Stránka:seminar2010sbornik.djvu/8

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Setonovi nejbližší přátelé a jejich vliv na jeho život

Seton měl bezpočet přátel, kteří přímo ovlivňovali jeho myšlení a práci. Byli to neobyčejně zajímaví lidé, mnohdy velmi bizarních osudů. Následující výčet - zdaleka ne úplný - to alespoň částečně ilustruje.

Clinton Hart Merriam (1855-1942) byl významným zoologem, ornitologem, entomologem a etnografem. Narodil se v bohaté rodině, která vlastnila velké rodinné sídlo s rozlehlým pozemkem, porostlým lesem. Dětství v tomto prostředí podnítilo jeho zájem o přírodu. Nejprve studoval anatomii a posléze dokončil studium lékařství. Zájem o studium přírody jej podnítil k terénním výzkumům a již v osmnácti letech poprvé publikoval svoje poznatky. Počínaje rokem 1899 se zaměřil na výzkum koloradské plošiny a postupně prozkoumal vliv rozdílného mikroklimatu náhorní plošiny a kaňonů na složení druhů. Na základě získaných poznatků rozvinul koncepci „zón života“ neboli způsobu klasifikace biomů v severní Americe. Určitou dobu působil coby profesor na Harvardu. V roce 1886 se stal prvním ředitelem Odboru pro využití ornitologie a studia savců na Americkém ministerstvu zemědělství, který se později rozvinul v dnes proslulou instituci United States Fish and Wildlife Service. Byl jedním ze zakládajících členů Národní zeměpisné společnosti, založené v roce 1888. Na začátku 20. století se velmi důkladně zaměřil na studium mýtů a pověstí kalifornských indiánů. Dodnes jsou ceněny jeho poznatky v oboru etnogeografie. Stal se členem Sierra Club, kde se setkal s Johnem Muirem. Zájem o zoologii jej přivedl k Theodoru Rooseveltovi.

Hamlin Garland (1860-1940) byl významným romanopiscem, básníkem, esejistou a autorem povídek. Byl přesně o měsíc mladší než Seton. Dětství prožil na farmě na středozápadě USA, v Iowě a jižní Dakotě, ale v roce 1884 se usadil v Bostonu, aby se věnoval literární kariéře. V roce 1898 se na Yukonu zúčastnil zlaté horečky, což jej inspirovalo k napsání románu The Trail of the Gold Seekers. S velkým nadšením se věnoval studiu indiánů. V roce 1902 s velkým úspěchem publikoval román o střetu indiánů a honáků dobytka s názvem The Captain of the Gray-Horse Troop. Garland sepsal větší část rukopisu v šajenském týpí, které zakoupil v rezervaci Pine Ridge a které pak s mnoha původními doplňky postavil vedle svého letního sídla ve Wisconsinu. Seton jej zde v létě 1902 navštívil, aby vysvětil ohniště, a uvnitř tohoto Garlandova intimního útočiště tito dva muži „vykouřili symbolickou dýmku a meditovali.“ V roce 1915 se Garland přestěhoval do New Yorku. Proslul autobiografickým románem A Son Of the Middle Border jehož úspěch jej podnítil k napsání románu A Daughter of the Middle Border, za nějž dostal v roce 1922 Pulitzerovu cenu. Od té doby měl spoustu přátel v literárních kruzích, kde byl velmi vážen. Hamlin Garland byl jedním z mála spisovatelů, kteří Setonovi opravdu rozuměli, Se svou ženou Zulime strávil u Setona ve Wyndygoulu mnoho příjemných chvil. Garland vehementně propagoval decentralizaci v politice a přikláněl se k impresionismu v literatuře a v umění. V kultuře se připojil ke zvláštní větvi provincialistů. Setonovi se podobal svým zvykem vést si obsažné deníky, z nichž těžil inspiraci pro svoje autobiografické práce, eseje a beletrii. Seton si téměř od okamžiku jejich prvního setkání pohrával s Garlandovou myšlenkou západního lokalismu a začal propagovat založení Bratrstva Západu, tvořeného umělci a spisovateli, kteří berou inspiraci z oblasti amerického Západu. Garland nadšeně podporoval Setona v jeho práci s mládeží a společně s Lincolnem Steffensem často navštěvovali jeho indiánské tábory a sněmovní shromáždění. Garland vzpomínal na jeden říjnový večer roku 1915, kdy je Seton – oblečený do nového indiánského obleku z jelenice – odvedl ke sněmovní skále, kde již čekala asi stovka chlapců a dívek. „Jejich zbožňování Černého vlka je totéž, co cítili mladí Siouxové ke svým náčelníkům a medicinmanům. Vypadal vskutku velmi malebně a poeticky pod tou jasnou oblohou a v záři ohně.“ Garland se v roce 1929 přestěhoval do Hollywoodu a po zbytek života se věnoval výzkumu parapsychologie, která jej zajímala od mládí. Historii tohoto zájmu vylíčil v knize Forty Years of Psychic Research, vydané v roce 1936.

..text continues