Stránka:seminar2010sbornik.djvu/9

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 8

Frank Michler Chapman (1864-1945) byl významným ornitologem přestože nikdy ornitologii ani jiné přírodní vědy nestudoval. Zaměřil se na práci v terénu a nashromáždil největší sbírku ptáků na světě. Je umístěna v Americkém přírodovědném muzeu v New Yorku. Vedle celé řady odborných článků do časopisů publikoval mnoho knih o amerických ptácích. Byl jedním z prvních autorů, kteří publikovali terénní příručky pro amatérské ornitology. Christmas Bird Count, čili Vánoční sčítání ptáků, je jeho vynález. Zmapoval výskyt ptačích druhů i v některých zemích jižní Ameriky, zejména v Kolumbii a v Ekvádoru. Mnoho let byl šéfredaktorem napůl odborného časopisu Bird – Lore. Když Seton vydal svou knihu Život severních zvířat, Frank Chapman prohlásil: „Seton vykonal pro savce totéž, co vykonal Audubon pro ptáky, ale udělal to lépe.“ Byl členem poradního sboru Americké ligy lesní moudrosti.

George Bird Grinnell (1849-1938) byl významným antropologem, historikem, přírodovědcem a spisovatelem. V roce 1880 dosáhl doktorátu v oboru zoologie na Yale University a později se stal i významným ekologem a současně důkladně zkoumal život amerických indiánů. Američané jej znají především díky jeho úspěšné snaze zachránit amerického bizona. Na tomto projektu úzce spolupracoval s Williamem Hornadayem. Grinnel nabyl mnoho zkušeností a znalostí díky intenzivní práci v terénu a díky častému pobytu mezi indiány. Jako přírodovědec se účastnil dvou expedic na americký Západ. Na svých výpravách podrobně zdokumentoval důsledky pytláctví na početnost stád bizona. Tyto údaje využil později při úspěšném lobbyingu v Kongresu za prosazení zákona na ochranu bizonů v roce 1894, kdy v Yellowstonském národním parku zbývalo posledních 200 zvířat. V roce 1887 byl společně s Theodorem Rooseveltem zakládajícím členem Boone and Crockett Club, organizace zaměřené na ochranu americké divočiny. Grinnell se také podílel na zakládání Audubonovy společnosti a Newyorské zoologické společnosti. Celý život cestoval mezi indiány Plání a dokumentoval jejich život, zejména jejich soužití s bizony. Byl velkým znalcem života Šajenů. Na toto téma publikoval celou řadu dodnes vydávaných knih.

Daniel Carter Beard (1850-1941) je dnes považován za jednoho z otců-zakladatelů skautingu v Americe, ačkoli už v roce 1905 založil organizaci Synové Daniela Boona a úzce spolupracoval se Setonem. Poprvé se setkali v roce 1888 ve Studentské umělecké lize. Později se rozešli a Beard přejmenoval svou organizaci na Boy Pioneers of America a konvertoval ke skautingu. Beardovým vzorem byl hraničář oděný do kůže, naprostý protiklad Setonova hrdinného rudocha. Navzdory všem odlišným názorům však udržovali tito dva muži trvalé přátelství. I když se spolu občas hlasitě pohádali, pojil je společný zájem o umění, ochranu přírody a táboření.V době, kdy Seton zakládal svou organizaci, Beard byl redaktorem časopisu Rekreace. Stal se také vydavatelem skautského časopisu a jedním z prvních národních skautských komisařů. Proslul jako „Strýček Dan“. Ve vůdcovství skautů pracoval více než 30 let. Byl schopným ilustrátorem a později ilustroval knihy Marka Twaina. Pomohl své sestře při zakládání organizace Camp Fire Girls a stal se prezidentem organizace Camp Fire Club of America.

William Temple Hornaday (1854-1937) proslul jako zoolog, ekolog a spisovatel. Jsou mu přičítány největší zásluhy za záchranu amerického bizona, aljašského lachtana a za objev krokodýla amerického. Vystudoval na Iowa state university. V roce 1877 prováděl průzkum v Indii a na Ceylonu. V roce 1878 v rámci zoologického průzkumu procestoval jihovýchodní Asii. Založil Smithsonian National Zoological Park ve Washingtonu D.C. a stal se prvním ředitelem New York Zoological Park, dnes zoologické zahrady v Bronxu. S Theodorem Rooseveltem založil v roce 1905 Společnost amerického bizona a tři roky byl jejím prezidentem. Seton využili Hornadayovu nabídku stát se členem společnosti. Hornaday byl schopen vyvíjet tlak na americký Kongres a prosadit zákony na ochranu ptáků a divokých zvířat. Publikoval nespočet článků a knih. Dodnes má velký vliv na americké skauty. Programy amerických skautů na ochranu přírody mají původ v jeho tezích a myšlenkách. Organizace používá medaile a vyznamenání s jeho jménem pro oceňování činů vykonaných na poli ochrany přírody. Seton udržoval s Hornadayem čilý styk a vyměňoval si s ním biologický materiál nashromážděný při přírodovědných výpravách. Hornaday věnoval Setonovi rozsáhlou sbírku odlitků zvířecích stop.

..text continues