Stránka:kz-69.djvu/21

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Podle těchto směrnic jsme spolu hráli hru, a když bylo pondělí ráno, místo dvaačtyřiceti mladých vyvrhelů, co mě prováděli všemožná rošťáctví, jsem měl 42 spolehlivých přátel. A mám je ještě všecky — kromě čtyř, kteří složili své kosti ve Francii.

Konec konců se ukázalo, že nebyl z nich ani jeden špatným chlapcem. Všichni se obrátili a dnes jsem dobrými občany. Hank Martin má velkou garáž a autodopravu. Malý darebáček, který zpronevěřil vklady, je nyní pokladníkem místního sboru celonárodní organizace. Malý patolíza1, který roznášel klevety a pomluvy je státním nadvládním města. Tlustý hoch, který nedovedl nic jiného než plavat, je správcem velikého natěračského závodu v blízkém městě. Chlapec, který ukradl paštiku, je nyní předsedou obchodního výboru,

Ani jeden nesešel z cesty. Všichni si dobře vedli. Nevím, co by se bylo stalo, kdybych byl použil násilné – vojenské — metody místo vývojové, vudkrafterské cesty.

Ernest Thompson Seton