Stránka:kz-69.djvu/23

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


- 20 * ,twářelí kmeny; dále se volně spojující v liguo Seton " . $i+om využil své znalosti Indiánů „ drivějších obyvam 31 země, ve které žila Nezelekl se přitom předsudků : Isou dvě možnosti : Bud je pravdouy co o Indianovi na— ,vidali ti, kteří se zmocnili jeho půdy & VZali mu zdra" [, rodinu í vlast a aby pak ospravedlnili svůj lup, vy— íčíli ho jako Špinavého, prohnaného bidaka, démona kru—

stí a msty, nelidského tvora, jenž musi zemřít _ ne—

, jé pravdou, co napsal Longfellow, že to byl člověk šlechtílý svou povahou, takže by nebyl schopen ničeho ízkého & nekalého ". I když se na oba tyto názory musíme dnes divat jako & krajnosti, Indián zůstal iejménn pro mládež symbolem alného & romantického života v přírodě, ušlechtilého rdínstvi & boje proti nespravedlivému útisku, 'E.T.Seton viděl v severoamerickém Indiánovi posla ových myšlének, kterými by bylo možno ozdravit lidskou Pdlečnost po jejím úpadku vovolaném životem ve městech, řemírou pohodlí & ztrátou vztahu k přirozenému zdravé- u Prostředí. Poselství, která nám indán zanechal, jsou odle něho tato : / Byl Silný, dokud žil na slunci. Až když byl donucen e “Chýlit do domů, poklesl. Tělesnou dokonalosti doka— Zoval Pravdu svého způsobu,životu. Byl živým protes— tem Proti.životu mimo přírodu. Více než kdo jiný nám může ukázati, jak nalézti radost & zdatnost životem na volném vzduchu.