bobru z kmene Táboritů za znalost 100 rostlin (příště pokrač.) 13