Stránka:kz-46.djvu/34

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 33


Strážce totemu má na starosti totemový kůl s totemovou deskou, jest jeho ochráncem a udržuje tradici totemu. Vykládá a uvádí v život obřady kmene.

Hospodář je zkušeným kuchařem. Opatruje zásobárnu, zásoby a společné nádobí, kuchyni. Má na starosti táborové účetnictví.

Táborníci, zachovávejte dobré zvyky táboření, chcete-li se vrátit z tábora zdrávi, silni a moudří cestami lesa.

Žijte všichni ve společném táboře za stejných podmínek, povinností a práv.

Neposkvrňujte krajinu, v níž táboříte. Starejte se, aby její krása byla zachována.

Pamatujte, že při odchodu musíte uvésti tábořiště do stavu lepšího, než v jakém jste jej našli.

Zvykejte moudře své tělo styku s živly, sluncem, vodou a větrem.

Svůj stan, lože, potřeby a celý tábor udržujte v bezvadné čistotě a pořádku.

Plňte všechny povinnosti, jež vám ukládá táborový život ústy náčelníka.

Pozdravte slunce každý den, když vstanete, a pak ostatní táborníky.

Pozdravte každého, koho potkáte na osamělém místě.

K domorodcům se chovejte přívětivě.

Popřejte dobré noci, když se odebíráte na lože.

Nespěte více než 8 hodin denně (to se netýká dětí do 12 let, ty potřebují ze zdravotních důvodů spánku co nejvíce).

Zachovejte naprostý klid v době od večerní písně do písně ranní. Vstanete-li dříve než ostatní, chovejte se tak, abyste nerušili jejich spánek.

Týpí a stany stavte vchodem k vycházejícímu slunci.

Upravte lože zálesáckým způsobem, tj. podle možnosti z čačiny (chvojí), kterou berte jen z poražených stromů.

Vezměte s sebou z města pokud možno málo potřeb. Nešetřete však na dobré výstroji a výzbroji. Vezměte nejlepší, již si můžete opatřiti.

Starejte se, abyste své věci měli stále všechny v pořádku a srovnány u svého lože. ..text continues