Stránka:hlasatel-45-2.djvu/4

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


„ 19 0 d e Š l i . a Jo ž i g_i ! m.. „4 ln memoriam br la MO lava Šimsy. Takového * 18 je 3 znali: jako člověka do— brého costhczu „ pršvdu hledajícího, neohro- žoného & odvážného mohl li pomoci, bystréhc v us udku ,rychle se rozhodujícího, helekaji„í— ho se žádngvch překé žokjochotného podo+ ;uku i odpůrci, o» o+nóho k ustupkům/mělo ji se něčeho docíli„„pouzc v jedné vč oi naprosto nos iřitelného & to ve věcech mrovnich. V tom směru šel tohto "wayseoker" cestou Husovy pravdyybou měřil své rozhodovoní & na té založil i svůj soukromý život. Byl to člověk v pravdě zbožný & přamý jakých není mnoho ,takcvý opravdov; h_c„Íuu jehož silné vnitřní přesvědčení propuj.„valo mu vzácnou duchovní sme ělost & bohatýzství„ Myslim však,že ač zasáhl na ::oh„ n jeho hlavní zájem patřil mládež;; 3 of které se ji a% už přímo či hopř mo la Snad to bylo už jeho uděl em,že jj vlastne zasvětil celý svů j život.?1třil Ko generaci, která už ve svém nnJJtmněJ“lď vvvl;ou byla postižena. Ve 14 letech prod<laua 7L(d+kj orvni světové válkya tak jako mwozi z nás odnáší si oduud řadu ooevřcnuch etážok,ha kteaé odpoví později život sám; Q< J Símsrm byl žá»:om Masarykovým & pomatuji se,jak chodil na na čolnické & khchove „ohuz— ky vyčezpáh prací & studiem,jemuž nastavo„ Val noc;. ,kdy byl ještě zaměstnán v soukromé knih vně p presidenta Osvoboditelo za vede— ní Dra Škracha. Mnoho z tohoto vzácného oko— lí 2„rodnilo jeho duši a vliv Masaryl :ovy filosofie určoval další jeho životni dráhu. Nikdy se ůěmto ideálům nezpronevěřil,ani ve vězení. Pracoval všudc,kdo toho bylo potřeba. Od Spartakovýoh skautů práce přes Ligu čs. woodcra fterů ,už zakotvil v YMCE kde si nej— prve připiuvil plioiředí mládeže středo &