Stránka:kz-46.djvu/33

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 32


3. Na levé straně prsou emailový znak hnutí v červeném čtverci o straně 2,5 cm, postaveném na roh.

4. Na levé paži může se nositi odznak nejvýše dosažené hodnosti aneb znak kmene.

Ostatní střih se ponechává na vůli jednotlivcům.

K přepásání se užívá pleteného nebo koženého opasku.

Muži nosí kalhoty krátké, dlouhé nebo pumpky barvy a kvality podle možností, ženy zelené zvonové nebo kalhotové sukně.

VUDKRAFTERSKÝ TÁBOROVÝ ŘÁD

Tábor vede náčelník a táborovou radou.

Náčelník již dlouho před táboření vše promyslí a seznámí se s tábořištěm. Projedná vše, co je třeba (vyjedná tábořiště a majitelem pozemku, postará se o povolení bráti dřevo z lesa, ohlásí tábor příslušnému úřadu a zařídí vše pro odjezd z města a příjezd na tábořiště). Sestaví táborový pořad, stanoví rozvrh prací a dbá jeho dodržování.

Zastupuje tábor a všechny jeho členy. Jestliže se vzdálí z tábora, určí svého zástupce z táborové rady.

Táborová rada je tvořena ohnivcem. Strážcem totemu a hospodářem. Náčelník svolává táborovou radu a vede její jednání. Ve smíšeném táboře budiž v táborové radě zástupkyně žen. Může býti přibrán ještě jeden zkušený táborník. Počet členů ať však nepřesahuje pět. Táborová rada se sejde již ve městě. V táboře se schází, jak to vyžaduje chod tábora. Táborová rada rozhoduje o účasti na táboře. Je soudem v táboře. Rozhodnutí táborové rady pronáší náčelník. Musí býti plněna všemi táborníky.

Ohnivec zažehne první oheň v táboře třením dřev. Každého dne promluví k táborníkům při ranním pow-wow. Je hlasatelem. Všichni jdou za hlasem jeho tamtamu nebo jeho voláním. Zpívá píseň večerní a ranní. ..text continues