Anishinabe

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

anishinabe 1917.gif anishinabe 1925.gif anishinabe 2013.gif

Znalec indiánů (angl. Indian Lore) dnes Znalec přírodního národa (také bylo i Znalec tradic)

Od r. 1925 byl indiánský název v anglické transkripci zkomolen na Anishanabe. Stejnou zkomoleninu používá i český svitek z r. 2013, navíc v české transkripci: Anišanabe.