Stránka:kz-69.djvu/22

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


HISTORIE SETONOVA HNUTÍ

Celý Setonův život byl zasvěcen přírodě a mládeži. Toto jeho životní určení ho provází od samého mládí. V dětství zakusil marnost touhy po životě v přírodě, pro kterou mu tvrdili - a on tomu věřil — že je nezbeda.

Později však poznal, že byl pouze zdravý, normální chlapec, bouřící se proti nezdravému, abnormálnímu okolí. Přál si, aby všem chlapcům a děvčatům pomohl k ráznému přelomu věcí, které on tak pomalu a bolestně zdolával. Rozřešením této otázky byla i idea lesní moudrosti.

V Torontu jako čtrnáctiletý chlapec založil roku 1874 klub Robina Hooda, kde se snažil uplatnit své romantické myšlenky v kruhu stejně smýšlející mládeže. Klub se udržel jen dva roky, ale od té doby se množí literární příspěvky Setonovy do různých časopisů a jeho jméno se stává známějším. Seton začíná pracovat s tvrdošíjnou houževnatosti a důsledností. Jeho myšlenky se vyhraňují a dostávají pevný tvar. Hledá jen cestu, jak nejpůsobivěji proniknout k mládeži.

Historicky významný je rok 1898, kdy se Seton setkal s Rudyardem Kiplingem, jenž byl jeho myšlenkou práce s mládeží úplně získán. Když se mu Seton svěřil se svými starostmi a obtížemi, doporučil mu, aby šel k mládeži románem poutavě a přesvědčivě napsaným spíše než suchopárnou příručkou. Tak vznikli "Dva divoši" a "Rolf zálesák".

Po uveřejnění článku v "Ladies Home Journal" v květnu 1902 tvoří se hnutí lesní moudrosti WOODCRAFT INDIANS (vudkrafterští Indiáni), jehož zastánci