Stránka:kz-46.djvu/35

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 34


Věci nalezené v táboře jsou majetkem celku. Musíte je vykoupit, pakliže patřily vám.

Zatleskejte, než vkročíte do cizího týpí a vkročte jen se svolením majitele.

Mějte vždy dostatek paliva v týpí. Nikdy však neštípejte uvnitř dříví.

Ve smíšeném táboře kromě náčelníka a táborového lékaře nesmí nikdo vkročiti do týpí nebo stanu žen.

Vztyčte stan, do kterého nesmí vkročiti žádná žena.

Vyhledejte opodál tábora poradní skálu či jiné osamělé místo v divočině, abyste slyšeli slova ohnivcova a radili se.

Utvořte sněmovní kruh opodál tábora.

Nevstupujete nikdo bez vyzvání dovnitř sněmovního kruhu, kromě ohnivce a náčelníka.

Při delším období tábor zahajte sněmem a sněmem skončete.

Každý může zasahovati do táborového života. Své rady a stížnosti sdělte přímo náčelníkovi.

Nesouhlasíte-li s některým rozhodnutím náčelníka či táborové rady, požádejte náčelníka o rozmluvu o samotě a řekněte mu vše přímo do očí.

Každé vzdálení se z tábora oznamte náčelníkovi. Neb jeho zástupci s udáním, kam jdete a kdy se vrátíte.

Delší výpravu oznamte předem.

Besedujte, zpívejte písně při ohni, učte se tancům.

Zřiďte místo, kde mohou všichni jísti.

Postavte dobrou kuchyni mimo táborový kruh.

Postavte zásobárnu. Jedině zde je místo pro zásoby potravin a nádobí. Nechovejte potraviny v týpí, leč byly-li vám svěřeny hospodářem.

Zásoby potravin jsou společné. Soukromé zásoby nejsou dovoleny. Máte-li hlad, přihlaste se u hospodáře.

Všechnu potravu, jež přinesete z města nebo naleznete v lese nebo získáte od domorodců, odevzdejte hospodáři. ..text continues